Alternativni načini učenja i storytelling u edukaciji
Projekti

Alternativni načini učenja  i storytelling u edukaciji

Storytelling u edukaciji

U sklopu projekta „Creativity for Inovation“ posjetili smo Storytelling Centre u Amsterdamu zajedno s kolegama iz Europass Teacher Academy koji su također partneri u projektu.

Cilj projekta je osnažiti uključene organizacije u obrazovanju odraslih u području alternativnih metoda podučavanja, storytellinga i kreativnog pisanja. Ovaj puta trening su vodili treneri  Storytelling centra u Nizozemskoj.

Što je storytelling i kako nam ova vještina može pomoći u učenju?

Kako primijeniti drevni zanat pričanja priča u svrhu učenja i napredovanja bilo je jedno od pitanja s kojim su se naši edukatori susreli tijekom rada.

Pričanje priča  je  jedan od najstarijih ljudskih zanata. Storytelling Centar kaže da kako primijeniti ovu vještinu u edukaciji više nije pitanje već temelj svake kvalitetne edukacije. Dijeljenje priča i kreiranje zajedničkih priča vodi ka povezivanju ljudi, osobnom i profesionalnom rastu i razvoju te naravno uspješnijem učenju i integraciji. I sami smo kao tim bili svjedoci rasta i učenja kroz primjene tehnika storytellinga.

Naša edukatorica Maria Grgić Skendrović kaže

“Zahvaljujući ovom treningu mogu uroniti u razvoj materijala i potaknuti naše članove da razvijaju kompleksnije ideje i izlaganja. Sigurno ću koristiti „hero's joureney“ u svom radu. S ovim alatom svi edukatori mogu postavljati kompleksnija pitanja kako bi potaknuli razvoj ideja na engleskom.“

Kroz primjenu raznih tehnika uključujući i stup storytelling; „Tree of Life“ naučili smo kako u 5 faza  primijeniti vježbe koje će potaknuti Stroytelling na više razina:   

1. Teambuliding

2. Kreativnost

3. Svjesnost

4. Pričanje priča

5. Evaluacija

Naš edukator Domagoj Biondić kaže

„Najviše vrijednosti mi je donijela jednostavna činjenica da smo pudučavani kroz ovu praktičnu i iskustvenu edukaciju. Odmah sam osjetio sve benefite, kako privatno, tako i poslovno. Iskustveno učenje omogućilo mi je da naučeno znanje lakše razumijem i odmah primijenim u radu. Meni je osobno bila najbolja „Tree of Life“ radionica."

Alternativni načini podučavanja (Alternative Ways)

Novi trendovi u podučavanju zanimljivi su za doživjeti i iskusiti. Naglasak edukatora u Storytelling centru je upravo na iskustvenom – experience koje onda vodi ka povezivanju, otvaranju, kreiranju i na kraju i onom najvažnijem učenju i rastu. Cjeloživotna edukacija je zasigurno vladajući trend, ali pitanje koje se nameće kako odraslima ponovno približiti učenje? Možemo li učiti na zabavan i opušten način ili je učenje samo po sebi stroga forma prijenosa znanja i usvajanja. Svi znamo da nije tako jer sam proces učenja je stresan, a pogotovo za npr. marginalizirane skupine, izbjeglice, azilante. Ljudi izloženi egzistencijalnim krizama teže se koncentriraju i uče. Upravo zato je razvijen cijeli portal Alternative Ways koji pomaže edukatorima u pronalasku „drugačijeg“ puta u prijenosu znanja. Alternativne metode podučavanja nisu komplicirane metode već se čine kao tako jednostavne da ih se zapravo moramo samo „podsjetiti“. Vraćaju nas učenju na zabavan, opušten i kreativan način. Pružaju nam iskustveno učenje i opuštaju nas na način da učimo kroz igru. A kada je nešto lagano poput igre, onda zaista nije teško. Ovakvo situacijsko učenje pruža velike mogućnosti povezivanja i otvaranja ljudi te ono najvažnije integracije u društvo.

