Category Archives for Novosti

Blagdani u zemljama engleskog govornog područja

Blagdani u zemljama engleskog govornog područja

Teacherica Ema Barbir dolazi iz Sydney-a, Australija. Već 10 godina uspješno predaje Callan metodu  i vodi našu školu engleskog Inicijativa u Splitu. Pripremila je blog o uobičajenim blagdanima koji se slave u zemljama engleskog govornog područja. Pripremite se na vrijeme za blagdansku sezonu, počinjemo s Haloweenom!
HALLOWEEN (Noć vještica) - 31st of October

Although not an official public holiday, Halloween is one of the most iconic celebrations in the Western world.  Its traditions date back from ancient Celtic people, who disguised themselves as demons and spirits believing it would allow them to escape the real spirits wandering the streets.  Today, people carve pumpkins (Jack O'Lanterns) and dress up in all kinds of costumes.  Children go trick-or-treating, usually receiving candy from neighbours.

Iako nije službeni praznik, Noć vještica je jedna od kultnih proslava u zapadnom svijetu.  Ovo  obilježavanje potječe još od starih Kelta, koji su se prerušavali u demone i duhove vjerujući kako će im to omogućiti bijeg od pravih duhova koji lutaju ulicama.  Danas, većina ljudi dube i rezbare bundeve (Jack O'Lanterns) i maskiraju se u razne likove.  Djeca idu od vrata do vrata preobučeni u likove i obično dobivaju slatkiše od susjeda.

ALL SAINTS' DAY (Svi sveti) - 1st of November

In the West, All Saints' Day isn't usually a public holiday, while in Catholic countries it is.  On this day, people go to the cemetery and put candles and flowers on the final resting places of their loved ones. 

Obično na Zapadu, Dan Svih svetih nije državni praznik, ali u katoličkim zemljama je.  Na taj dan, ljudi obilaze groblje i ukrašavaju zadnje počivalište najmilijih sa svijećama i cvijećem.

CHRISTMAS EVE (Badnjak) - 24th of December

In the West, in preparation for Christmas Day, Christmas Eve is celebrated by singing Christmas carols and decorating one's house with Christmas lights.  Children usually leave out cookies and milk for Santa Claus in anticipation of his visit.  The religious go to Midnight Mass.  Unlike in Croatia, where families set up their Christmas tree on Christmas Eve, Americans, Canadians, Australians, etc., set it up much earlier – usually at the beginning of December.

Na Zapadu, kao priprema za Božić, Badnji dan se slavi pjevajući Božićne pjesme i ukrašavajući dom s Božićnim svjetlima.  Djeca obično ostavljaju kekse i mlijeko za Djeda Božićnjaka u očekivanju njegovog posjeta.  Vjernici idu na ponoćku.  Za razliku od Hrvatske, gdje obitelji ukrašavaju Božićno drvce na Badnji dan, Amerikanci, Kanađani, Australci, itd., ga ukrašavaju mnogo ranije – obično početkom prosinca.

CHRISTMAS DAY (Božić) - 25th of December

Christmas morning usually starts with the opening of Christmas presents under the tree.  The Christmas feast typically consists of roast turkey or other poultry.  In Australia, this day is often celebrated at the beach in a Santa hat.

Božićno jutro najčešće započinje s otvaranjem Božićnih darova pod drvcem.  Božićna gozba obično se sastoji od pečene purice ili drugih peradi.  U Australiji, ovaj dan se često slavi na plaži s kapom Djeda Božićnjaka.  

BOXING DAY (Sv. Stjepan) - 26th of December

While Croatia celebrates St. Stephen's Day, countries tied to the British Empire celebrate a secular holiday called Boxing Day.  This day is primarily linked to shopping and sport.  The biggest sales in the UK, Australia and Canada are on Boxing Day.  If you follow football, you might have noticed "Boxing Day Match" written in the top right-hand corner of your screen when English Premier League matches are played on this day.

Dok se u Hrvatskoj slavi Sveti Stjepan, u zemljama povezanim s Britanskim carstvom se slavi sekularni praznik zvan Boxing Day.  Ovaj dan najviše se povezuje sa shopping i sportom.  Najveće rasprodaje u Ujedinjenom Kraljevstvu, Australiji i Kanadi se događaju na Boxing Day.  Ako pratite nogomet, možda ste primijetili u gornjem desnom kutu TV- ekrana kako piše "Boxing Day Match" kada se igraju utakmice u Engleskoj premijer ligi na taj dan.

NEW YEAR'S EVE (Stara godina/Silvestrovo) - 31st of December

Perhaps the biggest celebration of the whole year, New Year's Eve is celebrated at private parties and huge public events.  The most famous are the "ball drop" held in New York's Times Square and the breathtaking firework display off the Sydney Harbour Bridge.  

Možda najveća proslava cijele godine, Silvestrovo se slavi na privatnim zabavama i velikim javnim okupljanjima.  Najpoznatije proslave su spuštanje lopte na New York Times Square i vatrometom sa Sydney Harbour mosta koji oduzima dah.

NEW YEAR'S DAY (Nova godina) - 1st of January

This holiday is celebrated with fireworks at the stroke of midnight. 

Ovaj praznik se slavi vatrometom nakon otkucaja ponoći.

GOOD FRIDAY (Veliki petak)

Depending on your country and your job, Good Friday can be a working day or an official public holiday.  Christians fast or abstain from meat, while many secular people in English-speaking countries still hold onto the tradition of "Fish Friday".  In Croatia, cod is usually eaten.

Ovisno o državi i vrsti posla, Veliki petak može biti radni dan ili praznik.  Kršćani poste ili se suzdržavaju od mesa, dok se mnogi nereligiozni ljudi u zemljama engleskog govornog područja još uvijek se drže tradicije ribljeg petka.  U Hrvatskoj se obično jede bakalar.

EASTER (Uskrs)

Easter is always in spring, either in March or in April.  Easter Monday is usually a public holiday.  In English-speaking countries, children usually take part in Easter Egg Hunts while in Croatia they dye or paint hard-boiled eggs. 

Uskrs je uvijek u proljeće, ili u ožujku ili u travnju.  Uskrsni ponedjeljak je obično neradni dan.  U zemljama engleskog govornog područja, djeca obično sudjeluju u lovu na čokoladna uskršnja jaja dok u Hrvatskoj boje tvrdo kuhana jaja.

LABOUR DAY (Praznik rada) - 1st of May

This day celebrates labourers and the working class.  Most countries celebrate this day on the 1st of May, although others (like the USA) celebrate it on another date. 

Ovaj dan je poznat kao proslava u čast radnika i radničke klase.  Većina zemalja slavi na 1.5., iako neki (kao SAD) slave na neki drugi datum.

10 najčešćih grešaka koje Hrvati čine kada govore engleski


Teacherica Ema Barbir dolazi iz Sydney-a, Australija.

Već 10 godina uspješno predaje Callan metodu  i vodi našu školu engleskog Inicijativa u Splitu. Pripremila je blog o najčešćim greškama koje radimo kada učimo engleski.


Kroz moje desetogodišnje iskustvo ​podučavanja engleskog u Hrvatskoj primijetila sam da većina novih polaznika ima slične greške i upravo sam pripremila blog – 10 najčešćih pogrešaka koje Hrvati čine kada govore engleski.

Jedna od najčešćih pogrešaka koju radimo kada učimo strani jezik je da prevodimo direktno s materinjeg na jezik koji učimo.

To su male greške koje čine veliku razliku i upravo one pridonose tečnosti i prirodnosti vašeg govora. Kako bi pričali pravilno i tako da vas izvorni govornici razumiju, pročitajte, zapamtite i uspješno izbjegnite ovih 10 najčešćih grešaka.

FOR / IN

"Vidimo se za 10 minuta!"

KR​​​​IVO – See you for 10 minutes!

ISPRAVNO – See you in 10 minutes!

Pojmovi "za 10 minuta, za 2 tjedna, za 5 godina" ne prevode se doslovno.  Ove pojmove se prevode tako što koristimo "in" umjesto "za". 

Npr: I'll have to go home in 2 hours.

I'm going to London in 3 days.

She'll be here in 1 hour.

