Engleski možemo naučiti na jako puno načina. S obzirom da se radi o globalnom jeziku,
dostupni su nam gotovo neograničeni izvori i materijali koji nam mogu pomoći u
usvajanju engleskog. Vrlo često, možemo ga susresti na televiziji u serijama ili
filmovima, no kad pričamo o učenju, njihovo dugo trajanje zna predstavljati problem u
današnjem užurbanom svijetu.

Teacher Marko Matas

Marko je mlada snaga Inicijative. Nakon diplome iz engleskog i pedagogije, proveo je nekoliko godina u Španjolskoj i Engleskoj. Uvijek nastoji podržati učenike u njihovom učenju, dok istovremeno radi na nadogradnji vlastitih znanja i vještina. U slobodno vrijeme voli putovati i uživati u prirodi.

Marko Matas


Jedna dobra alternativa filmovima i serijama su podcasti, a oni predstavljaju obično
kraće rasprave ili konverzacije između 2 sugovornika koji na svakodnevnom govoru
pričaju o određenoj temi. Međutim, kao što ćete vidjeti u današnjem članku, podcasti
imaju više drugačijih formi kad se radi o učenju engleskog jezika.
Teacher Marko pripremio je nekoliko prijedloga za podcaste koji bi vam mogli pomoći
da obogatite vaše već postojeće znanje engleskog jezika.
Naziv svakog podcasta ima
link koji će vam automatski pokazati stranicu o kojoj se priča.

Progovori engleski samopouzdano!

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, dođi na edukaciju i oslobodi se blokade!

07
Days
:
 
07
Hours
:
 
52
Minutes
:
 
41
Seconds

You missed out!

Voice of America: This podcast offers a wide range of topics to choose from, and they
are separated based on your current level of English. Each episode is quite short (the
average duration is about 5 minutes) and it can contain either audio or video. A typical
episode comes with audio or video and numerous tools and resources to further help
you understand the topic. The speakers speak in clear American English, and the
content from the website is completely free and very easy to use.


Voice of America: Ovaj podcast nudi širok raspon tema, koje su odvojene na temelju
vaše trenutne razine znanja engleskog jezika. Svaka epizoda je jako kratka (prosječno
trajanje jedne epizode je 5 minuta) i može sadržavati audio snimku ili video. Tipična
epizoda ima audio snimku ili video i brojne alate i resurse koji vam mogu dodatno
pomoći u razumijevanju određene temi. Govornici pričaju s jasnim američkim
naglaskom te sadržaj na stranici je potpuno besplatan i jako ga je lako koristiti.


Everybody ESL: Also in American English, Everybody ESL offers a much simpler format
for listening to podcasts. Each episode is about 5 minutes long, and all the topics are
about common grammatical structures and words that are used in English, clearly
explained by an English teacher. These audio recordings are perfect for listening to
even while you are doing something else because they are so easy to follow.

Everybody ESL: Također na američkom engleskom, Everybody ESL nudi puno
jednostavni format za slušanje podcasta. Svaka epizoda traje otprilike 5 minuta i sve
teme su vezane za česte gramatičke strukture i riječi u engleskom, koje jasno
objašnjava nastavnik engleskog jezika. Ove audio snimke su savršene za slušanje čak i
ako radite nešto drugo jer ih je jako lako pratiti.

6-Minute English: Produced by the BBC, "6-Minute English" presents short episodes on
a wide range of topics, and each weekly episode is just 6 minutes long. The website’s
format is very simple and each episode comes with a list of words used in it, so that
even if you get stuck, you can quickly check unfamiliar words and continue listening. It
is ideal for intermediate learners, and as it is from the BBC, you can expect to hear
British English speakers in these.


6-Minute English: Ovaj podcast je osmislio BBC i radi se o kratkim epizodama koje se
bave mnogim različitim temama, dok svaka tjedna epizoda ima samo 6 minuta trajanja.
Format njihove stranice je jako jednostavan i svaka epizoda sadrži popis riječi koje se
koriste u njoj, tako da čak ako se zaglavite u bilo kojem dijelu, možete brzo provjeriti
nepoznate riječi i nastaviti slušati. Idelan je za učenike koji nisu ni početnici ni napredni
u znanju engleskog. Pošto se radio BBC-u, možete očekivati govornike koji pričaju
britanskim naglaskom engleskog jezika.

Edukacija poslovnog engleskog

Usavrši poslovnu komunikaciju na
engleskom u 5 tjedana online!

Zamislite koliko poslovnih prilika, kvalitetnih razgovora i potencijalnih novih prijateljstava možete steći kada ćete moći razgovarati na engleskom bez straha!

British Council podcast series: The British Council's podcast series covers topics suchas language learning, education, and culture. Every episode is around 10-minutes long,and the speakers in the episodes usually talk about different topics more deeply. Eachepisode comes in the form of a dialogue between 2 British English speakers, which isperfect if you want to hear the authentic language that people use in real everydaysituations. After listening, you have a set of tasks you can do in order to check yourunderstanding.

British Council podcast series: Ovaj podcast pokriva teme poput učenja stranogjezika, edukacije i kulture. Svaka epizoda traje otprilike 10 minuta, tako da sugovornici uepizodama obično pričaju puno dublje o različitim temama. Svaka epizoda je u oblikudijaloga između 2 govornika britanskog engleskog, što je odlično ako želite čutiautentičan jezik koji ljudi koriste u stvarnim svakodnevnim situacijama. Nakon slušanja,imate set zadataka koje možete riješiti ako želite provjeriti svoje razumijevanje.

The English We Speak: Another BBC podcast, "The English We Speak" focuses oncommon idioms, phrases, and expressions used in everyday communication. Theepisodes are also extremely short, 2 minutes long on average, so you can hear all theimportant information in a very short amount of time.

The English We Speak: Još jedan podcast BBC-a, “The English We Speak”, fokusirase na česte idiome, fraze i izraze koji se koriste u svakodnevnom govoru. Epizode suizrazito kratke, od otprilike 2 minute trajanja, tako da možete čuti sve bitne informacije ujako kratkom vremenu.

Learn English Through Listening: If you use Spotify, this podcast is the perfect choice.The podcast, whose episodes are usually 10 minutes long, is about learning aboutdifferent conversational topics, with some room for grammar, too. This way, you canpractice your listening comprehension, pick up new vocabulary through context andrevise various grammatical forms and structures.

Learn English Through Listening: Ako koristite Spotify, ovaj podcast je savršen izbor.Epizode obično traju 10 minuta i bave se prvenstveno različitim konverzacijskimtemama, ali u nekim epizodama se također bave gramatikom. Na taj način možetevježbati vaše slušanje s razumijevanjem, naučiti nove riječi u kontekstu i vježbatirazličite gramatičke oblike i strukture.

Zaprati naš TIKTOK za više savjeta!

English Learning for Curious Minds: While not completely free, this podcast exploresfascinating topics from history, science, and culture. An episode duration can reach upto 20 minutes, it is a useful way to learn about a particular topic more deeply and, at thesame time, learn much more vocabulary related to it.

English Learning for Curious Minds: Iako nije potpuno besplatan, ovaj podcastistražuje fascinantne teme poput povijesti, znanosti i kulture. Pošto trajanje epizodemože biti sve do 20 minuta, ovo je koristan način za dubljim učenjem o određenoj temi i,u isto vrijeme, učenjem više riječi vezanih za nju.

The Level Up English Podcast: Although mostly not free, this podcast is all aboutEnglish as a language. It contains many episodes that can help you understand thegrammar and vocabulary of the English language more profoundly. Even so, you canstill find some episodes that talk about British culture in general, as the teacher whohosts the podcast is British himself.

The Level Up English Podcast: Iako uglavnom nije besplatan, ovaj podcast bavi sesvime što ima veze s engleskim jezikom. Sadrži mnogo epizoda koje vam mogu pomoćiu puno dubljem razumijevanju engleskog vokabulara i gramatike. Međutim, opet možetepronači neke epizode koje se bave britanskom kulturom općenito s obzirom danastavnik koji vodi podcast je Britanac.


Došli smo do kraja ove liste! Kao što ste mogli vidjeti, svaki od ovih podcasta nudi nešto drugačije, tako da ima nešto za svakoga. Definitivno ih preporučujem ako želite vježbati i nadograditi ono što već znate ili ako želite bolje razumjeti kako zvuči i kako se odvija svakodnevna komunikacija na engleskom. Za više sličnih članaka i savjeta, zapratite naš blog!

Autor teksta: Marko Matas

22 svibnja, 2024

Engleski jezik pun je zanimljivosti, između ostalog i

21 svibnja, 2024

Proteklih nekoliko mjeseci, u okviru projekta "Kulturna spajalica",

18 travnja, 2024

Kada pričamo o učenju stranog jezika poput engleskog,

Join us!
Talk to us