Edukatorica Ivana Pezo kaže:

„Naučila sam kako biti bolji timski igrač. Upoznala sam puno aktivnosti koje su služile tome da nas u samom početku opuste međusobno i da se ne bojimo griješiti – što smatram ključnom točkom u procesu učenja. „

Cijeli proces učenja kroz storytelling i korištenje alternativnih načina podučavanje je nešto što izgleda tako jednostavno, prirodno i s toga primjenjivo. Najinteresantniji izazov mi je svakako bio „Lego game“ gdje zapravo vidite koliko je komunikacija izazovna, a sam proces prenošenja i primanja poruka dvosmislen.  Zato su ovakve edukacije savršene za razvoj svjesnosti i vještina pričanja priča, tj. komunikacije i prijenosa poruka, u našem slučaju znanja. Sve ove naučene vještine svakako pridonose još boljem povezivanju i integraciji polaznika kroz jezik i većoj uspješnosti u samom procesu prijenosa znanja, tj. učenju sa zadovoljstvom!

Željka Novaković

✔Ovaj program sufinanciran je iz Erasmus+ programa.

Erasmus+ obogaćuje živote, širi vidike 🇪🇺
@Agencija za mobilnostRead More
book club
Projekti

Inicijativa Book Club u projektu One Dublin One Book – NORA: A Love Story of Nora Barnacle and James Joyce 

Već nekoliko godina naš Book Club sudjeluje u internacionalnim aktivnostima čitanjima. Zahvaljujući ambasadi Republike Irske u Hrvatskoj i ove godine sudjelujemo u projektu One Dublin One Book u suradnji s Dublin Libraries. Cilj njihovog projekta je da se svake godine mjesec travanj posveti čitanju jedne irske knjige čija radnja je smještena u tom glavnom gradu, Dublinu. Na taj način, cijelo stanovništvo se povezuje kroz jednu knjigu i čitanje. Projekt je divan izraz poticanja građana na čitanje i istovremeno njegovanje ljubavi prema jednom gradu.

Ove godine, Dublin Libraries i One Dublin One Book ponovno je donirao knjige za naš književni klub i naša avantura se nastavila.

Primili smo 15 kopija knjige NORA: A Love Story of Nora Barnacle and James Joyce by Nuala O’Connor.

Dublin City Librarian, Mairead Owens, says 

“Every year we choose a book that we hope will capture the imaginations of the people of Dublin, of all ages and walks of life, and I know that NORA will prove a rewarding reading experience for all who engage with One Dublin One Book 2022. For the centenary of the publication of Ulysses, it’s important for us to honour the contemporary writers Joyce has inspired, as well as the woman who inspired him. With the help of our many wonderful partners, we have created a programme of events this April that we hope will encourage many discussions and conversations.”

Ovim putem zahvaljujemo se One Dublin One Book i svim članicama našeg književnog kluba, a ako smo ovime i neke od vas potaknuli na čitanje, slobodno nam se javite na maria@inicijativa.biz.

#inicijativabookclub

#onedublinonebook

#dublincityofliterature

Read More
udruge
Projekti

Pojmovi koje svaka Udruga treba imati u malom prstu

Pojmovi koje svaka Udruga treba imati u malom prstu

Pronalaženje i prijava za javno financiranje, bilo putem nacionalnih ili EU izvora, zahtijeva razumijevanje rječnika. Čitajte dalje kako biste bolje razumjeli pozive na natječaje i stekli bolji uvid i priliku za dobivanje sredstava za projekt koji želite provesti.

Vrste fondova: 

ESI FONDOVI: Europski strukturni i investicijski fondovi

Pet glavnih fondova EU-a iz kojih se pruža potpora gospodarskom razvoju cijeloga EU-a su:

EFRR - Europski fond za regionalni razvoj

ESF - Europski socijalni fond podržava projekte povezane sa zapošljavanjem diljem Europe i ulaže u europski ljudski kapital – radnike, mlade i sve koji traže posao.

KF - Kohezijski fond ulaže u projekte povezane s prijevozom i okolišem u zemljama čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90 % prosjeka EU-a. Od 2014. do 2020. fond ulaže u Bugarsku, Cipar, Češku, Estoniju, Grčku, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.

EPFRR - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj usmjeren je na rješavanje posebnih izazova s kojima se suočavaju ruralna područja EU-a.