BEFORE / AGO

"Popio sam kavu prije 20 minuta."

KRIVO – I drank coffee before 20 minutes.

ISPRAVNO – I drank coffee 20 minutes ago.

Ne možete doslovno prevesti 'prije 5 dana, prije godinu dana, itd'.  Umjesto 'before...........', recite '........... ago'. 

Npr: I met you 2 months ago.

I moved here 5 years ago.

The show started 15 minutes ago.

IN / TO

"Idem u Zagreb."

KRIVO – I'm going in Zagreb.

ISPRAVNO – I'm going to Zagreb.

Opet je problem doslovni prijevod.  Izbjegavajte koristiti prijevod hrvatskih prijedloga 'ići u, ići na', nakon riječ 'go'.  Na engleskom će uvijek biti 'go to', bez obzira na to što je na hrvatskom jeziku.  Tako da kad mislite reći "Idem na Brač", isto će biti na engleskom "I'm going to Brač".  "Idem u dućan" će biti "I'm going to the shop".  Ovo vrijedi i za prošlo vrijeme – "I went to Zagreb, I went to Brač". 

Npr: My sister goes to university in Sydney.

I went to Malta last year.

We go to the cinema every Saturday.

ON /AT

"Ponedjeljak je na početku tjedna."

KRIVO – Monday is on the beginning of the week.

ISPRAVNO – Monday is at the beginning of the week.

Ako ima veze s vremenom, onda koristimo "at".   "At the beginning of the week, at the beginning of the year, at 4.30pm, at the moment, itd".

 Npr: I said "hello" at the beginning of the lesson.

We'll go to Zagreb at the end of the week.

I had lunch at 1 o'clock.

I don't want anything to eat at the moment.

POSVOJNI PRIDJEV

"Pričam sa sestrom mog prijatelja."

KRIVO – I'm speaking to the sister of my friend.

ISPRAVNO – I'm speaking to my friend's sister.

Skratite.  Nemojte dodavati riječi gdje ne treba.  Bolje je koristiti posvojni pridjev kad je nešto nečije.  "The friend of my dad" postaje "My dad's friend". 

Npr: She is my daughter's friend.

That is my brother's computer.

Last week, I met my mother's cousin.

PAST TENSE

"Je si li išao u školu prošli tjedan?"

KRIVO – Did you went to school last week?

ISPRAVNO – Did you go to school last week?

U upitnim rečenicama u prošlom vremenu, počinjemo sa "DID", ali glagol ostaje u sadašnjem obliku.  Tek u pozitivnom odgovoru ćemo ga promijeniti u prošlo vrijeme.  U negativnom odgovoru glagol opet ostaje u sadašnjem obliku. 

Najsmješniji način da ovo zapamtite je "Dođe Did-o, ode Ed-o.  Dođe Ed-o, ode Did-o" 😉  Gdje ima "Did" u rečenici, onda nema "-ed" kao nastavak glagola.  Ili je jedno ili drugo, ali ne mogu biti skupa. 

Npr: Did you live in Boston when you were a child?

-Yes, I lived in Boston when I was a child. (nema 'did' u rečenici u pozitivnom odgovoru, pa mijenjamo glagol da bude u prošlom vremenu)

-No, I didn't live in Boston when I was a child.

MJESECI

"Rođen sam u petom mjesecu."

KRIVO – I was born in fifth month.

ISPRAVNO – I was born in May.

Na engleskom, mjesece ne nabrajamo u numeričkom obliku, nego svaki ima svoj naziv.  Nije "prvi mjesec, drugi mjesec, itd", nego "January, February, etc".  Vrijedi ih naučiti napamet 🙂 

Npr: Christmas is in December.

We visit our grandparents every August.

PRESENT PERFECT

"Ja sam u braku 15 godina."

KRIVO – I am married 15 years.

ISPRAVNO – I have been married for 15 years.

Ako govorite o tome koliko nešto traje, a još uvijek je u tijeku, morate koristi present perfect.  HAVE/HAS + past participle (treći stup glagola).  "I am married" možete reći kad želite samo iznijeti tu činjenicu, ali čim naglašavate koliko dugo, trebate prebaciti u ovaj oblik.

Npr: I have lived in Split for 8 years. (još uvijek sam tu)

He has worked at this company for 10 years. (još uvijek je tu)

I have been in this room for 20 minutes. (još uvijek sam tu)

ON ​DAY / A DAY

"Jedem tri puta na dan."

KRIVO – I eat three times on day.

ISPRAVNO – I eat three times a day.

Kad moramo reći koliko često nešto radimo na engleskom, zaboravite hrvatski.  Znači nemojte reći "once on day, twice on week, three times on year".  Zamijenite "on" s "a". 

Npr: I come to school twice a week.

We eat out once a month.

We go to the cinema 6 times a year.

IN MONDAY / ON MONDAY

"Liječnički pregled mi je u ponedjeljak."

KRIVO – My doctor's appointment is in Monday.

ISPRAVNO – My doctor's appointment is on Monday.

Zapamtite da kada govorimo o danima u tjednu, blagdanima i datumima, koristimo prijedlog "on" a ne "in".  Npr:

We opened our presents on Christmas Day.

My lessons are on Tuesday and Thursday.

The new semester starts on the 2nd of October.

Možda se i vama dogodila barem jedna od ovih najčešćih grešaka. Ne brinite, ove greške su karakteristične za ljude s ovog govornog područja.  Čim shvatite kako engleski ne možete učiti riječ po riječ, nego po frazama i skupinama riječi koji idu zajedno, to ćete brže savladati prirodni govor.  Nadam se da ćete zapamtiti ove savjete i primijeniti ih sljedeći put kada budete ​govorili ​engleski 🙂  Good luck!  


Ema Barbir

Voditeljica škole Split

Kako brzo poboljšati svoj engleski?

Je li moguće brzo poboljšati svoj engleski? Pasivno upotrebljavate engleski godinama. Razumijete sve o čemu se priča, pišete, čitate, ali kada trebate govoriti – riječi ne izlaze. To je čest opis koji nam daju naši polaznici i situacija u kojoj se nalaze. Kako to prevladati i progovoriti engleski nakon toliko godina pasivnog učenja? Rješenje je da engleski jezik počnete koristiti aktivno., tj da ga počnete govoriti što više možete i što češće možete. Jezik je živ i ako se ne govori i ne održava aktivnim, lako zaboravljamo riječi i događa nam se blokada kada trebamo aktivno koristiti jezik, tj ono najjednostavnije – govoriti ga..

Zašto se to događa?

Uče engleski godinama, no nikako da ga progovore.  To je česta situacija pred kojom se puno ljudi nađe i ponekad osjeća frustraciju. Sve razumijete, pišete, čitate, no kada treba govoriti – tu nastaje problem. Kako verbalizirati ono što znamo? Znamo što hoćemo reći, mogli bi to napisati, ali kada trebamo reći – riječi ne izlaze. Radi se o čestoj situaciji.

Većina naših polaznika ima sličan razlog dolaska u našu školu.

Kako brzo poboljšati svoj engleski?

U današnjem blogu donosimo 7 načina kako brzo poboljšati engleski

1.            Razmislite o upisu na intenzivni tečaj

Jedna od ključnih vježbi je da se prebacite na razmišljanje na engleskom. Probajte vježbati razmišljanje na engleskom – svaki dan radite popis u glavi što trebate obaviti, što kupiti, kome se javiti. Sve su to sitnice, ali kontinuitet vam donosi rezultat. Postaje vam prirodno da razmišljate i kada se nađete u konkretnoj situaciji, bit će vam lako prebaciti se na engleski

2.            Razmišljajte na engleskom!

Glavna prednost intenzivnih tečajeva je što polaznici govore engleski puno sati. Najbolji način da naučite jezik je da ga koristite što više. Kada pohađate naš tečaj i kada 9 sati tjedno imate priliku govoriti engleski na službenoj nastavi onda rezultat neće izostati. Kako bi se jezik uspješno naučio, najbolje ga je govoriti. Na nastavi Callan metodom govorite već u prvih 5 minuta nastave. Nastava je koncipirana na pitanjima i odgovorima tako da stalno razmišljate i govorite na engleskom. Nastava je brza i nemate vremena prevoditi što je jedna od ključnih greški koju radimo kada učimo jezik.

