Naši projekti

 Provodimo projekte financirane iz EU fondova (ESF i ERASMUS+ fondova) putem kojih nam je cilj usmjeriti se na pružanje edukacije ranjivim skupinama. Kroz sudjelovanje unutar Erasmus+ programa kontinuirano ulažemo u vlastiti razvoj, nudimo usavršavanje za stručnjake iz područja obrazovanja i za naše članove. 

Uključivost

Vjerujemo da svatko ima pravo na edukaciju, a fokus projekata nam je na ranjivim skupinama. 

Edukacija

Kroz projektnu djelatnost nudimo vrhunske edukacije sadržaje, no i edukacijom pojačavamo naše kapacitete. 

Događanja

Organiziramo niz multi-kulturalnih događanja kako bismo približili svijet, kao što su proslava Dana Sv Patrika.  

Pogledajte naše projekte: