Blog

Kako naučiti kondicionale u engleskom jeziku u 5 koraka

Čemu služe kondicionali?

Kondicionali ili pogodbene rečenice se upotrebljavaju kako bi izrazili mogućnost nekog događaja ili radnje navodeći pritom hipotetske uvjete pod kojim bi se taj događaj ili radnja mogli ostvariti.

U ovom blogu donosimo kratki vodič kako naučiti kondicionale u 5 koraka. Kondicionali nam pomažu da izrazimo određenu vrstu misli.

Kondicional se javlja u sadašnjem, budućem i prošlom vremenu, a čine ga prva (glavna) i druga (pogodbena) rečenica.

Kondicionale koristimo:

 • u budućnosti ili u zamišljenim situacijama koje se nikad neće dogoditi.
 • za radnje koje su se odvijale u prošlosti i koje se ne mogu promijeniti.

Kondicionali su možda malo teži za shvatiti, ali su iznimno korisni. Na sreću, s osnovnim znanjem i malo prakse možete uskoro koristiti kondicionale kao izvorni govornik.

1. Obratite pažnju na would/will i if

Sve kondicionale na engleskom povezuje veznik if kojim često započinjemo rečenicu.

Riječ would je također karakteristična za kondicional. U nekima kondicionalnim rečenicama koristimo will umjesto would, stoga i na to obratite pozornost.

Ako vidite veznik if i glagol would/will u jednoj rečenici, možete sa sigurnošću znati da se radi o kondicionalu.

Želite progovoriti engleski sa samopouzdanjem?

Razumijete engleski, ali riječi i dalje ne izlaze kada morate govoriti? 

Postoji drugačiji pristup koja vam može u tome pomoći!

2. Razdijelite rečenicu u jednostavne dijelove za lakše razumijevanje

Jednom kada ste prepoznali kondicionalnu rečenicu moći ćete ju lakše razumijete ako je odvojite u dvije klauzule:

1) if klauzula

2) would (ili will) klauzula.

Primjer:

 • If you exercised every day, you would be so fit.

Odvojite rečenicu na dva dijela sa zarezom u sredini i dobit ćete sljedeće:

 • If you exercised every day, (prva klauzula)
 • you would be so fit. (druga klauzula)

Sada Vam je sigurno lakše razumjeti rečenicu. If klauzula je uvjet, odnosno ono što se mora dogoditi kako bi nešto uslijedilo.

Would klauzula se može dogoditi jedino kao rezultat if klauzule:

„You would only be fit if you exercised every day. If you don’t exercise, you will not be fit.“

3 tipa kondicionalnih rečenica

Postoje tri glavne vrste pogodbenih rečenica u engleskom jeziku,:1.tip, 2.tip ili 3 tip

Svaka vrsta kondicionalnih rečenica javlja se s malom razlikom u gramatici te se koristi u drugačiju svrhu.


1.tip kondicionala:

1. kondicional koristimo kako bismo opisali situacije koje bi se potencijalno mogle

dogoditi, isto kao i za stvari i planove koji će se vrlo vjerojatno ostvariti uz neki uvjet (if).

1. kondicional koristi will umjesto would i obično se javlja u sadašnjem vremenu u obje klauzule.

 • If I eat all the chocolate, I will feel sick tomorrow.
 • Ako pojedem svu čokoladu, bit će mi loše sutra.

U ovom primjeru zamišljamo situaciju koja će se (will) sa sigurnošću dogoditi.

„I will definitely feel sick tomorrow if I eat all that chocolate.“ Sa sigurnošću će mi biti loše sutra ako danas pojedem sve čokolade.

 • If I study hard, I will pass the exam.
 • Ako puno učim, proći ću ispit.

Trud se uvijek nagrađuje stoga, ako ću puno učiti vrlo vjerojatno ću postići dobre rezultate.

2. tip kondicionala:

2. tip kondicionala koristimo kako bismo opisali stvari koje se vjerojatno neće dogoditi, stvari koje zamišljamo ili koje su manje vjerojatne.

U tom slučaju koristimo riječ would.

Glagol u prvoj – if klauzuli javlja se u prošlom vremenu, a glagol u drugoj – would klauzuli u sadašnjem vremenu.

 • If I bought a Ferrari, I would have no money left.
 • If I were you, I would not be rude to the boss.

U ovom primjeru dajemo savjet nekome tako da zamišljamo sebe u toj situaciji —”If I were you…”— te zatim izražavamo što bismo (I would) učinili da samo u njihovoj poziciji. “If I were you…” je odličan način za započinjanje rečenice na engleskom kada nekome želite dati savjet.

3. tip kondicionala:

3. tip kondicionala govori o situacijama koje su se dogodile u prošlosti i kojima je radnja završila. Često se koristi kako bismo izrazili osjećaj žaljenja. Would klauzula koristi prošlo vrijeme (have done, have taken), dok klauzula if koristi prošlo svršeno vrijeme (had done, had taken).

 • If I had studied harder as a teenager, I would have gone to a better university.
 • „Da sam više učio kao tinejdžer, išao bih na bolji fakultet.“

3. tip kondicionala izražava radnju koju zamišljamo da se zbivala u prošlosti, ali se nije dogodila.

If you had eaten breakfast, you would have felt fine this morning.

Did you eat breakfast this morning? No. Do you feel fine? No, you feel terrible. You should have eaten breakfast.

4. Fleksibilnost je dozvoljena

Gramatika u kondicionalnim rečenicama je malo teža i stroža, ali raspored if i would klauzule je zapravo čini jednostavnijom. Klauzule možete mijenjati u rečenici i premještati ih, a rečenica će i dalje imati isto značenje.

 • If I had more time, I would learn kick-boxing.
 • I would learn kick-boxing if I had more time.

Ove dvije rečenice imaju jednako značenje. Stoga, ne morate razmišljati o rasporedu klauzula u rečenici.

5. Vježbajte s miješanim kondicionalom

Kada pričamo o radnji u prošlosti nećemo koristiti 3. tip kondicionala jer se radnja događa u prošlosti i završena je. A što se događa kada pričamo o radnji u prošlosti koja djeluje na sadašnjost. U tom slučaju morate se upoznati s miješanim kondicionalima.

Primjer:

 • If I had married that rich woman, I would be rich too!

Primijetili ste kako if klauzula koristi prošlo vrijeme, kao i 3 tip kondicionala, ali would klauzula koristi prezent glagola „be“. Da sam se (if I had) udao za bogatu ženu u prošlosti, to bi utjecalo na moju sadašnjost.

Kondicionali mogu biti zbunjujući, ali su zapravo zanimljivi za učenje i važan su dio engleskog jezika. S dobrim znanjem kondicionala možete sa samopouzdanjem pričati o bilo kojim imaginarnim situacijama.

Čestitamo, korak ste bliže tome da pričate engleski kao izvorni govornici!