Projekti i radionice

​Edukacijski posjet Luxemburgu

Improving Access, Participation and Quality in Adult Learning

21.-22.11.2018. ​

​Od 21. - 23. 11. 2018. naša voditeljica ureda i programa Udruge ​sudjelovala je na kontaktnom seminaru u okviru ​transnacionalne suradnje (TCA): Improving Access, Participation and Quality in Adult Learning.

Seminar pod nazivom: Improving Access, Participation and Quality in Adult Learning cilj je imao ​poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti obrazovanja odraslih (motivacija odraslih učenika, savladavanje prepreka i uključivanje skupina s manje mogućnosti), profesionalno usmjeravanje i savjetovanje (samoprocjena u obrazovanju odraslih i osposobljavanju, profesionalizacija usmjeravanja i savjetovanja odraslih) te osiguranje visokokvalitetnih prilika za učenje (pristupi prekvalifikacijama, osiguranje kvalitete, ulaganje u obrazovanje odraslih).

Na kontaktnom seminaru imali smo prilike razmijeniti znanje, dobre prakse i iskustva vezanih za poboljšanje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti obrazovanja odraslih, uključujući osobe s manje mogućnosti u profesionalno usmjeravanje i savjetovanje s drugim organizacijama iz sveukupno ​60 sudionika​ iz različitih zemalja Europske unije.

Na aktivnosti smo prvog dana, nakon upoznavanja krenuli na program u kojemu smo upoznali s obrazovanjem odraslih u Luxemburgu, nakon čega smo imali prilike pričati i raspravljati o barijerama u obrazovanju odraslih. Tijekom seminara bile su organizirane debate na kojima smo raspravljali o socijalnim politikama i mjera usmjerenima na pristup obrazovanju odraslih kao i samu njihovu kvalitetu. Jedna od radionica odnosila se na evaluaciju polaznika programa, ali i samih edukatora, što je bilo iznimno korisno i vrijedno iskustvo. Aktivnosti su bile usmjerene na povećanje mogućnosti za obrazovanjem odraslih, ali i velikim dijelom, fokus je bio na motivaciji, obzirom da se mnoge organizacije koje su prisustvovale seminaru bave upravo obrazovanjem ranjivih skupina odraslih. Tijekom kontaktnih večeri, imali smo prilike bolje upoznati svoje kolege iz različitih organizacija.

Stečeno znanje na seminaru planiramo primjeniti u radu naše organizacije u sklopu motivacije i evaluacije polaznika i edukatora. ​ Metoda koju ćemo primjenjivati je ​upotreba evaluacijskih upitnika, te korištenjem različitih metoda motivacije u radu s našim korisnicima i zaposlenicima.


Tijekom seminara, naša udruga uspostavila je vrijedne kontakte s organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, a s kojima imamo namjeru surađivati na projektima unapređenja obrazovanja odraslih.