Callan metoda

Callan metoda je intenzivna metoda učenja putem strukturiranih pitanja i odgovora koja vam omogućava da naučite engleski na brz i dinamičan način. Učenje se odvija kroz vođenu konverzaciju na engleskom u kojoj se potiče razmišljanje na engleskom jeziku i spontani govor bez prevođenja s hrvatskog na engleski. Nema pasivnog usvajanja znanja. Članovi su aktivni sudionici, a profesori pojašnjavaju koncepte, gramatičke strukture i novi vokabular, te ispravljaju greške prilikom izgovora. U Inicijativi članovi brzo, dinamično i interaktivno vježbaju i uče, a znanje koje stječete primjenjivo je u stvarnim situacijama u kojima morate razgovarati na engleskom. Osim Callan metode kojom postižemo automatsko razmišljanje na jeziku, neovisno koliko dobro baratate jezikom, članovima nudimo niz sadržaja kojima će postići samopouzdanje i osloboditi se. 

3 PRINCIPA CALLAN METODE

PRIČANJE BEZ PREVOĐENJA

Gramatiku, rečenične konstrukcije, vokabular i fraze, učite kroz aktivnu upotrebu jezika na satu i pojašnjavanje pojmova, umjesto pukog prijevoda. Time vaš mozak postaje zaokupiran engleskim, a engleski vam postaje logičan i fluidan. Profesori na satu pričaju onom brzinom kojom teče svakodnevni govor, čime vas pripremaju na razgovor u stvarnim situacijama s izvornim govornicima.

ISPRAVLJANJE

Kada pogriješite u izgovoru, zapnete ili ne znate odgovor, teacher je tu da vam pomogne kako biste samostalno izgovorili cijelu rečenicu i pritom izvježbali novu riječ ili dio gramatike. 

PONAVLJANJE

Ponavljanje je majka znanja. Na Callan satu, ponavljanje je ključno kako biste savladali jezik. Kroz ponavljanje naučene riječi i dijela gramatike kroz razne fraze, idiome i primjere, sa svakim danom povećavate svoje samopouzdanje, napredujete i postajete sve vještiji u svojem izgovoru, razini razumijevanja i brzini.

Progovori engleski samopouzdano! 

Rezerviraj svoj termin i 

provjeri što ti donosi članstvo! 

POČETNI

CALLAN STUPANJ 1 (A1.1)

Trajanje stupnja: 36 sati

Prvi stupanj je za polaznike koji tek počinju s učenjem engleskog. On je uvod u osnovni osnovni vokabular i gramatiku. Učit ćete: abecedu, brojeve, odjeću, dijelove tijela, članove obitelji, opise mjesta i vremena, osobne zamjenice, this/that, osnovne rečenice (potvrdne, negacije, opisi, upoznavanje i predstavljanje), glagole – to be, to have, go, come, bring/take, skraćenice, i sveukupno 250 novih riječi.

CALLAN STUPANJ 2 (A1.2)

Trajanje stupnja: 40 sati

Za sve početnike koji su završili osnovni stupanj. Učit ćete present simple i present continuous, razlika much/many, few/little, posvojne zamjenice i pridjevi, komparacija pridjeva, telling time, obroci i hrana, prijevozna sredstva, opisi rutine i svakodnevnih radnji, jednostavne rečenice i pitanja, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pisanja.

TEMELJNI

CALLAN STUPANJ 3 (A2.1)

Trajanje stupnja: 50 sati

3. stupanj prvi je od dva temeljna stupnja po Callanu. Sadrži komparaciju pridjeva, past simple, nepravilne glagole, will future, dijelovi dana, mjeseci i godišnja doba, datumi i godine, praznici, look at/watch, talk/speak, prijedlozi (vremena i mjesta), postavljanje pitanja u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora.