3.            Vježbajte govor na engleskom!

Practice makes perfect! Stara narodna, ali i istinita. Dok se ne nađete u situaciji da morate govoriti – ništa od vježbe. Probajte naći grupu potpore, probajte neku od Skype konverzacijskih grupa ili probajte naći nekog od prijatelja, obitelji ili poznanika s kojim ćete redovno pričati na engleskom. Znanje engleskog je potrebno održavati – to je jedan od glavnih savjeta koje dajemo našim polaznicima. Nastavite vježbati i van škole kada završite s tečajem. Gledajte na engleski kao na tjelovježbu – možete pročitati svu literaturu i znati sve o trčanju, ali ako nikada ne obučete tenisice i ne trčite – nećete nikada biti u formi. Tako je i s engleskim -ako nemate kontinuitet i ako ne vježbate redovito ili ne održavate svoje znanje, znanje s vremenom slabi.

4.            Okružite se engleskim!

Samo potpuna izloženost engleskom donosi rezultate! Najbolji način da naučite jezik je da ga govorite. Druga opcija je da se okružite engleskim. Što to znači? Slušajte engleski! Nađite zanimljiv podcast, slušajte radio postaje ili slušajte teme iz poslovnog ili hobističkog svijeta koje vas zanimaju. Iako učite pasivno, opet održavate svoje znanje i usvajate vokabular.

5.            Ne bojte se raditi pogreške!

Opustite se! Učite engleski i samo ako pogriješite netko vas može ispraviti. Znači ako ne govorite – ne griješite i nema ispravaka! Opustite se i ne razmišljate previše o greškama. Tako ćete brzonaučiti engleski kroz govor. Teacheri su tu da vas ispravljaju, ali pogreške su sastavni dio učenja.

6.            Vježbajte svaki dan.

Napravite plan i onda kada nemate tečaj ili praksu – vježbate pisanje, čitanje, slušanje ili govorenje. Kao što smo već spomenuli – kontinuitet donosi rezultat.

7.            Ponavljajte!

Ponavljanje vam pomaže da zapamtite gradivo. Upravo je ponavljanje jedan od ključnih principa Callan metode (uz govor direktno na engleskom bez prevođenja). Što više puta ponovite, lakše ćete zapamtiti. Tako je i s engleskim. Ako nešto dovoljno često izgovorite, lakše ćete i zapamtiti. Ponavljanje vam pomaže u pamćenju! I zato review, review and review!

U svakom slučaju, opustite se! Učenje će biti uspješnije ako odbacite sve predrasude koje nosite i ako počnete govoriti engleski bez previše analiziranja. Konverzacija će biti bolja ako govorite opušteno. Želite li provjeriti svoje znanje, rezervirajte termin za besplatno testiranje u našoj školi.


Insert Image

Enter your text here...

Vodič za pisanje e-maila na engleskom

pisanje e-maila na engleskom

Pisanje e-maila na engleskom jeziku može predstavljati određeni izazov.

Svakodnevno komuniciramo na razne načine i šaljemo poruke kroz razne kanale (putem e-maila, tekstualnih poruka…).

No, što se dogodi kada moramo zapravo sjesti i napisati e-mail na engleskom jeziku? Važno je da pišemo profesionalno, stručno, sažeto i razumljivo! Naš vodič će vam u tome pomoći.

Pisanje e-maila na engleskom

Osnovni vokabular

Za početak, ako je vaš email račun postavljen na hrvatskom jeziku, promijenite ga na engleski kako bi odmah počeli s učenjem i pisanjem e-maila na engleskom.

· Subject: je tema ili kratki sadržaj e-maila.

· Recipient: je osoba kojoj šaljete e-mail, odnosno primatelj.

· Compose: znači napisati ili sastaviti e-mail. Riječ “compose” se također često koristi u glazbi. A composer je osoba koja piše, stvara i komponira glazbu.

· Attachment: je dokument kojeg prilažete u e-mailu.

· CC: Carbon copy: koristi se kada želite poslati kopiju originalnog dokumenta (e-maila) drugom primatelju.

· BCC: Blind carbon copy koristi se kada šaljemo e-mail većoj skupini ljudi koji ne žele da njihova e-mail adresa bude poznata drugima ili kada želimo da netko vidi sadržaj e-maila, ali ne bude dio razgovora.

Dijelovi koje svaki e-mail mora sadržavati:

· A greeting: pozdrav osobi kojoj pišete, a obratite joj je imenom ili titulom. (Hi i Hello su najčešći pozdravi)

· An introduction: ako pišete osobi koja vas ne poznaje, ukratko se predstavite.

· The purpose of your email: prijeđite na stvar i ukratko napišite zašto šaljete e-mail.

· The details: Uključite samo one detalje koje primatelj treba znati s obzirom na svrhu e-maila. Ako od primatelja tražite da poduzme neku radnju po primanju vašeg emaila, naglasite mu to.

· A signature: Potpišite se na kraju.

Pisanje poslovnog e-maila

E-mail na poslu koristimo za dogovore oko sastanaka, postavljanje pitanja i zahtjeva, slanje ponuda te kao podsjetnik ili obavijest. Bez obzira na svrhu, budite kratki i jasni.

Najčešće fraze

· “I hope you’re doing well.” ili “I hope this email finds you well.” — „Nadam se da ste dobro.“ – Slijedi nakon pozdrava.

· Your reason for writing: Napišite razlog zbog kojeg pišete e-mail na samom početku kako bi osoba znala namjeru vašeg e-maila.

· “I just wanted to update you on…” ili “I just wanted to let you know that…”Samo sam vas htio/htjela obavijestiti… ili „Samo sam vam htio/htjela reći da…“ Obje rečenice su odličan početak za pisanje e-maila ako šaljete neku obavijest ili podsjetnik za koji primatelj već zna.

· “Thank you for your time.” — „Hvala Vam na Vašem vremenu.“ Netom prije potpisa možete zahvaliti osobi kojoj pišete na izdvojenom vremenu i pomoći.

· “Sincerely,” — „Iskreno/ S poštovanjem„ – Ova je fraza učestala u pisanju formalnog email-a i dolazi na mjesto prije samog potpisa.

U videu pogledajte ​savjete naše teacherice Ivane kako napisati službeni e-mail na engleskom!

Primjer 1 - poslovni

Subject: Friday Lunch Meeting Time Changed to 11:30 a.m.


Hello Sally,

I hope you’re doing well today. This is [vaše ime], from the marketing department. I wanted to update you on the lunch meeting we are having on Friday. The Friday lunch meeting has been moved from 11:00 a.m. to 11:30 a.m.

Please let me know if you will be able to attend the meeting at this new time.

Thank you for your time and I hope to see you there.

Sincerely,

[vaše ime]

Vježbajte svoj engleski bilo gdje i bilo kada uz naše satove ONLINE!

vodic-za-pocetnike-kako-nauciti-engleskiLekcije uz izvorne govornike održavaju se putem Skype programa.
Prijavi se za probnu lekciju i besplatno testiranje!

Pisanje e-maila poznanicima

An acquaintance je poznanik. Netko tko nam nije prijatelj, ali nije nam ni stranac.

E-mail koji šaljemo poznaniku manje je formalan od poslovnog e-maila. U njemu možete napisati više detalja o sebi i o razlogu pisanja.

Najčešće fraze

· “Long time no see.” — „Dugo se nismo vidjeli/čuli.“

· “I’d love to catch up.”To “catch up” znači da biste voljeli nadoknaditi propušteno vrijeme, pričati o nečemu što vam se desilo u životu od zadnji put kada ste se vidjeli. Ovo je odlična fraza koju možete upotrijebiti kada pišete osobi koju niste dugo vidjeli.

· “Keep in touch.” — Ova fraza znači da biste voljeli ostati u kontaktu s tom osobom. Odlična je za osobe koje ste tek upoznali.

· “I look forward to hearing from you.” — Prije nego se potpišete, upotrijebite ovu frazu kako biste pokazali da se veselite odgovoru.

· “Best wishes,” — U dopisivanju s poznanikom, “sincerely” će biti previše formalan oblik za pozdrav. Radnije im zaželite sve najbolje!

