Blog

Radionica: Hrana i piće na engleskom

Praktična radionica u kojoj ćete kroz dva sata uz vodstvo teachera Stevena naučiti vokabular za hranu i pića na engleskom. Uz teoriju, tu je i praktični dio na kojem ćete kroz igranje uloga proći sve potencijalne situacije u restoranu. Naučit ćete kojim riječima se požaliti na uslugu, a kojim pohvaliti kuhara.
Neka vam odlazak u restoran postane užitak jer ćete po završetku ove radionice biti sigurni što, koliko i kako želite naručiti.

Prijavite se na inicijativa@inicijativa.biz
Cijena 150 kn

Broj mjesta ograničen