Ukoliko ne želite ići na tečaj, no za bilo koju potrebu Vam treba Uvjerenje, možete to obaviti kod nas. Za izdavanje uvjerenja o poznavanju engleskog jezika potrebno je doći na testiranje u školu. Testiranje se sastoji od pismenog i usmenog dijela u trajanju od 50 min.

Nakon testiranja izdajemo Vam Uvjerenje o poznavanju jezika po Callan metodi i Vijeću Europe.

Cijena testiranja i izdavanja Uvjerenja o poznavanju jezika je 350 kuna.

Za dodatne informacije o terminima testiranja kontaktirajte nas na 01 4818542 ili pošaljite upit na inicijativa@inicijativa.biz.