EFPR - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo ribarima pomaže u prihvaćanju održivih ribolovnih praksi, a priobalnim zajednicama u diversificikaciji njihovih gospodarstava, čime se poboljšava kvaliteta života na europskim obalama.

______________________________________________________________________________

ZNS – Zahtjev za nadoknadom sredstava koji upućujemo prilikom provedbe projekata iz EU fondova

K1 – Ključna aktivnost 1 Agencije za mobilnot – mobilnost u svrhu učenja za pojedince

K2 – Ključna aktivnost 2 Agenicije za mobilnost - strateška partnerstva u području strukovnog

obrazovanja i osposobljavanja (SOO)

______________________________________________________________________________

Beneficiary= Korisnik:  Subjekt (udruga ili drugi subjekt) kojem je dodijeljena potpora. Ponekad se naziva i primatelj financiranja.

Co-financing rate / Match rate = Stopa sufinanciranja / Stopa podudaranja: Agencije za financiranje često zahtijevaju od korisnika bespovratnih sredstava da financira dio projekta vlastitim sredstvima. To se zove sufinanciranje i stopa sufinanciranja/podudarnost određuje koliki dio proračuna projekta korisnik mora sam pridonijeti. Stopa sufinanciranja ovisi o pozivu za financiranje. Primjer: Ako poziv za financiranje nudi maksimalan iznos bespovratnih sredstava od 500 000 EUR i zahtijeva stopu sufinanciranja od 50%, tada stvarni proračun projekta mora biti jednak najmanje 1 000 000 EUR da bi korisnik dobio 500 000 bespovratnih sredstava.

Consorcium= Konzorcij: Skupina subjekata (vidi dolje) s komplementarnim znanjima i vještinama koji zajedno rade na zajedničkom cilju (npr. razvoj novog inovativnog proizvoda). Mnogi pozivi za financiranje, posebice na razini EU-a, zahtijevaju formiranje konzorcija za prijavu za financiranje. Članovi konzorcija apliciraju zajedno u jednoj prijavi i dijele dodijeljena sredstva na temelju njihovih uloga u projektu.

Konzorcij može biti veliki (25+ članova) ili mali (2 člana), a može se sastojati od različitih vrsta entiteta, na primjer javnih organizacija, poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, istraživačkih instituta. Jedna udruga morat će preuzeti ulogu voditelja konzorcija.

Različiti pozivi za financiranje zahtijevat će različite veličine konzorcija te se smjernice o strukturi određuju samim pozivom. Na primjer, poziv bi mogao nalagati da se prijavitelji moraju prijaviti kao konzorcij koji se sastoji od najmanje 3 subjekta iz najmanje 3 različite zemlje EU-a, a barem jedan od članova konzorcija mora biti komercijalna tvrtka.

Consortium leader = Voditelj konzorcija: Udruga ili subjekt koji organizira i upravlja konzorcijem, služi kao glavni podnositelj zahtjeva i ponekad djeluje kao fiskalni agent za bespovratna sredstva. Ponekad se naziva i "glavnim partnerom", specifična uloga i odgovornosti voditelja konzorcija mogu varirati i definirane su u pozivu za financiranje.

Funding agency= Financijska agencija: Organizacija koja upravlja i objavljuje pozive za financiranje, distribuira financiranje i podržava provedbu projekata. To uključuje nacionalne agencije za financiranje ili nacionalna tijela za financiranje (npr. Agencija za mobilnost i programe EU) i Europsku komisiju (EK) na razini EU-a, kao i mnoga druga.

Funding call / Poziv za financiranje: Posebna prilika za financiranje, kako je definirala agencija za financiranje. Kada se poziv za financiranje otvori, to znači da je poziv objavila agencija za financiranje s detaljnim informacijama o zahtjevima i rokovima. Kada se poziv zatvori, to znači da je rok za podnošenje prijava prošao i podnesene prijave se sada ocjenjuju za moguće nagrade.

Pročitaj blog

Udruge i social media

Oblici financiranja

Financiranje za Udruge ili neke druge poslovne subjekte može se ponuditi u različitim oblicima. U kontekstu javnog financiranja, uobičajeno je vidjeti sljedeće:

Grant= Potpora: financijski iznos dodijeljen subjektu za obavljanje dogovorenog skupa aktivnosti koje služe da bi se postigao cilj projekta. Bespovratna sredstva se obično dodjeljuju uslijed javljanja na Poziv na financiranje određene skupine projektnih aktivnosti.