Primjer 2 - poznanici

Subject: Meet up


Hi Simon,

This is [vaše ime]—we met at the New Year’s party at Sally’s last year. Long time no see! Congratulations on your recent promotion, you deserved it for all the hard work you do.

I’m emailing to see if you’d like to meet up sometime to catch up. I’m in your city for a few weeks and I would love to chat with you.

I look forward to hearing from you.

Best wishes,

[vaše ime]

Pisanje e-maila prijateljima

Email-ovi koje šaljemo prijateljima su opušteni i ne moraju biti strogo strukturirani. No nije na odmet napomenuti neke dijelove koje svakako možete uključiti.

Učestale fraze

· “How’s it going?” — je ležeran način da upitate prijatelje kako su.

· “Just wanted to tell you…” — je dobar način da počnete pisati e-mail. Primijetite da u rečenici nema osobne zamjenice „I“ koja obično dolazi na početku rečenice. Razlog tome je što pišemo na način kao što bi se i obraćali prijateljima, neformalno i ležerno!

· “Talk to you later.” — za ovaj pozdrav, prijateljima se možete poslužiti i njegovim akronimom TTYL.

Primjer 3 - prijatelji

Subject: HI 🙂


Hey Sam,

How’s it going? I was going to text you, but then I realized I had too much to say!

Sorry I didn’t answer your text right away earlier, I was at a lunch meeting. It was soooo boring lol. After the meeting we had pizza and soda though, so everyone was happy.

You know that I’m visiting New York, right? Well I’m meeting with an old friend tomorrow and I wanted to get your thoughts on it. He’s the guy I met last year at that awesome New Year’s party. Remember him?

I have no idea how I should dress. Help!

[vaše ime]

S novim frazama i vokabularom, spremni ste napisati e-mail na engleskom jeziku.

Sretno! Ako zatrebate pomoć -javite se na inicijativa@incijativa.biz​

Želite osloboditi svoje engleski od blokade?

Voditi razgovore na engleskom


Dođite u našu školu na razgovor i testiranje.
Zajedno ćemo vidjeti kako Vam možemo pomoći da progovorite engleski bez straha.

Konverzacijski maraton – tajna uspješnog učenja bilo kojeg jezika

Učite engleski već duže vrijeme, stalno ste okruženi njime, čitate, pišete, ali kada dođe do situacije da trebate govoriti – imate problem. Ne možete se sjetiti neke riječi, imate kočnicu ili blokadu? To je česta situacija kojoj su izloženi svi koji uče novi jezik, bio on engleski ili neki drugi. Nakon nekoliko mjeseci tečaja i dalje ne možete govoriti fluentno. Jedan od razloga je način učenja. Učenje tradicionalnim metodama više nije dovoljno. Kako bi uspješno naučili novi jezik, potrebno ga je govoriti – bilo kada, bilo gdje i u što više situacija. Jezik je živ i ako ga ne govorite, brzo ćete se naći u situaciji da vam je problem govoriti.Brzi tečaj engleskog idealan je za brzo savladladavanje novih riječi i osvježavanje znanja.

Konverzacijski maraton je najbolja praksa koja će vam pomoći da razvijete izdržljivost u konverzaciji, smatra komunikacijski trener Jerome Mangadap. Većina ljudi nema dovoljno snage da izdrži govoriti duže vrijeme na engleskom (ili bilo kojem drugom jeziku). Tako se događa da engleski možete govoriti samo kratko vrijeme. Na početku je govor entuzijastičan i glasan, no to je samo kratki period. Nakon samo nekoliko minuta gubite „snagu“ govorenja.

Nekim ljudima je problem pričati engleski i nekoliko sekundi. Teško im je izgovoriti nekoliko rečenica zbog straha da će pogriješiti ili nesigurnosti kada se tekst ili knjiga ne nalaze ispred njih.

Većina tradicionalnih metoda ne dozvoljava polaznicima tečajeva da govore bez vremenskog ograničenja. Tijekom tečaja na raspolaganju im je vrlo malo vremena za govor. Kada se nađu u situaciji da moraju govoriti izvan škole, govore jezik u onoj količini u kojoj ga govore u školi – vrlo kratko i vrlo malo. Ljudi se često u govoru prilagode situaciji kako se ne bi osramotili. Znači, koriste samo onaj dio vokabulara u koji su sigurni i izbjegavaju korištenje kompleksnijih riječi i dužih rečenica. Takva komunikacija vas ograničava u dužem govorenju. Pribjegavate govoru u naučenim okvirima i ne izlazite van granica uobičajene komunikacije. Teško vam je produžiti pričanje pogotovo u situaciji kada vas je strah improvizirati i sudjelovati u različitim konverzacijama.

Općenito, dugi razgovori odlaze u povijest s modernim načinima komunikacije (internet, tweeting, sms, kratke poruke, skraćivanje riječi, broken English). Čini nam se kao da svi pomalo „štedimo“ na rječima i time, u biti, dodatno osiromašujemo rječnik.

Kako bi brzo poboljšali svoje govorne vještine u bilo kojem jeziku najbolja stvar koju možete napraviti je konverzacijski maraton u trajanju od 3-7 sati. Idealno je da pronađete grupu s kojom ćete održavati ovakve govorne vježbe.

Želite osloboditi svoj engleski od blokade?

engleski bez blokade


Dođite u našu školu na razgovor i testiranje.
Zajedno ćemo vidjeti kako Vam možemo pomoći da progovorite engleski bez blokade.

Intenzivno pričanje na engleskom daje vam veću izdržljivost i mogućnost učenja jezika iz konteksta kao i razvijanje drugih govornih vještina. Važno je vježbati bez straha od pogrešaka, vježbati razumijevanje iz konteksta, promišljati, pregovarati, dijeliti informacije i priče, aktivno sudjelovati i promatrati druge. Ponekad prije zapamtimo nešto novo iz tuđe pogreške nego iz svoje. U govornim maratonima studenti vježbaju svoj izgovor, gramatiku i spontano pričanje.

Ponekad je najbolji način za učenje novih riječi situacija, tj. učenje iz konteksta - puno je efikasnije nego čisto učenje novih riječi. Aktivno slušanje je također ključ uspjeha. Uspješna komunikacija ovisi i o improvizaciji i mogućnosti prilagodbe i snalaženja u novim situacijama.

Klasični načini učenja nisu dovoljni. Kako bi ubrzali učenje jezika jedini način je duža konverzacija i aktivno sudjelovanje u njoj. 1-2 sata konverzacije nisu dovoljna. Konverzacijski maraton u trajanju od 4 sata može se izjednačiti s učenjem u stranoj zemlji u trajanju od tjedan dana, smatra komunikacijski trener J. Mangadap.

U Inicijativi učimo engleski kroz jedinstvenu Callan metodu i izvorne govornike. Učite engleski direktno govoreći putem pitanja i odgovora. Učenje se odvija tako da naučeno odmah pretvarate u aktivno znanje – odmah izgovarate rečenice, gramatiku i vokabular. Učimo vas upotrebljavati jezik.

Uz redovnu nastavu želimo vas okružiti engleskim iz što više izvora (blog, video, zanimljivi tekstovi), a jedan od odličnih načinima za vježbu je English in Action – kave na engleskom. To je popularan event koji organiziramo jednom do dva puta tjedno na koji su pozvani svi naši studenti. Ideja je da govorite engleski u drugačijoj situaciji – van predavanja, izvan škole u opuštenoj atmosferi. Uvijek je s vama jedan teacher kako bi vas ispravljao i usmjeravao na engleski. Ovo je odlična nadopuna predavanjima i besplatna aktivnost za naše polaznike.

Besplatni vodič - engleski bez straha!

engleski bez strahaDonosimo Vam taktike s kojima možete poboljšati svoj engleski odmah!
U vodiču saznajte kako se osloboditi straha od pričanja na engleskom uz 8 jedinstvenih i zabavnih taktika.

U tijeku su upisi u dvotjedne intenzivne tečajeve koji su odlična praksa komunikacijskih maratona. Upisom na intenzivni tečaj pruža vam se mogućnost da govorite engleski 10 sati tjedno – 9 u školi i jedan na English in Action. Intenzivni tečajevi su idealni ako želite u kratkom roku obnoviti svoj engleski, poboljšati tečnost i naučiti novo gradivo.

