U ožujku 2024. godine održali smo dvije kulturološke radionice namijenjene tražiteljima međunarodne zaštite, osobama pod međunarodnom zaštitom te stranim radnicima i radnicama u Hrvatskoj.

Glavni cilj ovih radionica bio je pružiti podršku integraciji stranih državljana/ki u hrvatsko društvo putem razumijevanja i uvažavanja njegove tradicije, kulture i kulturnih obrazaca.

Teme kao što su geografski položaj zemlje, zaštićena prirodna područja, gradovi i regije, hrvatska kuhinja, kulturne tradicije, povijesno naslijeđe te kulturni obrasci obrađivane su kroz prezentacije i interaktivne diskusije. Važno je istaknuti kako su radionice bile održane na hrvatskom i engleskom, pružajući polaznicima/ama mogućnost sudjelovanja i učenja na oba jezika. Na taj način, sudionici/e su imali/e priliku ne samo stjecati znanje o Hrvatskoj, već i neformalno jačati svoje jezične kompetencije, što dodatno doprinosi procesu integracije.

Posebna vrijednost ovih radionica leži u poticanju međukulturalnog dijaloga, koji promiče razumijevanje i prihvaćanje među pripadnicima/ama iz različitih društvenih sredina. Kulturološko-integracijske aktivnosti igraju ključnu ulogu u procesu integracije stranih državljana/ki na lokalnoj razini te neposredno doprinose izgradnji inkluzivne i tolerantne društvene zajednice.

Ove radionice dio su programa koji proizlazi iz Sporazuma Inicijative i Grada Zagreba o provedbi integracijskih aktivnosti na lokalnoj razini, a financirane su sredstvima gradskog proračuna za 2024. godinu.

Join us!
Talk to us