• Tečajevi za potpune početnike koji se ne služe engleskim jezikom. Upoznavanje s ispravnim izgovorom i konstrukcijom rečenica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CALLAN STAGE 1 (A1.1.)
 • osnovni vokabular i gramatika: abeceda, brojevi, brojevi, odjeća, dijelovi tijela, članovi obitelji, opisi mjesta i vremena, osobne zamjenice, this/that, osnovne rečenice (potvrdne, negacije, opisi, upoznavanje i predstavljanje), glagoli – to be, to have, go, come, bring/take, skraćenice, 250 novih riječi
 • CALLAN STAGE 2 (A1.2.)
  • present simple i present continuous, razlika much/many, few/little, posvojne zamjenice i pridjevi, komparacija pridjeva, telling time, obroci i hrana, prijevozna sredstva, opisi rutine i svakodnevnih radnji, jednostavne rečenice i pitanja, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pisanja

Tečajevi namijenjeni “lažnim početnicima” koji su već savladali osnove ili posjeduju određeno pasivno znanje jezika, ali im nedostaje prakse u govoru i poznavanje gramatike.

CALLAN STAGE 3 (A2.1.)

 • komparacija pridjeva, past simple, nepravilni glagoli, will future, dijelovi dana, mjeseci i godišnja doba, datumi i godine, praznici, look at/watch, talk/speak, prijedlozi (vremena i mjesta), postavljanje pitanja u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pis                                                  CALLAN STAGE 4 (A2.2.)
 • past simple i present perfect, nepravilni glagoli, jednostavne pogodbene rečenice, nepravilne množine, making requests, prijedlozi (vrijeme i mjesto), složenije rečenice i pitanja, jednostavni opisi, usporedbe, postavljanje pitanja u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pisanja

Tečajevi namijenjeni govornicima s čvrstim osnovama kojima je potrebna gramatika i vježbe kojima se unaprijeđuje brzina i tečnost u govoru.

CALLAN STAGE 5 (B1.1.)

 • pogodbene rečenice (3 kondicionala), aktivni i pasivni glagoli, past continuous, past perfect, future continuous, allow/let, davanje savjeta, skraćenice, for/since, still/yet, izražavanje mišljenja, povratne zamjenice, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pisanja

            CALLAN STAGE 6 (B1.2.)

 • upravni i neupravni govor, različita buduća vremena (will/going to/going to go), future perfect, pomoćni glagoli, perfect continuous i duration tenses, imperativ, opisi ljudi, situacija i radnji, jednostavni idiomi i fraze, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pisanja

Tečajevi namijenjeni polaznicima koji su savladali gramatiku, samostalno se izražavaju ali žele proširiti svoj vokabular, poboljšati brzinu, tečnost i reducirati naglasak.

CALLAN STAGE 7 (B2.1.)

 • 250 novih riječi, fokus je na idiomima i specifičnim frazama, složeni opisi i razgovori, specifična upotreba sadašnjih vremena u izražavanju budućnosti, specifičnosti past simple/present perfect, sastavljanje pitanja, sentence clauses, relative clauses, izražavanje slaganja/neslaganja, prilozi, pisanje formalnih pisama i emailova, zapovjedi, zahtjevi

CALLAN STAGE 8 (B2.2.)

 • 250 novih riječi, fokus je na idiomima i specifičnim frazama, složeni opisi i dijalozi, izražavanje mišljenja i stavova s pogodbenim rečenicama, sastavljanje pitanja, sentence clauses, relative clauses, izražavanje slaganja/neslaganja, prilozi, pisanje formalnih pisama i emailova, zapovjedi, zahtjevi, specifične poslovice i izreke

 • Tečajevi namijenjeni polaznicima koji se efikasno i točno izražavaju na stranom jeziku kako bi što bolje usavršili svoj vokabular i poznavanje stvarnog, govornog jezika bez prevođenja.CALLAN STAGE 9 (B2.2.)CALLAN STAGE 10 (C1.1.)
  • 500 novih riječi, idiomi, phrasal verbs, napredna konverzacija
  • specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, poslovice i izreke

 • Tečajevi namijenjeni polaznicima koji se efikasno i točno izražavaju na stranom jeziku kako bi što bolje usavršili svoj vokabular i poznavanje stvarnog, govornog jezika bez prevođenja CALLAN STAGE 11 (C1.2.)CALLAN STAGE 12 (C1.2.)
  • konverzacijski tečajevi i usko specijalizirani tečajevi
  • specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, jačanje vokabulara, specifični vokabulari (putovanje, aktivnosti, poslovi, interesi)

 

Calan stupanj Maksimalno trajanje stupnja po Callan metodi Stupnjevi po Vijeću Europe Opisni naziv stupnjeva Hrvatski naziv stupnjeva Odgovarajući Cambridge ispiti Naučenih riječi
1 Av. 16 nast. sati A1 Beginner  (Breakthrough) Pripremni / 250
2 Av. 30 nast. sati A1 Beginner  (Breakthrough) Pripremni / 500
3 Av. 32 nast. sati A2 Elementary (Waystage) Temeljni / 750
4 Av. 40 nast. sati A2 Elementary (Waystage) Temeljni KET 1000
5 Av. 40 nast. sati B1 Lower Intermediate (Threshold) Prelazni PET 1250
6 Av. 45 nast. sati B1 Lower Intermediate (Threshold) Prelazni PET 1500
7 Av. 45 nast. sati B2 Upper Intermediate (Vantage) Samostalni FCE 1750
8 Av. 45 nast. sati B2 Upper Intermediate (Vantage) Advanced Samostalni FCE 2000
9 Av. 50 nast. sati B2 (Effective Operational Proficiency)Advanced Napredni CAE 2250
10 Av. 50 nast. sati C1 (Effective Operational Proficiency) Napredni CAE 2500
11 Av. 50 nast. sati C1 Very Advanced (Mastery) Vrsni CPE 2750
12 Av. 50 nast. sati C1 Very Advanced (Mastery) Vrsni CPE 3000
UKUPNO 493 nastavnih sati
SPECIJALIZIRANI POSLOVNI TEČAJEVI (moguće nakon 6. stupnja po Callan metodi)
 • Konverzacijski tečajevi
 • Poslovni ili usko usmjereni stupnjevi (pripreme za međunarodno priznate ispite, engleski za pravnike, ekonomiste, i sl..)