U naškoj školi engleskog Inicijativa glavni fokus učenja je na tome da zaista govorite jezik. Govorite od prvog sata, u prvih 5 minuta nastave. Učimo vas da odmah naučeno znanje pretvarate u aktivno znanje, odmah prakticirate jezik.

Učimo putem Callan metode – brze metode za učenje engleskog. Sama metoda je bazirana na formi pitanja koja postavlja teacher i odgovora koji daju polaznici. Učenje gramatike i novog vokabulara je malo drugačije. Prvo vam teacher objasni novo gradivo, daje vam primjere i onda vam postavlja pitanja tako da odmah upotrijebite tu gramatiku, tj novo gradivo.

Polaznici daju odgovore na pitanja koja teacher postavlja u ispravnoj gramatičkoj formi. To znači da gramatiku vježbate na stvarnim primjerima i rečenicama koje ćete jednog dana i sami izgovarati.

Isprobajte najbolju metodu za učenje engleskog jezika, jedinu takvu u Hrvatskoj!


Progovori svoje prve riječi na engleskom već u prvih 5 minuta nastave uz izvorne govornike!
Kliknite na link ispod kako bi dogovorili testiranje i vrijeme besplatne probne nastave po Callan metodi!

3 su ključna principa Callan metode

1. Govorenje bez prevođenja

Na predavanjima govorimo vrlo brzo tako da se naviknete i upoznate sa svakodnevnim engleskim. Prirodno je da govorite brzo – tako da morate naučiti stvarni engleski u situaciji kada nemate vremena razmišljati na svom jeziku. Nemate vremena stati i razmišljati o gramatici, učimo vas da govorite refleksno. Tako ćemo vas naučiti da razumijete govor na televiziji, radiju, u dućanu, na aerodromu, na intervju za posao... Biti ćete sposobni komunicirati tečno i samopouzdano. Nemamo dosadnih vježbi. Samo pričanje, pričanje i opet pričanje

2 Ponavljanje

Kako bi bolje upamtili gradivo, često ćemo ponavljati riječi i fraze. Ako puno ponavljate, naučit ćete govoriti bez prijevoda. Govorit ćete automatski, bez razmišljanja.

3 Ispravljanje

Mi ćemo vas ispraviti svaki puta kada napravite pogrešku . To vam pomaže da poboljšate svoj engleski. Postižete više samopouzdanja, poboljšavate svoj izgovor i učite govoriti ispravno.

Ako vam je dosta plaćanja uobičajenih tečajeva nakon kojih i dalje imate strah od govora na engleskom i tražite nove tečajeve za učenje engleskog, imamo prijedlog za vas - dođite do nas na razgovor da vidimo zajedno s kojim se problemima suočavate i kakav bi vam tečaj najbolje odgovarao. 

Ne vjerujte nam na riječ, uvjerite se sami kako brzo možete progovoriti engleski!

koju-skolu-engleskog-jezika-odabrati


Progovorite svoje prve riječi na engleskom već u prvih 5 minuta nastave!
Dogovorite svoj termin testiranja nakon kojeg ćete dobiti termine nastave po Callan metodi!

Zašto neki ljudi imaju blokadu kada trebaju govoriti na engleskom?

Zašto neki ljudi imaju frustraciju kada trebaju govoriti engleski?

Postoje ljudi za koje nam se čini da nemaju problema kada trebaju govoriti engleski. Kada ih slušamo, izgleda nam da govore tečno i bez problema.

S druge stane, poprilično nam je strašno kada se nađemo u situaciji kada sami moramo govoriti. Možda se osjećamo frustrirani, blokirani i nesigurni.

Ako vas frustrira situacija kada trebate govoriti engleski, postoji nekoliko uzroka. Možda do sada niste imali priliku učiti engleski aktivno? Možda ste godinama učili teoriju, a u praksi ste jako malo pričali? Jeziku je potrebna praksa pa je jedna od najboljih vježbi za učenje upravo govor. Možda niste učili uz izvorne govornike?

Klasičnim putem učenja engleskom se često pristupa kao akademskom predmetu koji je potrebno objašnjavati na hrvatskom. Kod nas u školi engleski prakticirate kao sport, odmah, bez odgode. Uz teachere izvorne govornike svoje prve riječi progovoriti ćete odmah, već u prvih 5 minuta nastave.

Gledajte na učenje jezika kao na vježbanje. Možete znati svu teoriju o kondiciji, treningu, prehrani, ali nećete izgubiti težinu i dovesti se u formu bez jednog važnog segmenta - a to je stvarno vježbanje. Isto tako je i s jezikom- što više pričate, bit će vam lakše. Naučili ste teoriju, gramatiku i vokabular. No, sama teorija je ništa bez stvarne prakse – probajte to sve izgovoriti i primijeniti u stvarnim razgovorima na engleskom.

Kako bi progovorili engleski bez blokade, potrebno ga je puno govoriti. I raditi pogreške – ali, ne brinite. Naši teacheri su tu da Vas isprave.

Progovorite prve riječi na engleskom već u prvih 5 minuta nastave! Učimo vas engleski bez frustracije!

Kod nas u školi na prvom satu progovarate svoje prve riječi na engleskom već u prvih pet (5) minuta! Učimo vas uz izvorne govornike putem direktne, Callan metode. Metoda je brza, efikasna, dinamična i zabavna.

Nemojte da vas bilo koje učenje, pa tako ni engleskog, frustrira. Učenje novog jezika nam otvara nove mogućnosti, kako poslovne, tako i privatne. No, ne vjerujte nam na riječ, dođite u našu školu na razgovor i zajedno ćemo vidjeti kako vam možemo pomoći da progovorite engleski bez blokade i frustracije!

Želite osloboditi svoj engleski od blokade?

Dođite na razgovor i saznajte kako vam možemo pomoći!

Progovorite prve riječi na engleskom već u prvih 5 minuta nastave!

Dođite u našu školu na razgovor i zajedno ćemo vidjeti kako vam možemo pomoći da progovorite engleski bez blokade i frustracije!

U naškoj školi engleskog Inicijativa glavni fokus učenja je na tome da zaista govorite jezik.

Učimo putem Callan metode – brze metode za učenje engleskog. Sama metoda je bazirana na formi pitanja koja postavlja teacher i odgovora koji daju polaznici. Učenje gramatike i novog vokabulara je malo drugačije. Prvo vam treacher objasni novo gradivo, daje vam primjere i onda vam postavlja pitanja tako da odmah upotrijebite tu gramatiku, tj novo gradivo. Polaznici daju odgovore na pitanja koja teacher postavlja u ispravnoj gramatičkoj formi. To znači da gramatiku vježbate na stvarnim primjerima i rečenicama koje ćete jednog dana i sami izgovarati.

3 su ključna principa Callan metode

1. Govorenje bez prijevođenja

Na predavanjima govorimo vrlo brzo tako da se naviknete i upoznate sa svakodnevnim engleskim. Prirodno je da govorite brzo – tako da morate naučiti stvarni engleski u situaciji kada nemate vremena razmišljati na svom jeziku. Nemate vremena stati i razmišljati o gramatici, učimo vas da govorite refleksno. Tako ćemo vas naučiti da razumijete govor na televiziji, radiju, u dućanu, na aerodromu, na intervju za posao... Bit ćete sposobni komunicirati tečno i samopouzdano. Nemamo dosadnih vježbi. Samo pričanje, pričanje i opet pričanje.

2 Ponavljanje

Kako bi bolje upamtili gradivo, često ćemo ponavljati riječi i fraze. Ako puno ponavljate, naučit ćete govoriti bez prijevoda. Govorit ćete automatski, bez razmišljanja.

3 Ispravljanje

Mi ćemo vas ispraviti svaki puta kada napravite pogrešku . To vam pomaže da poboljšate svoj engleski. Postižete više samopouzdanja, poboljšavate svoj izgovor i učite govoriti ispravno.

Ako želite je jedan od vaših ciljeva da u 2017. godini progovorite engleski bez frustracije, dođite do nas na razgovor. Saznajte što možemo napraviti za vaš engleski i kako vam možemo pomoći. Orgaizirat ćemo probne sate za vas gdje ćete progovoriti engleski već u prvih 5 minuta nastave.