CALLAN STUPANJ 4 (A2.2)

Trajanje stupnja: 62 sata

Drugi temeljni stupanj po Callanu na kojemu ćete učiti past simple i present perfect, nepravilni glagoli, jednostavne pogodbene rečenice, nepravilne množine, making requests, prijedlozi (vrijeme i mjesto), složenije rečenice i pitanja, jednostavni opisi, usporedbe, postavljanje pitanja u sadašnjosti, prošlosti i budućnosti, 250 novih riječi, vježbe pravilnog izgovora, čitanja i pisanja.

SREDNJA RAZINA

CALLAN STUPANJ 5 (B1.1)

Trajanje stupnja: 60 sati

5. stupanj namijenjen je polaznicima na srednjem stupnju znanja. Osim što sadrži mnogo vokabulara, Stage 5 pokriva zahtjevna područja gramatike. To uključuje past continuous (npr. "Spavala sam"), pasivni rečenice (npr. "Knjiga je napisana"), refleksne zamjenice ("ja", "sama" itd.), future continuous (npr. "she will be working "), i 3. kondicional (npr. "If you had gone …, you would have seen …"). Ova faza je prikladna za učenike na razini B1 prema ZEROJ-u, iako sadrži neke gramatičke oblike koji su zbog svoje zahtjevnosti prikladni i za polaznike B2 razine.

CALLAN STUPANJ 6 (B1.2)

Trajanje stupnja: 60 sati

6. stupanj prikladan je za polaznike na srednjoj razini znanja. On uvodi mnogo novog vokabulara, indirektni govor (npr. "you told me that she would succeed""), uzročne rečenice (npr."he had his dinner cooked by his mother"), future perfect (npr. "you will have written"), past perfect continuous (npr. "you had been writing"). Do kraja 6. stupnja, polaznik će savladati sve jezične strukture koje se direktno provjeravaju na B1 razini.

VIŠI SREDNJI

CALLAN STUPANJ 7 (B2.1)

Trajanje stupnja: 62 sata

Na 7. stupnju fokus se stavlja na puno vježbe u konverzaciji, složenim opisima i razgovorima. Također, veliki fokus je na usvajanju fraza (e.g. "a great deal of")i idioma ("get on someone's nerves") koje su dio kolokvijalnog govora izvornih govornika. Također, polaznici usvajaju novu gramatiku i proširivanje rečeničnih sturktura koje su učili na ranijim stupnjevima.

CALLAN STUPANJ 8 (B2.2)

Trajanje stupnja: 62 sata

S 250 novih riječi, fokus je na idiomima i specifičnim frazama, složeni opisi i dijalozi, izražavanje mišljenja i stavova s pogodbenim rečenicama, sastavljanje pitanja, sentence clauses, relative clauses, izražavanje slaganja/neslaganja, prilozi, pisanje formalnih pisama i emailova, zapovjedi, zahtjevi, specifične poslovice i izreke.

NAPREDNI

CALLAN STUPANJ 9 (B2.3)

Trajanje stupnja: 64 sata

500 novih riječi, idiomi, phrasal verbs, napredna konverzacija, specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, poslovice i izreke.

CALLAN STUPANJ 10 (C1.1)

Trajanje stupnja: 64 sata

500 novih riječi, idiomi, phrasal verbs, napredna konverzacija, specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, poslovice i izreke.

VRSNI

CALLAN STUPANJ 11 (C1.2)

Trajanje stupnja: 70 sati

Konverzacijski tečaj i usko specijalizirani tečaj, specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, jačanje vokabulara, specifični vokabulari (putovanje, aktivnosti, poslovi, interesi).

CALLAN STUPANJ 12 (C2.1)

Trajanje stupnja: 70 sati

Konverzacijski tečaj i usko specijalizirani tečaj, specifične fraze, davanje opisa, izražavanje mišljenja, pisanje opisa, objašnjena, korištenje jezika u svakodnevnim situacijama, jačanje vokabulara, specifični vokabulari (putovanje, aktivnosti, poslovi, interesi).