REFERENCE

Zahvaljujemo na povjerenju svim dosadašnjim klijentima u 2014 godini

Agencija za plaćanja u poljoprivredi

Agencija za zaštitu okoliša

Alvogen d.o.o.

Atlantic d.d.

Bačelić d.o.o.

CMC – Croatian music channel

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

DV Matije Gupca

ED-INA

Edison International

Erste DMD

Erste bank

GoInfoZg d.o.o.

Hrvatska narodna banka HNB

Hennes&Mauritz Hrvatska

Lush Manufaktura

NOVA TV

Naklada Ljevak

Prava formula d.o.o.

Schindler d.o.o.

Tvornica farmaceutske ambalaže

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

 

Zahvaljujemo na povjerenju svim dosadašnjim klijentima u dvanaestogodišnjem radu:

Agencija za mobilost i programe Europske unije

Državni centar za zaštitu i spašavanje 112

Centar za sigurnost

Conlex d.o.o.

Hrvatska pošta

Hrvatska agencija za malo gospodrastvo HAMAG

Hrvatska kontrola zračne plovidne d.d.

Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata HANDA

Hrvatska poštanska banka

Hrvatski savez slijepih

HT d.d.

INA d.d.

Interpetrol d.o.o.

Jutarnji list

Lesnina

Magma d.d.

Ministartstvo financija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva

Ministarstvo pravosuđa

Moj posao

MUP

Pioneer d.o.o.

Tetra pak d.o.o.

Valliant d.o.o

Večernji list

VIPnet

Zagrebački velesajam