🙌 Održana je završna konferencija ESF projekta Edukacijom do bolje integracije azilanata

🎉Velike čestitke polaznicima koji su završili edukaciju kao i svim partnerima na uspješnoj provedbi i završetku projekta!

Voditelj projekta: Inicijativa - Centar za edukaciju

Partneri: JRS - Isusovačka služba za izbjeglice i Obrtničko učilište

Naziv projekta: Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginalnih skupina 

Provedbeno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje

Voditelj projekta: Inicijativa za engleski jezik i kulturu

Partneri: Isusovačka služba za izbjeglice i Obrtničko učilište 

Opći cilj: Povećanje zapošljivosti azilanata s ciljem njihove integracije na tržište rada te u konačnici integracije u hrvatsko društvo. 

Specifični ciljevi:

1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih azilanata kroz provedbu programa obrazovanja odraslih

2. Osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata te pružanjem usluga individualnog mentorstva i osiguranjem podrške u vidu prevoditelja


VIše o projektu na Projekt: Edukacijom do bolje integracije azilanata • Inicijativa

Join us!
Talk to us