Projects, Projekti, Uncategorized

Tečaj mekih vještina za predavače

Članak je dostupan i na web stranici EPALE.

Naša edukatorica Natalija Benić je bila sudionica tečaja mekih vještina i emocionalne inteligencije za predavače u Bologni i napisala je osvrt na iskustvo tečaja.

Tečaj mekih vještina za predavače

Trening održan 31.10. – 6.11. 2021. fokusiran je bio na meke vještine, odnosno znanja koja ćemo teško steći formalnim obrazovanjem, no koja su ključna za rad s ljudima. Ključne riječi treninga bile su: suradnja i empatija, asertivna komunikacija, timski rad, leadership (vođenja tima), nošenje sa sukobima (conflict management), emocionalna inteligencija, neverbalna komunikacija i javno govorništvo. Obradili smo stilove komunikacije, koji polaze od pasivnog preko agresivnog do asertivnog gdje je naglasak bio kako uspješno reći “ne”. Pojasnili smo problematiku sukoba od tipova sukoba do razloga zbog kojih do njih dolazi pa do korištenja sukoba kao prilika.

Timski rad s druge strane pojašnjen je kroz aktivnosti građenja povjerenja među sudionicima i prizmu dobrog vodstva – Golemanovi stilovi vodstva i refleksija o nadređenima. Neverbalnu komunikaciju preko koje primamo 2/3 informacija i savjeta za uspješno dekodiranje povezali smo s javnim govorništvom. Držali smo govor te evaluirali aspekte uspješnog govora, pripremu govora, strukturiranje, korištenje tišine i publike i sl.

Uspješna komunikacija s polaznicima kroz meke vještine

Svaka od ovih pojedinih vještina može se primijeniti višestruko. Od komuniciranja s polaznicima nastave, gdje se asertivna komunikacija, nošenje sa sukobima i javno govorništvo posebno ističu, ali i u komunikaciji u našem timu teachera. U tom aspektu bih posebno naglasila važnost vježbi koje su bile bazirane na timskom radu i vodstvu. I mi sami možemo voditi svoje kolege pa tako i polaznike koji ovise o našim iskustvima i znanjima.

Asertivna komunikacija između predavača i polaznika

Kako reći „ne“ i uspješno asertivno postavljanje je znanje koje je od velike važnosti ne samo za mene osobno nego i za naš tim gdje raspravljamo o raznim idejama međusobno. U kontaktu smo s polaznicima koji nekad ne razumiju zašto nešto ne može ići baš onako kako su oni zamislili. Upravo iz takvih razloga gdje se tuđe mišljenje cijeni i poštuje, no ne može ugoditi svakome, važno je znati i naučiti postaviti zdrave granice. Empatijom i emocionalnom inteligencijom treba osigurati da su obje strane zadovoljne rješenjem.

Javno govorništvo jedno je od ključnih vještina svih naših teachera, nažalost ograničeno trenutnom epidemiološkom situacijom. Možda je upravo zato korisno obnoviti znanje kako govor tijela, glas, kontakt očiju i gestikulacije pomažu pri uspostavljanju pozitivnog odnosa i povjerenja.

Dojam putovanja i Italije

Tečaj mekih vještina i emocionalne inteligencije za predavače bio je jedinstvena prilika za razmijeniti ideje s ljudima iz cijele Europe. Neke od zemalja bile su Estonija, Češka, Engleska, Mađarska, Turska i Njemačka. Odlazak u Bolognu bio je zanimljiv na profesionalan način gdje sam proširila percepciju o važnosti emocionalne inteligencije, empatije, timskog rada i suradnje. Osim toga, odlazak u Bolognu je bio zanimljiv na osoban način jer sam se upoznala sa živom talijanskom kulturom i načinom života koja je ostavila traga u mojim budućim razmišljanjima o načinu rada i ophođenju.

Natalija Benić

Partneri u projektu bili su:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

ELA Teacher Trainings

Ovaj program sufinanciran je iz Erasmus+ programa. Erasmus+ obogaćuje živote, širi vidike.

Read More