Hidden Content

Želite osloboditi svoj engleski od blokade?

Dođite na razgovor i saznajte kako vam možemo pomoći!

Progovorite prve riječi na engleskom već u prvih 5 minuta nastave!

Dođite u našu školu na razgovor i zajedno ćemo vidjeti kako vam možemo pomoći da progovorite engleski bez blokade i frustracije!

Nikada nije kasno za učenje engleskog

5 razloga zašto niste prestari za učenje engleskog

Koliko puta ste rekli da ste prestari za učenje novog jezika?

To je u biti prilično čest izgovor za ne-učenje. Začudit ćete se kada Vam kažemo da je čak jednostavnije naučiti novi jezik kada ste stariji. Studije nam dokazuju da su ljudi bez obzira na dob u mogućnosti da usvoje novi vokabular, gramatičke strukture i općenito razviju nove načine učenja. Stariji ljudi imaju prednosti u odnosu na mlađe osobe, kada je u pitanju učenje novog jezika. Razmislite o tome, koliko često dajete savijete svojoj djeci i/ili unucima na temelju Vašeg osobnog iskustva? Znate više, jer ste kroz neke stvari prošli, zar ne? Pa, isto vrijedi i za ovo. Vi već znate kako učiti, razvili ste učinkovite tehnike učenja, imate sposobnost samousmjeravanja i možete se prilagoditi promjenama.

U školi engleskog jezika Inicijativa engleski se podučava Callan metodom. Nastava Callan metodom je drugačija od drugih metoda učenja engleskog. Puno se priča i sve Vaše greške se ispravljaju. Učite brzo zato što ste uvijek okruženi engleskim. Ne postoji vrijeme za tišinu, dosadu i gubitak koncentracije i zato je ova metoda zabavna i efikasna. Na jednom satu Callan metode profesor i učenici zajedno izgovore više od 10 000 riječi, u usporedbi s klasičnim školama jezika, gdje se na satu izgovori oko 3 000 riječi. Naši početnici progovaraju svoje prve riječi odmah, a početničke grupe otvaraju se stalno, upisi su tijekom cijele godine. Svim početnicima darujemo 4 besplatna proba sata kako bi se upoznali s Callan metodom. Vaše učenje bit će orijentirano prema samo jednom cilju, a to je naučiti u najmanjem mogućem vremenu stvarni, govorni, engleski jezik.

Ljetni intenzivni tečajevi!
Brzi tečajevi u kojima u kratkom vremenu možeš obnoviti ili usavršiti svoj engleski!

vodic-za-pocetnike-kako-nauciti-engleski

Dvotjedni ili mjesečni! Tempo nastave 9 ili 6 sati tjedno.Intenzivni tečaj se održava od 26.6. do 21.7.Prijavi se za testiranje i dogovor termina.

Dajemo Vam 5 razloga da prestanete s isprikama i uhvatite se u koštac s učenjem bez obzira na godine.

1. ODRASLI UČE UČINKOVITIJE

Postaje neki aspekti učenja jezika koji su lakši u starijoj dobi, jer ste već iskusniji i puni znanja. U odrasloj dobi znate kako učiti.. Odrasli imaju mnogo veći vokabular od djece, tako da mogu na razne načine zapamtiti i povezati stotine ili čak tisuću novih riječi u vrlo kratkom vremenu.

2. KLJUČ ZA USPJEŠNO UČENJE JE U MOTIVACIJI

Prednost odraslih osoba je što, kada krenu učiti neki novi jezik, imaju veliku želju za učenjem. Tako je odrasla osoba više oduševljena naučenom lekcijom i lakše ju apsorbira. Recimo da ste susreli nekoga i zaljubili se tijekom putovanja u stranoj zemlji ili ste našli novi posao koji zahtjeva međunarodnu komunikaciju ili samo mislite da vam neko jezik lijepo zvuči.Bez obzira na okolnosti, motivacija za učenje će samo ubrzati proces.

3. VAŽNO JE VJEŽBATI MOZAK

Konstantno učenje drži vaš mozak aktivnim. Naravno, više treninga dovodi do boljih rezultata. Mozak je vrlo dinamična struktura koja se može promijeniti u skladu s novim iskustvima. Dakle, starog psa možete naučiti novim trikovima.

4. RAZVILI STE VJEŠTINU SAMOSTALNOG UČENJA

Starija osoba već je naučila kako učiti. Niste počeli od nule. Znate koja strategija učenja je najbolja za vas kako bi postigli učinkovitost i kako ne bi gubili vrijeme na metode koje to ne rade. Ako imate bolje metakognitivne vještine nego vaši vršnjaci, znači da ste bolji kod „samostalnog učenja“

5. TREBATE UČITI DRUGAČIJE

Odrasli učenici trebaju učiti drugačije. Vjerojatno ste prije kao mladi učenici bili brži i oštriji, ali već smo utvrdili da ste s godinama dobili i druge prednosti. Sada samo trebate uzeti gore navedene prednosti i pretvoriti ih u nove strategije učenja. Možete početi sporije, uzimajući malo po malo informacije od kojih ćete početi slagati riječi, a od riječi fraze i rečenice. Bit ćete iznenađeni brzinom svoga učenja. Možda zbog različitih obaveza nemate mnogo vremena da se u potpunosti posvetite učenju, ali iskoristite prednost učenja u vlastitom tempu i ne razmišljajte o tome da ste stari i da je teško, jer sada smo vas uvjerili da to ne može biti istina.

Pošteno je da stariji mozak ne može biti aktivan za učenje kao mlađi koji stalno razmišlja i radi, ali to možete promijeniti. Aktivan mozak naučiti će bolje nego neaktivan pa pokušajte raditi na tome. Pronađite nove hobije kao što su kuhanje, vrtlarenje, fotografiranje ili rješavanje križaljki. Dokle god svoj mozak držite aktivnim učenje će biti mnogo lakše i obratno; učenjem ćete održati um aktivnim.

Završite prvi i drugi stupanj u mjesec dana na intenzivnom ljetnom tečaju


Ako ste početnik u engleskom, Callan metoda i izvorni govornici vam omogućuju da odmah progovorite prve riječi na engelskom i počnete aktivno učiti engleski kroz govor. 

Kako naručiti hranu u fast food restoranu na engleskom?

Kako brzo naručiti hranu u fast food restoranu?

Ako ste se našli u situaciji da morate naručiti hranu na engleskom, a niste sigurni kako izreći svoju narudžbu, donosimo vam mali vodič za brze narudžbe. Fast food restorani su namijenjeni brzoj hrani gdje se narudžbe uzimaju brzo. To znači da ćete u svakom od lanaca restorana brze hrane imati prilično jednako iskustvo u naručivanju hrane, bit će brzo!

Placing your order ili vaša narudžba na engleskom započet će uvijek sličnim frazama:

“I’d like the…” – „Želio bih…“

“I’ll take the…” – „Uzet ću…“

“Do you have any…” – „Imate li možda…“

“I’d like to place an order to go.” – „Željela/o bih naručiti za van.“

Osoba koja zaprima vašu narudžbu, postavit će vam možda neka dodatna pitanja vezana uz vašu narudžbu kao što su:

“Would you like any sauces with that?” – „Želite li uz to neki od umaka?“

“Small, medium or large?” – „Velika, srednja ili mala (Coca Cola)?“

“Is that for here or to go?” – „Uzimate za van ili za ovdje?“

Ako želite nešto što vam nije izričito ponuđeno ili želite nešto izdvojiti iz narudžbe, kao na primjer hamburger bez luka, naglasite im to prilikom narudžbe.

Nakon što je narudžba zaprimljena, osoba koja vas poslužuje reći će vam iznos ili total koji morate platiti.

Vokabular koji morate znati ako volite fast food

Carry-out ili take out

Ovo su dvije fraze koje predstavljaju najbolju stvar kod brze hrane - možete ju naručiti i jesti gdje god želite. Kada naručujete hranu za van koristite frazu “to go.”

Eat in

Suprotno od carry-out je eat in. Znači da hranu koju ste naručili želite jesti u restoranu. Kada naručujete, koristite frazu “for here.”

Drive through

Ova je fraza nekada namjerno krivo napisana kao “drive thru.” Ova opcija daje vam mogućnost da hranu naručite i preuzmete iz svojeg osobnog automobila. Jednostavno dođite do drive thru prozora, naručite hranu i preuzmite ju na sljedećem prozoru.

Snalaženje s menijem

Menu

Kao i svaki restoran, i restorani brze hrane imaju svoj meni koji prikazuje hranu i cijenu hrane koju možete naručiti. Mnogi restorani brze hrane imaju meni postavljen iznad blagajne na velikoj ploči na zidu kako bi lakše vidjeli opcije koje imate prilikom narudžbe.

Combo

Ako imate problema s odabirom hrane koju želite, taj dio možete propustiti i samom restoranu. Combination ili „combos“ su unaprijed pripremljena jela koja sadrže nekoliko vrsta hrane i piće.

Piće

Beverage

Ovo je naziv za piće ili drinks.

Soft drink

A soft drink se obično odnosi na gazirano piće ili sok. Zapravo, fraza se koristi za svako bez alkoholno piće, s obzirom na to da se alkoholno piće naziva hard drink.

Fountain drink

Mnogi restorani brze hrane poslužuju se pića koja si možete sami nadopuniti. Pri tom djelatniku na blagajni ne morate reći piće koje ćete popiti, već samo da želite fountain drink, a vi ćete si sami odabrati i natočiti piće.

Smoothie

Smoothie se radi od leda, mlijeka i svježeg ili smrznutog voća.

Thrive Leads Shortcode could not be rendered, please check it in Thrive Leads Section!

Prilozi

Sauce

Kao dodatak vašem jelu možete zatražiti neki od umaka. Dobar restoran brze hrane ima veliki izbor umaka. To mogu biti: ketchup, mustard, hot sauce, salt and pepper.

Dressing

Ne, ovdje se ne radi o odjeći! Salad dressing je umak koji dodajete u salatu radi boljeg okusa.

Hash browns

Hash browns je jelo od krumpira i luka koji su narezani na male komadiće, pomiješani zajedno i stisnuti u oblik palačinke nakon čega se prže u ulju i postaju smeđe boje, hrskavi i ukusni.

Onion rings

Onion rings su kolutići od luka prženi u ulju, također hrskavi i slasni.

Thrive Leads Shortcode could not be rendered, please check it in Thrive Leads Section!

Vrste mesa

Burger

A burger, skraćeno za hamburger je kralj među obrocima u fast foodu.

Obično se serviraju sa zelenom salatom, rajčicom i lukom. Najčešće se u hamburger stavlja goveđe meso. Iako ham u hamburgers predstavlja upravo svinjsko meso, danas se rade hamburgeri i od piletine te puretine.

Chicken nuggets

Chicken nuggets su mali dijelovi piletine koji su mekani iznutra, a hrskavi izvana.

Sausage

A sausage ili kobasica je procesuirano meso, a obično se servira kao doručak u restoranima brze hrane. Najčešće se kobasice rade od svinjetine ili pork, ali i one od puretine, turkey ili piletine chicken su jednako dobre.

Hot dog

A hot dog je tip kobasice stavljene u duguljasto pecivo, a servira se obično s kečapom ili senfom.

Bacon

Bacon ili šunka je vrlo ukusno i začinjeno meso koje se peče i servira sa doručkom i jajima u restoranima brze hrane.

Kakv je Vaš apetit? Jeste li ogladnili? Mi jesmo i idemo isprobati naš vokabular u prvi obližnji restoran brze hrane. 

Enjoy your meal 🙂

Dosta vam je plaćanja uobičajenih tečajeva, nakon kojih i dalje imate strah govoriti Engleski?

vodic-za-pocetnike-kako-nauciti-engleskiKliknite na link ispod kako bi dogovorili vrijeme besplatne probne nastave po Callan metodi!

Izvor fluentu.com

Poslovni engleski – 15 riječi iz financija koje morate znati

financije blog

Poslovni engleski - 15 osnovnih financijskih fraza koje morate znati

Ako otvorite bilo koji portal s poslovnim vijestima, sigurno ćete naići na riječi iz financijskog svijeta koje zbivanja u svijetu neposredno povezuju s ekonomijom i svjetskim tržištem.

Možda vas zbunjuje značenje nekih riječi iz financijskog vokabulara?  Danas donosimo 15 osnovnih financijskih  fraza koje morate znati!

1. Interest Rate

Interest – kamatna stopa je iznos koji će vam banka naplatiti ako od nje posuđujete novac. Taj iznos se zove interest rate, a izražava se u postocima.

2. Investment

Imenica investment referira se na novac koji ulažete u biznis, posjed, dionice… kako biste ostvarili profit.

Riječ investment može se također koristiti kao pridjev. An investment destination referira se na lokaciju u koju se investira.

3. External capital

Riječ external označava nešto izvana. Capital se odnosi na novac.. Dakle, external capital je novac koji kompanije primaju iz vanjskih resora.

Upotreba vanjskog ili external capitala može oporaviti vašu kompaniju od nedavnih padova u prodaji i sl.

4. Cash outflow

Cash outflow su novčani izdaci vaše firme.

Ključ uspjeha u poslovanju je da vodite kontrolu i imate uvijek budno oko na novčane izdatke vaše firme.

Thrive Leads Shortcode could not be rendered, please check it in Thrive Leads Section!

5. Revenue

Vaš revenue ili prihod je iznos koji vaša firma ostvaruje putem prodaje proizvoda ili usluga.

„The total sales revenue from our latest range of sports shoes is expected to top $1.5 million this year.“

6. Profit

Profit opisuje iznos koji je vaša firma ostvarila nakon što se oduzmu svi izdaci, troškovi i porezi. Cilj vašeg poslovanja jest u konačnici profit.

„Since we started advertising on the internet, our company’s profits have increased by 20% over the last year.“

7. Loss

U financijama često ćete čuti fraze kao što su profit i loss. Loss je gubitak, dakle suprotno od profita. To je riječ koju nitko u firmi ne želi čuti. Ali, može se dogoditi kada firma zarađuje manje nego što troši.

„Since we decided to stop print advertising, our sales revenue has suffered a loss of 20% over the last year“

8. Recession

Kada pričamo o recesiji, zapravo pričamo o određenom periodu znatnog pada ekonomije neke države koja traje nekoliko mjesecima ili čak i godinama.

Bloomberg reports that the risk of a global recession is now more than 50 percent after the UK voted to leave the European Union.“

9. Mortgage

A mortgage je hipoteka, odnosno zajam u kojem vaš imovina, najčešće kuća, služi banci kao osiguranje da za isplatu dugovanja. „You’ll receive a loan for the value of the property.“ (Dobit ćete kredit u vrijednosti vaše imovine) Što također znači da će potraživač duga, u većini slučajeva banka, biti vlasnik vaše kuće dok vi ne otplatite svoje dugovanje.

„It has been hard for the Quinns to keep up their mortgage payments since Mr Quinn lost his job.“

10. Credit rating

The credit rating of a person or company - kreditni rejting privatne ili pravne osobe je naziv za kriterij na osnovu kojeg se određuje kreditna sposobnost osobe ili tvrtke. Indicira mogućnost osobe ili tvrtke za otplatu kredita ili zajma.

Banke i financijske tvrtke će prije odobrenja vašeg kredita procijeniti vašu kreditnu sposobnost.

„We’re confident that our company’s loan application will be approved as we have a good credit rating.“

11. Overdraft

An overdraft je prekoračenje. Ono se događa kada potrošite više nego što možete platiti. Banka će vam u većini slučajeva naplatiti overdraft fee ili naknadu za prekoračenje.

Ako imate overdraft account, to znači da vam banka omogućava da odlazite u prekoračenje, iako nemate available funds ili dostupna sredstva na računu.

Thrive Leads Shortcode could not be rendered, please check it in Thrive Leads Section!

12. Shares

Neke tvrtke svoj kapital podijele u dionice ili shares te ih nude na prodaju kako bi stvorili veći kapital.

