Za vrijeme COVID - 19 krize pružali smo podršku našim polaznicima projekta "Edukacijom do bolje integracije azilanata" kroz organizaciju aktivnosti kulturološke integracije online. Uspješno smo pripremili polaznike za korištenje alata za online učenje, što nam je omogućilo da ih pripremimo za ulazak na tržište rada u Hrvatskoj. Uz podršku u pisanju životopisa i motivacijskog pisma, stvorila se divna kohezija i podrška u grupi koja nam je svima olakšala dane u izolaciji, a kako nam je bilo pogledajte u malom prilogu.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. ??

Pročitajte više o našem projektu Edukacijom do bolje integracije azilanata koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda ovdje

Join us!
Talk to us