Početkom lipnja završen je ciklus obilaska dvaju zagrebačkih kvartova u cilju integracije migranata/kinja na lokalnoj razini. Kvartovske šetnje dio su integracijskih aktivnosti projekta "Kulturna spajalica" koje smo provodili od ožujka do lipnja 2024. Naši/e polaznici/e tečaja hrvatskog jezika kao i ostali zainteresirani sudionici/e migrantskog porijekla, obišli su Gornji Grad i Trešnjevku, dva vrlo važna, raznolika i povijesno bogata zagrebačka kvarta. 

Zagrebačka katedrala, Kamenita vrata, Dubravkin put, Krvavi most, Trešnjevački trg, i Naselje Prve hrvatske štedionice samo su dio znamenitosti i lokacija koje smo posjetili tijekom višesatnih šetnji kroz grad. Svaka lokacija otvorila je priliku za razvoj međukulturnog dijaloga i raspravu među polaznicima/ama, olakšavajući na taj način učenje hrvatskog jezika u neformalnom okruženju.


Kvartovske šetnje predstavljaju iznimno važnu komponentu integracije jer pružaju našim novim sugrađanima i sugrađankama uvide u povijesne činjenice, značaj i utjecaj povijesnih događanja na izgradnju i razvoj lokalne zajednice, te doprinose da se osjećaju njezinim dijelom.

Projekt je financiran sredstvima Grada Zagreba

Join us!
Talk to us