10 NAJČEŠĆIH GRAMATIČKIH GREŠAKA

10 NAJČEŠĆIH GRAMATIČKIH GREŠAKA

Pogreške su sastavni dio učenja, a u učenju engleskog Callan metodom, one su čak dobrodošle.

Upravo se iz učenja na pogreškama najbrže uči.

S obzirom na to da su neke pogreške vrlo česte i da ponekad izbezumljuju gotovo sve koji počinju s učenjem engleskog jezika, donosimo vam 10 najčešćih kako biste ih što prije mogli ispraviti!

Zanima Vas kako brzo naučiti engleski jezik? Učenjem engleskog kroz brzu Callan metodu naučit ćete  brojne fraze, uzrečice i idiome koje izvorni govornici  koriste u svakodnevnom životu. Intenzivni tečajevi počinju 12.9. i 19.9.2016. pogledajte ih ovdje 

Rezervirajte svoj termin za besplatno testiranje na Prijava na besplatno testiranje  i progovorite engleski sa samopouzdanjem.

PRIMJER 1.

It is very important practice English.

It is very important to practice English.

Kada se glagol koristi iza pridjeva, glagol se javlja u to-infinitiv“ formi:

 • It’s better to apologize.
 • It’s great to see you!
 • It’s difficult to find a parking spot.

PRIMJER 2.

I want to take part of the event.

I want to take part in the event. 

Take part in” neformalan je način koji se koristi umjesto  “participate in.”

Izraz “part of” znači dio ili suma nečega:

 • Part of this apple is rotten.
 • I’m glad to be part of the team.

PRIMJER 3.

These are my favorites shoes.

These are my favorite shoes.

Pridjevi u engleskom jeziku uvijek se javljaju u jednini, čak i kada je imenica u množini.

 • Our house has three small rooms.
 • The forest is filled with giant trees.
 • I have a couple of friendly dogs.

PRIMJER 4a.

She takes always a long time to finish.

She always takes a long time to finish.

Riječ “always” uvijek se javlja ispred glavnog glagola. U ovom slučaju to je glagol “takes.” Dajemo Vam još primjera kako bi vam bilo jasnije:

 • We always take the bus to school.
 • always forget to close the window.
 • You always think you’re right.

PRIMJER 4b.

He always is late.

He is always late / He’s always late. 

Jedina iznimka od ovog pravila je kada se glagol javlja u formi “to be” – u tom slučaju “always” dolazi iza “to be”:

 • We‘re always tired at the end of the day.
 • was always the top student in my class.

U futuru riječ “always” dolazi u sredinu: “will always be”:

 • She will always be my best friend.
 • These heroes will always be remembered.

PRIMJER 5.

I couldn’t attend to the class yesterday.

I couldn’t attend the class yesterday. 

Kada ste prisutni na mjestu na kojem posjećujete neki događaj, koristite glagol attend bez “to”:

 • attend a meeting
 • attend a conference
 • attend a seminar

Izraz “attend to” znači da morate obaviti neki posao ili se pobrinuti kako bi se nešto obavilo:

 • I have to attend to some important matters.
 • Paramedics attended to the victims of the accident.

PRIMJER 6.

We arrived to the airport at 3:00.

We arrived at the airport at 3:00. 

Ovdje koristimo “go to” i “get to“, ali „we arrive at a place“ i „arrive in a city/country“:

 • We got to the party just as it was starting. (neformalno)
 • We arrived at the party just as it was starting.
 • If we take the express train, we’ll get to Berlin in an hour. (neformalno)
 • If we take the express train, we’ll arrive in Berlin in an hour.

Napomena: riječ home javlja se uvijek bez prijedloga:

 • We arrived home early.
 • We got home early.
 • Let’s go home.

PRIMJER 7.

The accident caused a lot of damages to the car.

The accident caused a lot of damage to the car.

Riječ „damage“ se smatra nebrojivom imenicom i uvijek se javlja u jednini.  Riječ damage označava štetu učinjenu na nekom predmetu ili u nekom prostoru.

Imenica damages označava naknadu koju je sud odredio nekome kao kompenzaciju za učinjenu štetu. Na primjer, ako dođe do štete na vašoj kući uslijed eksplozije mikrovalne, tada će vam proizvođač mikrovalne trebati platiti nastalu štetu.

PRIMJER 8.

My apartment is ten miles far from here.

My apartment is ten miles away from here. 

Možete reći i: My apartment is ten miles from here – bez da koristimo “away.“

Možda vas ovo zbunjuje jer vam je netko postavio pitanje: “How far…?” –  s obzirom da ne koristimo riječ “far” kada dajemo specifičan odgovor na udaljenost:

 • How far is the nearest gas station?”
  “It’s about two blocks away.
 • How far is the museum from here?”
  “At least five miles – you should probably take the bus.”

Odgovor također može glasiti “It’s not far” ili pak “It’s pretty/quite/very far.”

PRIMJER 9.

The boss requested me to send the information.

The boss asked me to send the information. (manje formalno)

ili

The boss requested that I send the information. (više formalno)

Nakon glagola ask, UVIJEK slijedi zamjenica ili ime:

 • They’re asking him for answers.
 • She asked me for a drink.
 • He asked us to take his picture.
 • I’m asking them to stop.

Riječ request je formalna riječ.

 • They’re requesting answers.
 • She requested a drink.
 • He requested that we take his picture.
 • I’m requesting that they stop.

Primjetite dvije različite strukture:

 • ask + person + for + noun
  = request + noun
 • ask + person + to + verb
  = request + that + person + verb

PRIMJER 10.

On next Friday we’re going to Paris.

Next Friday we’re going to Paris.

Kada koristimo riječi next, last, this, iza njih je potrebno uvijek staviti prijedlog:

 • Let’s get together this Saturday.
 • I went to Russia last July.
 • We’re going hiking next weekend.

Izvor: www.espressoenglish.net

Kako biste izbjegli moguće pogreške, potrebno je intenzivno vježbati i ponavljati.

U tijeku su prijave za intenzivni tečaj za početnike. Rezervirajte svoj termin za informacije i upise ovdje

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: