Pojmovi koje svaka Udruga treba imati u malom prstu

Pronalaženje i prijava za javno financiranje, bilo putem nacionalnih ili EU izvora, zahtijeva razumijevanje rječnika. Čitajte dalje kako biste bolje razumjeli pozive na natječaje i stekli bolji uvid i priliku za dobivanje sredstava za projekt koji želite provesti.

Vrste fondova: 

ESI FONDOVI: Europski strukturni i investicijski fondovi

Pet glavnih fondova EU-a iz kojih se pruža potpora gospodarskom razvoju cijeloga EU-a su:

EFRR - Europski fond za regionalni razvoj

ESF - Europski socijalni fond podržava projekte povezane sa zapošljavanjem diljem Europe i ulaže u europski ljudski kapital – radnike, mlade i sve koji traže posao.

KF - Kohezijski fond ulaže u projekte povezane s prijevozom i okolišem u zemljama čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90 % prosjeka EU-a. Od 2014. do 2020. fond ulaže u Bugarsku, Cipar, Češku, Estoniju, Grčku, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.

EPFRR - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj usmjeren je na rješavanje posebnih izazova s kojima se suočavaju ruralna područja EU-a.

EFPR - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ribarima pomaže u prihvaćanju održivih ribolovnih praksi, a priobalnim zajednicama u diversificikaciji njihovih gospodarstava, čime se poboljšava kvaliteta života na europskim obalama.

______________________________________________________________________________

ZNS – Zahtjev za nadoknadom sredstava koji upućujemo prilikom provedbe projekata iz EU fondova

K1 – Ključna aktivnost 1 Agencije za mobilnot – mobilnost u svrhu učenja za pojedince

K2 – Ključna aktivnost 2 Agenicije za mobilnost - strateška partnerstva u području strukovnog

obrazovanja i osposobljavanja (SOO)

______________________________________________________________________________

Beneficiary= Korisnik:  Subjekt (udruga ili drugi subjekt) kojem je dodijeljena potpora. Ponekad se naziva i primatelj financiranja.

Co-financing rate / Match rate = Stopa sufinanciranja / Stopa podudaranja: Agencije za financiranje često zahtijevaju od korisnika bespovratnih sredstava da financira dio projekta vlastitim sredstvima. To se zove sufinanciranje i stopa sufinanciranja/podudarnost određuje koliki dio proračuna projekta korisnik mora sam pridonijeti. Stopa sufinanciranja ovisi o pozivu za financiranje. Primjer: Ako poziv za financiranje nudi maksimalan iznos bespovratnih sredstava od 500 000 EUR i zahtijeva stopu sufinanciranja od 50%, tada stvarni proračun projekta mora biti jednak najmanje 1 000 000 EUR da bi korisnik dobio 500 000 bespovratnih sredstava.

Consorcium= Konzorcij: Skupina subjekata (vidi dolje) s komplementarnim znanjima i vještinama koji zajedno rade na zajedničkom cilju (npr. razvoj novog inovativnog proizvoda). Mnogi pozivi za financiranje, posebice na razini EU-a, zahtijevaju formiranje konzorcija za prijavu za financiranje. Članovi konzorcija apliciraju zajedno u jednoj prijavi i dijele dodijeljena sredstva na temelju njihovih uloga u projektu.

Konzorcij može biti veliki (25+ članova) ili mali (2 člana), a može se sastojati od različitih vrsta entiteta, na primjer javnih organizacija, poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, istraživačkih instituta. Jedna udruga morat će preuzeti ulogu voditelja konzorcija.

Različiti pozivi za financiranje zahtijevat će različite veličine konzorcija te se smjernice o strukturi određuju samim pozivom. Na primjer, poziv bi mogao nalagati da se prijavitelji moraju prijaviti kao konzorcij koji se sastoji od najmanje 3 subjekta iz najmanje 3 različite zemlje EU-a, a barem jedan od članova konzorcija mora biti komercijalna tvrtka.

Consortium leader = Voditelj konzorcija: Udruga ili subjekt koji organizira i upravlja konzorcijem, služi kao glavni podnositelj zahtjeva i ponekad djeluje kao fiskalni agent za bespovratna sredstva. Ponekad se naziva i "glavnim partnerom", specifična uloga i odgovornosti voditelja konzorcija mogu varirati i definirane su u pozivu za financiranje.

Funding agency= Financijska agencija: Organizacija koja upravlja i objavljuje pozive za financiranje, distribuira financiranje i podržava provedbu projekata. To uključuje nacionalne agencije za financiranje ili nacionalna tijela za financiranje (npr. Agencija za mobilnost i programe EU) i Europsku komisiju (EK) na razini EU-a, kao i mnoga druga.

Funding call / Poziv za financiranje: Posebna prilika za financiranje, kako je definirala agencija za financiranje. Kada se poziv za financiranje otvori, to znači da je poziv objavila agencija za financiranje s detaljnim informacijama o zahtjevima i rokovima. Kada se poziv zatvori, to znači da je rok za podnošenje prijava prošao i podnesene prijave se sada ocjenjuju za moguće nagrade.

Pročitaj blog

Udruge i social media

Oblici financiranja

Financiranje za Udruge ili neke druge poslovne subjekte može se ponuditi u različitim oblicima. U kontekstu javnog financiranja, uobičajeno je vidjeti sljedeće:

Grant= Potpora: financijski iznos dodijeljen subjektu za obavljanje dogovorenog skupa aktivnosti koje služe da bi se postigao cilj projekta. Bespovratna sredstva se obično dodjeljuju uslijed javljanja na Poziv na financiranje određene skupine projektnih aktivnosti.

Convertible loan= Konvertibilni zajam: Zajam koji se daje pod povoljnim uvjetima za zajmoprimca koji od zajmoprimca zahtijeva da ispuni dogovoreni skup ciljeva. Nakon što su ciljevi ispunjeni, zajam se pretvara u bespovratna sredstva. Ako ciljevi nisu ispunjeni, zajam se mora vratiti.

Equity funding= Financijsko financiranje: Agencije za financiranje mogu ponuditi mogućnosti u kojima osiguravaju financiranje u zamjenu za vlasnički udio u tvrtki. To se najviše provodi kroz EIC fond Europske komisije. EIC fond osigurava rizični kapital za visokorizične inovacije s velikim utjecajem. O njihovim ulaganjima odlučuje se u natjecateljskom postupku prijave.

Blended financing = Kombinirano financiranje: mješavina javnih i privatnih sredstava kroz zajedničko ulaganje. Na primjer, EIC nudi financiranje koje se sastoji od komponente bespovratnih sredstava i komponente kapitala.

 

Uobičajene kratice u javnom financiranju

EC – European Commission – Europska komisija

EIC – European Innovation Council – Europsko invacijsko vijeće

EIT – European Institute of Innovation and Technology- Europski institut za inovacije i tehnologiju

NFB – National Funding Body – Nacionalno tijelo za financiranje

SME – Small and Medium Enterprise – Mala i srednja poduzeća

TRL – Technology Readiness LevelEC – razina tehnološke spremnosti

Prijavi se sada i uhvati priliku

radionica za udruge

Nauči kako aktivirati svoju udrugu

Join us!
Talk to us