Callan metoda

Callan metoda je intenzivna metoda učenja putem strukturiranih pitanja i odgovora koja vam omogućava da naučite engleski na brz i dinamičan način. Učenje se odvija kroz vođenu konverzaciju na engleskom u kojoj se potiče razmišljanje na​​​​​​​​​ engleskom jeziku i spontani govor bez prevođenja s hrvatskog na engleski. Na tečaju nema pasivnog usvajanja znanja. Polaznici su aktivni sudionici na nastavi, a profesori pojašnjavaju koncepte, gramatičke strukture i novi vokabular, te ispravljaju vaše greške prilikom izgovora. Nastava je zbog toga brza, dinamična i interaktivna, a znanje koje stječete primjenjivo u stvarnim situacijama u kojima morate razgovarati na engleskom.


3 principa Callan metode
1
Pričanje bez prevođenja

Gramatiku, rečenične konstrukcije, vokabular i fraze, učite kroz aktivnu upotrebu jezika na satu i pojašnjavanje pojmova, umjesto pukog prijevoda. Time vaš mozak postaje zaokupiran engleskim, a engleski vam postaje logičan i fluidan. Profesori na satu pričaju onom brzinom kojom teče svakodnevni govor, čime vas pripremaju na razgovor u stvarnim situacijama s izvornim govornicima.

2
Ispravljanje

Kada pogriješite u izgovoru, zapnete ili ne znate odgovor, teacher je tu da vam pomogne kako biste samostalno izgovorili cijelu rečenicu i pritoma izvježbali novu riječ ili dio gramatike.

3
Ponavljanje

Ponavljanje je majka znanja. Na Callan satu, ponavljanje je ključno kako biste savladali jezik. Kroz ponavljanje naučene riječi i dijela gramatike kroz razne fraze, idiome i primjere, sa svakim danom povećavate svoje samopouzdanje, napredujete i postajete sve vještiji u svojem izgovoru, razini razumijevanja i brzini.

Želim naučiti
Svoj termin za besplatno testiranje
i 2 probna sata rezervirajte ovdje:
Prijavi me
početni
CALLAN STUPANJ 1 (A1.1)
Prvi stupanj je za polaznike koji tek počinju s učenjem engleskog. On je uvod u osnovni osnovni vokabular i gramatiku. Učit ćete: abecedu, brojeve, odjeću, dijelove tijela, članove obitelji, opise mjesta i vremena, osobne zamjenice, this/that, osnovne rečenice (potvrdne, negacije, opisi, upoznavanje i predstavljanje), glagole – to be, to have, go, come, bring/take, skraćenice, i sveukupno 250 novih riječi.
trajanje stupnja
24
sati
CALLAN STUPANJ 2 (A1.2)
Za sve početnike koji su završili osnovni stupanj. Učit ćete present simple i present continuous, razlika much/many, few/little, posvojne zamjenice i pridjevi, komparacija pridjeva, telling time, obroci i hrana, prijevozna sredstva, opisi rutine i svakodnevnih radnji, jednostavne rečenice i pitanja, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pisanja.

trajanje stupnja
34
sati
temeljni
CALLAN STUPANJ 3 (A2.1)
3. stupanj prvi je od dva temeljna stupnja po Callanu. Sadrži komparaciju pridjeva, past simple, nepravilne glagole, will future, dijelovi dana, mjeseci i godišnja doba, datumi i godine, praznici, look at/watch, talk/speak, prijedlozi (vremena i mjesta), postavljanje pitanja u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora.

trajanje stupnja
40
sati
CALLAN STUPANJ 4 (A2.2)
Drugi temeljni stupanj po Callanu na kojemu ćete učiti past simple i present perfect, nepravilni glagoli, jednostavne pogodbene rečenice, nepravilne množine, making requests, prijedlozi (vrijeme i mjesto), složenije rečenice i pitanja, jednostavni opisi, usporedbe, postavljanje pitanja u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pisanja.
trajanje stupnja
46
sati
srednja razina
CALLAN STUPANJ 5 (B1.1)
5. stupanj namijenjen je polaznicima na srednjem stupnju znanja. Osim što sadrži mnogo vokabulara stage 5 pokriva zahtjevna područja gramatike. To uključuje Past continuos (npr. "Spavala sam"), pasivni rečenice (npr. "Knjiga je napisana"), refleksne zamjenice ("ja", "sama" itd.),future continuous (npr. "she will be working "), i 3. kondicional (npr. "If you had gone …, you would have seen …"). Ova faza je prikladna za učenike na razini B1 prema ZEROJ-u, iako sadrži neke gramatičke oblike koji su zbog svoje zahtjevnosti prikladni i za polaznike B2 razine.
trajanje stupnja
46
sati
CALLAN STAGE 6 (B1.2)
6. stupanj prikladan je za polaznike na srednjoj razini znanja. On uvodi mnogo novog vokabulara, indirektni govor (npr. "you told me that she would succeed""), uzročne rečenice (npr."he had his dinner cooked by his mother"), future perfect (npr. "you will have written"), a past perfect continuous (npr. "you had been writing") Do kraja 6. stupnja, student će savladati sve jezične strukture koje se direktno provjeravaju na B1 razini.
trajanje stupnja
46
sati
viši srednji
CALLAN STAGE 7 (B2.1)
Na 7. stupnju fokus se stvavlja na puno vježbe u konverzaciji, složenim opisima i razgovorima. Također, veliki fokus je na usvajanju fraza (e.g. "a great deal of")i idioma ("get on someone's nerves")koje su dio kolokvijalnog govora izvornih govornika. Također, polaznici usvajaju novu gramatiku i proširivanje rečeničnih sturktura koje su učili na ranijiim stupnjevima.
trajanje stupnja
46
sati
CALLAN STAGE 8 (B2.2)
50 novih riječi, fokus je na idiomima i specifičnim frazama, složeni opisi i dijalozi, izražavanje mišljenja i stavova s pogodbenim rečenicama, sastavljanje pitanja, sentence clauses, relative clauses, izražavanje slaganja/neslaganja, prilozi, pisanje formalnih pisama i emailova, zapovjedi, zahtjevi, specifične poslovice i izreke.

trajanje stupnja
56
sati
napredni
CALLAN STUPANJ 9 (B2.2)
500 novih riječi, idiomi, phrasal verbs, napredna konverzacija, specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, poslovice i izreke.

trajanje stupnja
56
sati
CALLAN STAGE 10 (C1.1)
500 novih riječi, idiomi, phrasal verbs, napredna konverzacija, specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, poslovice i izreke.

trajanje stupnja
60
sati
vrsni
CALLAN STAGE 11 (C1.2)
konverzacijski tečaj i usko specijalizirani tečaj, specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, jačanje vokabulara, specifični vokabulari (putovanje, aktivnosti, poslovi, interesi).
trajanje stupnja
60
sati
CALLAN STAGE 12 (C2.1)
Konverzacijski tečaj i usko specijalizirani tečaj, specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, jačanje vokabulara, specifični vokabulari (putovanje, aktivnosti, poslovi, interesi).
trajanje stupnja
60
sati
Želim naučiti
Svoj termin za besplatno testiranje
i 2 probna sata rezervirajte ovdje:
Prijavi me
Prijavi se za primanje novosti, popusta i akcija!
*Klikom na gumb prijavljujete se na naše navosti i promocije. Obećajemo, bez spamanja! Pročitajte našu lzjavu o zaštiti podataka.