Ako ste vlasnik dionica neke firme, tada ste djelomični vlasnik ili shareholder. Svaka dionica ili share koju posjedujete predstavlja vaš udio u tvrtki. To znači da imate pravo na dio profita koji firma ostvari.

„Recent financial news say that Japanese shares are higher as investors regain their confidence across the region.“

13. Stocks

Riječ stocks je termin kojim opisujemo posjedovanje tvrtke. To je opći termin koji koristimo kako bi odredili vlasništvo neke tvrtke. Stoga, ako investitor kaže da posjeduje dionice, znači da je on većinski vlasnik, za razliku od djelomičnog vlasnika koji posjeduje shares.

Većinski vlasnik tvrtke zove se stockholder.

„Have you read the news that stocks are plunging all around the world shortly after the UK voted to leave the European Union?“

14. Rally

Kao što i sami znate, dionice na burzi dosta su nestabilne i variraju. A stock market rally je termin koji koristimo kada na tržište dolazio velika količina novaca i podiže cijenu dionica.

Dakle, a rally je dobra vijest za investitore jer znači da se tržište oporavlja nakon pada.

„Even though he doesn’t have money, it’s hard for him watch the stock market rally from afar without doing anything.“

15. Bull market

Stanite na tren i zamislite da vas gleda razbjesnjeli bik. Slika je prilično agresivna, zar ne? Rogovi su usmjereni u vas i približavaju vam se.

A bull market je termin koji označava rast vrijednosti dionica, a rezultat je samopouzdanja investitora i očekivanog jačanja tržišta.

„John’s job on Wall Street is even more hectic (busy) now that the bull market is in full swing.“

Stigli smo do kraja naše liste. Poslovni engleski je lagan ako redovito pratite vijesti iz financija. Za više poslovnih i financijskih termina, pronađite vijesti, novine ili online magazine koji se bave financijskim temama i tako učvrstite svoje znanje i obogatite vokabular!

Sretno!

Thrive Leads Shortcode could not be rendered, please check it in Thrive Leads Section!

Izvor FluentU.com

Ako otvorite bilo koji portal s poslovnim vijestima, sigurno ćete naići na riječi iz financijskog svijeta koje zbivanja u svijetu neposredno povezuju s ekonomijom i svjetskim tržištem.

Kako voditi razgovore na engleskom

razgovarati na engleskom

Kako razgovarati na engleskom?

Upoznavanje novih ljudi je zanimljivo, ali nije lagano. Kako razgovarati na engleskom jeziku? Često je upoznavanje na engleskom pravi izazov. Kako započeti razgovor, kako se u njega uključiti, koja pitanja postaviti i kako bolje upoznati nekoga kada je jezik kojim se sporazumijevate engleski. Pripremili smo za vas nekoliko fraza koje će vam u tome pomoći.

Probijte led

Ne postoji savršen način da započnete razgovor s nekime: najbolji savjet koji vam možemo pružiti jest da budete pouzdani u sebe i da budete upravo ono što jeste.

U većini slučajeva razgovor će ovisiti o tome gdje se nalazite, u čijem ste društvu i što vas povezuje.

Kako god bilo, razgovor započnite pozdravom pa krenite dalje.

'Hi my name is Sara.'

Pokušajte započeti razgovor pitanjem ili još bolje, komplimentom:

· Hello, I love your red shoes. Where did you get them?

· Is that a new camera? It looks amazing.

· It's so hot today. How are you coping with the heat?

· I'm so sick of this rain. Is it always like this here in winter?

Bez obzira kako započinjete razgovor, budite hrabri i samo krenite. Ne mora svaki razgovor voditi prijateljstvu. Ponekad vas i kratke interakcije s ljudima mogu usrećiti. Ako vaš razgovor ne prođe najbolje, ne brinite, ima puno novih ljudi s kojima ćete imati prilike voditi zanimljive razgovore.

Želite osloboditi svoje engleski od blokade?

Voditi razgovore na engleskom


Dođite u našu školu na razgovor i testiranje.
Zajedno ćemo vidjeti kako Vam možemo pomoći da progovorite engleski bez blokade.

Osvrnite se oko sebe i nađite zajedničku temu

Ako se već nalazite na nekom eventu, na primjer, na koncertu, predstavi ili zabavi vaših prijatelja to je znak da s ljudima koji vas okružuju imate zajedničku temu i da ćete lagano razgovarati na engleskom.

Možda je to glazba koja vas je dovela na isti koncert, hrana koju ste upravo probali ili pak odlična izvedba nekog glumca.

· Have you seen this band play before?

· Have you tried the birthday cake, it’s delicious!

· How do you know ____ _____ (osobu koja vas je pozvala na zabavu)?

Možete započeti i razgovor o sebi bez da prepričate vašu kratku biografiju. Postavite otvorena pitanja o temi koja vas zanima trenutno povezuje:

· This is the first Australian rules football game I’ve ever been to! Who do you think will win?

· This is my first day here, could you help me find my lecture theatre?

· I'm new here, can you recommend anywhere good to eat around here?

Uključite se u razgovor

Kada se nalazite u grupi ljudi, a niste ekstrovertirana osoba, ponekad je možda teško uključiti se u razgovor. Ali, zapravo je ovo situacija u kojoj vam je lakše ostvariti kontakt, samo morate uhvatiti pravi trenutak.

Pokušajte s nekom od sljedećih fraza:

· Excuse me, I overheard you talking about…

· Hi, my name is...

· I heard you talking about…

· Did I hear you say…?

Evo i primjera kako da koristite ove fraze:

· Excuse me, I overheard you talking about travelling to Australia. My sister went there last year. When are you going?

· Hi my name is Shirley. I heard you talking about Adelaide university. I’m a student there, too. What do you study?

· Did I hear you say you’re watching the new Game of Thrones series? I’m half way through it, I love that show. Where are you up to?

Vježbajte svoj engleski bilo gdje i bilo kada uz naše satove ONLINE!

vodic-za-pocetnike-kako-nauciti-engleski


Prestanite učiti, počnite govoriti!
Lekcije uz izvorne govornike održavaju se putem Skype programa.
Prijavi se za besplatnu probnu lekciju!

Upoznajte sugovornika potpitanjima i pitanjima

Sigurno ste čuli za frazu „small talk“. Jednom kada ste našli osobu s kojom vam je lako pričati o bilo kojoj temi, ne dajte da vas engleski sputava i postavljajte kratka potpitanja kako biste se bolje međusobno upoznali:

· A: I went to the beach yesterday.

· B: Really?

· A: Yes, it was so nice to go swimming.

· A: I usually walk along the path by the river.

· B: I see.

· A: It's lovely there in the morning.

· A: I've been thinking I'd like to travel next year.

· B: That's interesting.

· A: Yes, I can't decide if I should visit Thailand or Indonesia.

Nije previše zabavno pričati s ljudima koji pričaju samo o sebi, stoga pokažite interes postavljanjem pitanja:

· I’m really looking forward to the party on Saturday.

· Are you?

· Yes, I think everyone will be there.

· What do you do for a living?

· Do you live around here?

· Do you have any exciting plans for the weekend?

Završetak razgovora

Ako se vaš razgovor bliži kraju, možete ga završiti na neki od sljedećih načina:

· Well, I should let you get back to what you were doing.

· I just realised you are probably busy, I will go now.

· I should let you go.

· I should get going.

Budite ono što jeste

Nemojte zakinuti sebe samo kako biste uspjeli s nekime ostvariti kontakt. Budite ono što jeste, zadržite svoje mišljenje i dijelite ga s drugima.

Mnogi koji uče engleski zaziru od pričanja na engleskom jer im nedostaje vokabulara ili im gramatika još nije ušla u uho. Nemojte biti jedna od tih osoba. Učite pričajući i vježbajući u stvarnoj okolini. To je najbolja i najjeftinija vježba.

Isprobajte najbolju metodu za učenje engleskog jezika, jedinu takvu u Hrvatskoj!

gramatika-prilozi-u-engleskom-jeziku


Progovori svoje prve riječi na engleskom već u prvih 5 minuta nastave uz izvorne govornike!
Kliknite na link ispod kako bi dogovorili testiranje i vrijeme besplatne probne nastave po Callan metodi!

1 2 3 4