Step Up – KA 1 Erasmus+ projekt

Naš projekt Step Up prihvaćen je u vidu KA 1 aktivnosti Erasmus+ natječaja za obrazovanje odraslih kod Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Projekt je usmjeren na razvoj jačanje vještina upravljanja unutar organizacije, te implementaciju inovativnih tehnika online podučavanja u sklopu čega će 6 naših zaposlenika imati prilike učiti i usavršavati se, kako bi unaprijedili organizaciju i studentima pružali što bolje, lakše i sveobuhvatnije učenje. U sklopu projekta naši će zaposlenici putovati u Italiju i Njemačku gdje će učiti o inovativnim i neformalnim metodama podučavanja. Projekt ćemo provoditi u suradnji s organizacijom iz Italije ELA: Erasmus+ Training Courses for teachers and educational staff i Europass SRL.

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 12.454,00 €.
Projekt traje 18 mjeseci počevši od 01.9.2021. i završno s 1.3.2023.

Naš projekt "Step Up" je projekt usmjeren na jačanje organizacijskih struktura i vještina u upravljanju zaposlenicima i timovima. Ova potreba proizašla je iz COVID-19 krize uslijed koje je organizacija prešla na online poslovanje u kojem je prepoznata dodatna potreba za podrškom u upravljanju timovima, koordinacijom i komunikacijom.
Nadalje, jedan od ciljeva usmjeren je na jačanje vještina online facilitacije u svrhu unapređenja online nastave. Uslijed prelaska na online nastavu, prepoznata je potreba za preoblikovanjem nastavnih materijala koji će biti prilagođeniji za online nastavu. U tu svrhu, nastavnici će pohađati tečajeve učenja novih tehnologija, primjena aplikacija i društvenih mreža u učenju, zatim učenje temeljeno na igranju (Game-based learning), te stvaranje foto i video sadržaja za učenje.


Jačanje mekih vještina i dodatno ulaganje u neformalno obrazovanje naših zaposlenika jedan je od prioriteta našeg rada i nužno je kako bismo nastavili s provedbom vrhunskog obrazovanja, te kako bismo zadovoljstvo naših studenata zadržali na visokoj razini.

Po završetku projekta očekujemo da će zaposlenici steći potrebno znanje i samopouzdanje za uspješno vođenje novih timova i zadržavanje suradnje sa svojim suradnicima na visokoj razini, usprkos radu od kuće. Također, očekujemo implementaciju novih metoda podučavanja online, kako bismo unaprijedili našu ponudu i zadržali zadovoljstvo naših polaznika online tečajeva.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije Erasmus+

Step Up – KA 1 Erasmus+ projekt

Čitajte više o nama ovdje!

Join us!
Talk to us