uspješna prodaja
Radionice

Razvoj i usavršavanje prodajnih vještina

Nova radionica Uspješna prodaja u 6 koraka
nudi vam znanja i alate za uspješnu prodaju 

Adam Nieuwoudt

Predavač Adam Nieuwoudt ima više od 20 godina iskustva u prodaji, edukaciji i treniranju timova s visokim prodajnim perfomansama u multinacionalnim kompanijama. Sada svoje znaje i iskustvo dijeli s vama!

Adam Nieuwoudt

Uspješna prodaja je nešto čemu svi težimo čim smo na tržištu. No, koliko zapravo znamo o prodaji? Je li to nešto što se uči? Možda to imamo u sebi?  A možda na tome treba raditi! 

U vrijeme kada je sve dostupno i sve online, treba li nam priprema za prodaju? Svatko sa malo iskustva u prodaji zna da to nije lak posao i da je priprema temeljni korak. 

Prodajno iskustvo koje nudimo našim klijentima nam generira novi posao i nove klijente ili nezadovoljne kupce. Sve je na nama. Zato - pripremite se!

Naša nova radionica Uspješna prodaja u 6 koraka nudi vam znanja i alate za uspješnu prodaju! 

Predavač Adam Nieuwoudt ima više od 20 godina iskustva u prodaji, edukaciji i treniranju timova s visokim prodajnim perfomansama. Sada svoje iskustvo dijeli s vama!

Datum održavanja: TBA

Trajanje: 2 sata po 50 minuta - online

Predavač: Adam Nieuwoudt

Cijena: 350 kn 

Radionica se održava na engelskom i pokriva 6 modula za uspješnu prodaju.

Želiš se pripremiti za nove
poslovne izazove na engleskom?
Dozvoli da ti pomognemo!

Upiši poslovu edukaciju  engleskog ONLINE i osnaži svoje

poslovne kompetencije na engleskom!

Read More