Convertible loan= Konvertibilni zajam: Zajam koji se daje pod povoljnim uvjetima za zajmoprimca koji od zajmoprimca zahtijeva da ispuni dogovoreni skup ciljeva. Nakon što su ciljevi ispunjeni, zajam se pretvara u bespovratna sredstva. Ako ciljevi nisu ispunjeni, zajam se mora vratiti.

Equity funding= Financijsko financiranje: Agencije za financiranje mogu ponuditi mogućnosti u kojima osiguravaju financiranje u zamjenu za vlasnički udio u tvrtki. To se najviše provodi kroz EIC fond Europske komisije. EIC fond osigurava rizični kapital za visokorizične inovacije s velikim utjecajem. O njihovim ulaganjima odlučuje se u natjecateljskom postupku prijave.

Blended financing = Kombinirano financiranje: mješavina javnih i privatnih sredstava kroz zajedničko ulaganje. Na primjer, EIC nudi financiranje koje se sastoji od komponente bespovratnih sredstava i komponente kapitala.

 

Uobičajene kratice u javnom financiranju

EC – European Commission – Europska komisija

EIC – European Innovation Council – Europsko invacijsko vijeće

EIT – European Institute of Innovation and Technology- Europski institut za inovacije i tehnologiju

NFB – National Funding Body – Nacionalno tijelo za financiranje

SME – Small and Medium Enterprise – Mala i srednja poduzeća

TRL – Technology Readiness LevelEC – razina tehnološke spremnosti

Prijavi se sada i uhvati priliku

radionica za udruge

Nauči kako aktivirati svoju udrugu

Read More
Udruge i social media
Projekti, Uncategorized

Udruge i Social Media – 5 korisnih alata

Do nedavno se govorilo što nije na Facebooku, nije se dogodilo. Danas to možemo prevesti na što nije na društvenim mrežama, kao da ne postoji.

Zato pametno posložite svoju digitalnu strategiju. Nije to ništa komplicirano, ali važno je komunicirati s javnošću i na početku projekta promisliti kako posložiti svoju komunikaciju.

Neke od glavnih prednosti prisutnosti na društvenim mrežama su vidljivost projekta, djelatnosti i aktivnosti.

Društvene mreže su free. Dakle čak i ako nemate svoju web stranicu, evo brzog načina kako doći do publike. 

Stavite link na svoje društvene kanale u potpis svakog maila koji šaljete, pozovite prijatelje da vas prate ili podijele vaše objave kako biste u početku dobili veću vidljivost. 

U formiranju strategije svakako promislite tko je u vašim redovima najveći entuzijast za digitalno, a tko će biti dovoljno odgovoran za kreiranje sadržaja. Super je ako te dvije odgovornosti spojite i date priliku nekom tko razumije društvene mreže, ima viziju i zna biti prodoran da progura svoje inicijative koje će pridoljeti boljoj medijskoj strategiji. Također, svakako napravite media plan objava (može biti u običnom excellu, ali svima će biti lakše pratiti i objavljivati). Razmišljajte na vrijeme o diseminaciji projekta i popratite sve aktivnosti objavom na društvenim mrežama i web stranici.

Danas s vama dijelim 5 super alata koji vam mogu biti od velike koristi u svijetu društvenih mreža:

 1. Canva - apsolutni editor no.1 za sve početnike i entuzijaste u dizajnu. Canva je brz, jednostavan i multipraktičan program za uređivanje slika. U njemu čak možete kreirati i logo. Imate li imalo smisla za grafiku, ovaj alat će vam biti najbolji prijatelj za kreiranje super vizuala, a ako nemate - imate milijun predložaka koje možete prilagoditi svom sadržaju. Svakako razmislite o skali boja koje ćete koristiti, laički rečeno - da imate standard sheme za svoj brend.
 2. Loom - trebate nekom nabrzinu objasniti kako pristupiti webu, mailu, editoru, Facebooku ili kako zakazati mail za slanje sutra? Objasnite im u kratkom videu. Snimite svoj ekran i objasnite im kako to najlakše napraviti u videu. Ovaj program je free do 5 min snimanja dnevno.
 3. Facebook Creator studio - planiranje unaprijed i zakazivanje postova kroz ovaj program na Facebooku i Instagramu je zaista jednostavno. Možete zakazati postove, storye, na oba kanala ili na samo jednom.
 4. MailChimp - omiljeni besplatni alat za slanje mailova, kreiranje newslettera. Broj kontakata u besplatnoj verziji je do 2000 tako da zbilja možete izgraditi lijepu listu (uvijek je dobro imati svoju mrežu kontakata kojima ćete povremeno slati vijesti s projekta, aktivnosti kojima se bavite, poziv).
 5. Google My Business - uredite svoj profil na Google koji će vam pomoći da vas publika lakše pronađe. Uredite info, postavite svoj profil na kartama, uredite kontakt, link na web stranicu i potvrdite svoje postojanje i u digitalnom svijetu. Probajte objavljivati vijesti kao postove jer Google će vaše vijesti rado pogurnuti kada ih objavljujete na njihovom servisu. Tako će korisnici puno lakše doći do vas. 

Ovo je samo mali dio digitalnih alata koji vam mogu pomoći u uspješnom nastupu na društvenim mrežama. Samo hrabro naprijed, budite kreativni i zanimljivi, a pitanja nam slobodno tipkajte u inbox 🙂

Željka Novaković

Prijavi se sada i uhvati priliku

radionica za udruge

Nauči kako aktivirati svoju udrugu

Read More
Blog

Engleski jezik je izazovan kao i hrvatski

Naučiti novi jezik nije lako. Normalno je da osjećate strah od govorenja, zabrinutost oko gramatičkih pravila i da se preznojite kada vidite novi vokabular koji biste trebali usvojiti. Učenje jezika je proces i najbolja metoda je da gradivo usvajate korak po korak kako ne biste osjećali preveliki pritisak. Uvijek je s druge strane netko tko će vam pomoći naučiti kako da na najbolji način usvojite taj engleski jezik.

Ono što je vama engleski jezik, edukatorima je hrvatski

Možda će vam biti lakše kada shvatite da se druga strana nosi s istim izazovima kao i vi, samo s hrvatskim, a ne engleskim jezikom. Ne mučite samo vi muku s engleskim, naši edukatori također muku muče kad uče hrvatski. 🙂

Svaka strana ima svoju priču i zato pogledajte video jer naši edukatori razumiju probleme s kojima se susrećete jer i sami znaju kako je to kada se nalazite s druge strane i učite. Tu smo za vas da vam pomognemo progovoriti engleski samopouzdano!

Učenje je proces, dozvolite si greške, ali i ono najvažnije od svega - praksu! Govorite u svakoj prilici i što više! 

Želiš govoriti engleski bez straha?

Upiši tečaj engleskog online i  progovori engleski bez blokade!

Upoznaj Callan metodu!

Govori engleski od prvog sata uz edukatore izvorne govornike! Nauči razmišljati u duhu jezika i aktivno koristiti naučeno!

Read More
Gramatički laboratorij
Radionice, Uncategorized

Gramatički laboratorij za engleski B2 17. i 19.5.

U Inicijativi znamo da želite postići tečnost na engleskom u svim situacijama. Kako biste uspjeli u tome, važno je redovno govoriti i vježbati. Ponekad vas frustrira što zapinjete u gramatici. Niste sigurni koje vrijeme upotrijebiti? Kondicionali vam i dalje predstavljaju probleme?

Vrijeme je da to promijenimo! Pripremili smo Grammar Crash Course - Gramatički laboratorij za engleski - B2!

Ponovite naprednu razinu gramatike i prestanite raditi greške!

Radionica obuhvaća elementarnu gramatiku B1/B2 stupnja i usavršit ćete:

 • Present Perfect
 • Past Perfect
 • Passive Voice
 • 2nd Conditional
 • 3rd Conditional
 • Past Continuous

Znamo da je vrijeme najveći problem. Najteže je naći vrijeme i upravo zato smo oformili ovaj napredni laboratorij pod vodstvom naše Eme Barbir gdje ćete u 4 sata izbrusiti svoju gramatiku!

Radionica: 
Gramatički laboratorij B1/B2

Datum održavanja: 

17. i 19.5. 2022. u 18:30-20:20 

Trajanje: 
4 sata po 50 minuta

Lokacija: 
ONLINE

Cijena radionice: 
redovna cijena 700,00 kn

promo za prijave do 10.5. 450 kn

Grupa: 
4 do 6 polaznika

Termini: 
18:30-20:20

Za sudjelovanje je potrebno koristiti engleski, preporučena razina je B2

Radionicu vodi Ema Barbir, naša teacherica iz Australije koja već dugi niz godina vodi našu školu u Splitu. Ema je kroz dugogodišnje iskustvo naučila hrvatski jezik, ali i tipične greške koje radimo. Upravo zato Ema objašnjava gramatiku na jednostavan i primjenjiv način - pogledajte video!


Prijavi se na radionicu 

Gramatički laboratorij

Prijavi se na besplatno testiranje 

i rezerviraj svoje mjesto!

Past Simple
06
Days
01
Hours
20
Minutes
32
Seconds


Read More
gramatički laboratorij
Radionice

Gramatički laboratorij za engleski 6. i 8.6.

U Inicijativi znamo da želite postići tečnost na engleskom u svim situacijama. Kako biste uspjeli u tome, važno je redovno govoriti i vježbati. Ponekad vas frustrira što zapinjete u gramatici. Niste sigurni koje vrijeme upotrijebiti? Miješate Past Tense i Present Perfect? Gramatika vam je uvijek bila slabija strana? 

Vrijeme je da to promijenimo! Pripremili smo Grammar Crash Course - Gramatički laboratorij za engleski!

Ponovite osnovnu razinu gramatike i prestanite raditi početničke greške!

Radionica obuhvaća elementarnu gramatiku A1/A2 stupnja i usavršit ćete:

 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Past Simple
 • Present Perfect
 • 1st Conditional
 • 2nd Conditional
 • Prepositions

Znamo da je vrijeme najveći problem. Najteže je naći vrijeme i upravo zato smo oformili ovaj mali laboratorij pod vodstvom naše Eme Barbir gdje ćete u 4 sata izbrusiti svoju gramatiku!

Radionica: 
Gramatički laboratorij

Datum održavanja: 

6. i 8.6. 2022. u 18:30-20:20 

Trajanje: 
4 sata po 50 minuta

Lokacija: 
ONLINE

Cijena radionice: 
redovna cijena 700,00 kn

promo za prijave do 20.4. 450 kn

Grupa: 
4 do 6 polaznika

Termini: 
18:30-20:20

Za sudjelovanje je potrebno koristiti engleski, preporučena razina je B1

Radionicu vodi Ema Barbir, naša teacherica iz Australije koja već dugi niz godina vodi našu školu u Splitu. Ema je kroz dugogodišnje iskustvo naučila hrvatski jezik, ali i tipične greške koje radimo. Upravo zato Ema objašnjava gramatiku na jednostavan i primjenjiv način - pogledajte video!


Prijavi se na radionicu 

Gramatički laboratorij

Prijavi se na besplatno testiranje 

i rezerviraj svoje mjesto!

Past Simple
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds


Read More
native englesih speaker
Radionice, Uncategorized

Workshop: Talk Like a Native English Speaker 27.4.

Nova radionica: Nauči pričati poput izvornog govornika

(Uvod u fraze na engleskom)

Nova radionica uz koju ćemo vas osposobiti za uspješno korištenje frazema.

Radionica je namijenjena za polaznike stupnja A 2.2./Stage 4 nadalje koji imaju želju zvučati prirodnije i vještije u konverzacijama na svakodnevnom engleskom jeziku.

Naučite koristiti frazeme uz koje ćete zvučati profesionalno i kompetentno!


Sadržaj

 • Što su frazalni glagoli?
 • Zašto su bitni?
 • Kada ih koristimo?
 • Po čemu se razlikuju od običnih glagola?
 • Struktura frazalnih glagola
 • Pregled prijedloga
 • Pregled glagolskih vremena
 • Napravite svoj vlastiti frazalni glagol
 • Koristite ga u rečenici

  Praksa

 • Frazalni glagoli s 'up'
 • Vježbe frazalnih glagola za početnike


 • Kako započeti uvoditi frazalne glagole u svoj vokabular?
 • Frazalni glagoli za svakodnevne aktivnosti (rutine, posao, društvene odnose)
 • Uvođenje najčešćih frazalnih glagola

    Praksa


 • Analiza članka o svakodnevnoj rutini
 • Konverzacijske vježbe

Grupa minimalno 5, maksimalno 10 polaznika

Lokacija ONLINE putem Zoom-a


Za sudjelovanje potrebno je imati predznanje engleskog na razini B1


Rezervacije i uplate na naš mail inicijativa@inicijativa.biz ili tel:014818542 ili ovdje

Radionica se održava na engleskom jeziku!

Radionica: 
Uvod u fraze na engleskom

Datum održavanja: 27.4.2022.

Trajanje:
2 sata po 50 minuta, početak u 18:30

Lokacija: 
ONLINE

Cijena radionice: 
redovna cijena 350kn /naši članovi imaju 50% popusta

Grupa: 
do 10 polaznika


Predavač: Anita May Dijaković

Za sudjelovanje potrebno je imati predznanje engleskog na razini B1

Želiš se pripremiti za nove
poslovne izazove na engleskom?
Dozvoli da ti pomognemo!

individualni tečaj engleskog online

Upiši poslovu edukaciju  engleskog ONLINE i osnaži svoje

poslovne kompetencije na engleskom!

Read More
zimske-fraze-na-engleskom
Blog

Zimske fraze na engleskom koje ćete koristiti cijele godine

Mnoge fraze na engleskom jeziku inspirirane su zimskim mjesecima, no njihova primjena je univerzalna kroz cijelu godinu, stoga ih naučite sada i  koristite u različitim prilikama tijekom cijele godine! Donosimo vam najučestalije zimske fraze na engleskom.

1. Snowed under

Kada imate toliko posla da ne znate odakle biste počeli, tada se kaže: You are snowed under. Zamislite da je vaš posao kao snijeg koji ne prestaje padati. Imate toliko toga za obaviti da ste doslovno zatrpani poslom!
Ovu frazu možete koristiti kako biste govorili o poslu, školi ili bilo čemu drugome. Na primjer: I’d love to go shopping with you, but I’m snowed under with housework.

2. Put something on ice

Putting something on ice znači da nešto pauzirate ili odgađate za kasnije. Fraza dolazi od toga da stavite određenu hranu na led kako bi ostala svježa za kasnije korištenje.
Ova se fraza najčešće koristi kada se govori o idejama, projektima i zadaćama. Na primjer, na poslu ćete možda čuti: Let’s put this project on ice until we hire more people to work on it.

3. Not a snowball’s chance in hell

Pakao je mjesto gdje je ekstremno vruće. Gruda snijega u paklu bi se iste sekunde otopila, stoga kada kažemo da netko ima: Not a snowball’s chance in hell,  to znači da nema apsolutno nikakve šanse da nešto ostvari.
Na primjer, za nekoga tko nikada nije naučio plivati kažemo: He doesn’t have a snowball’s chance in hell da pobjedi olimpijskog plivača.

Dodavanjem not ispred same fraze, naglašavamo da netko ima manje šanse od grude u paklu. Kako bi vaša rečenica ostala gramatički i dalje ispravna, morat ćete dodati riječi have/has iza does not/doesn’t, na primjer: He doesn’t have a snowball’s chance in hell of passing the class; he’s failed every exam this semester!

Not a snowball’s chance in hell može se također koristiti kao negativan odgovor ili zamjena za: No way! Stoga, ako vas netko pita: Are you going to Cindy’s holiday party even though she started dating your ex-boyfriend? Možete mu odgovoriti: Not a snowball’s chance in hell!

4. When hell freezes over

When hell freezes over je sljedeća fraza koja se referira na to koliko je pakao vruć. Da vam pojednostavnimo, ova fraza jednostavno znači nikada. Ideja iza ove fraze je da pakao baš nikada nije smrznut. Stoga, ako nekome kažete: Il’l go on a date with you when hell freezes over, to znači da vjerojatno nikada s tom osobom nećete otići na spoj s obzirom da su šanse da se pakao smrzne jednake nuli.

Želiš govoriti engleski bez straha?

Upiši tečaj engleskog online i  progovori engleski bez blokade!

Upoznaj Callan metodu!

Govori engleski od prvog sata uz edukatore izvorne govornike! Nauči razmišljati u duhu jezika i aktivno koristiti naučeno!

5. Break the ice

Upoznavanje novih ljudi je jednostavnije ako znate kako probiti led, odnosno, break the ice. Breaking the ice ili an ice breaker je način na koji započinjete razgovor s nekime.
Ponekad kada se ljudi još ne poznaju atmosfera može biti hladna i neprijateljska, to predstavlja led, tako dugo dok se nešto ne dogodi što će ga razbiti, kao što je započinjanje razgovora.

Možete razbiti led tako da nekome dodijelite kompliment ili mu uputite prijateljski osmijeh. Sve što ljudima daje poticaj za razgovor može biti ice breakerTo break the ice također može značiti odvažiti se biti prvi koji će nešto učiniti, na primjer: Sally broke the ice at the party by being the first to start dancing.

6. To leave someone out in the cold

Ako ne dopuštate nekome da se uključi u vašu grupu ili aktivnost, to je kao da ste mu zatvorili vrata i ostavili ga samog vani na zimi: It leaves them out in the cold. Na primjer: Tony was left out in the cold when his co-workers all went out to lunch without him.

7. Walking on thin ice

Hodati po tankom ledu vrlo je opasno jer bi led lako mogao puknuti svakog trenutka, a vi biste mogli propasti u vodu. Zato se fraza walking on thin ice koristi u opisivanju riskantnih i opasnih situacija ili kada bi nešto moglo poći po zlu.

Na primjer, ako ste puno izostajali iz škole, možda hodate po tankome ledu jer bi vas mogli izbaciti. Isto vrijedi i ako ste zaboravili napisati domaću zadaću ili ste propustili pisanje ispita.

8. Tip of the iceberg

Ledenjaci su ogromne gromade leda koje plutaju po vodi, osobito u hladnim predjelima kugle zemaljske. Ono što vidite iznad površine vode tek je mali fragment cijelog ledenjaka, dok se veći dio krije ispod površine.

Kada kažete da je nešto tip of the iceberg, zapravo opisujete da je nešto samo manji komadić nečeg puno većeg i na oko nevidljivog.To obično ima negativnu konotaciju te se koristi kako bi se opisali problemi. Na primjer: The homeless people you see in this homeless shelter are just the tip of the iceberg; there are many others living out in the streets.

9. Cold hands, warm heart

Samo zato što su vam ruke hladne, ne znači da ste hladna soba. Isto tako ako pokazujte emocije ne znači da ih i osjećate!

Cold hands, warm heart znači da su ljudi koji izvana djeluju hladno i nezainteresiran zapravo možda topla i brižna srca. Na primjer: She never cries, but you can tell she cares a lot. She has cold hands but a warm heart.

Ako želite naučiti više, prijavite se za besplatno testiranje i dođite na 2 probna sata po Callan metodi.

Progovori engleski samopouzdano i bez blokade!

online

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, prijavi se na individualne konzultacije i saznaj kako!

07
Days
:
 
11
Hours
:
 
07
Minutes
:
 
13
Seconds

You missed out!


Read More
erasmus+ program
Projekti

Putujte i vi u okviru naših Erasmus+ programa!

Jeste li znali da kao naši članovi možete sudjelovati u Erasmus programu i tom prilikom putovati, učiti i upoznavati druge kulture?

O projektima koje Inicijativa provodi u okviru programa Erasmus+ za naše učitelje i osoblje imali ste prilike saznati iz ranijih blogova, no znate li što sve nudi Erasmus i koji su njegovi benefiti za vas?

Što je Erasmus+ program?

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, usmjeren na jačanje znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana. Program nudi mogućnosti stručnog usavršavanja i osposobljavanja u nekoj od ustanova za obrazovanje u EU.

Važno je napomenuti da su za polaznike, svi troškovi putovanja, smještaja, obroka i tečaja pokriveni od strane Agencije za mobilnosti i programe EU

U 2022. godini jedan do prioriteta ovog programa bit će promicanje jednakih prilika i raznolikosti, a što se posebno odnosi na sudionike i sudionice sa manje mogućnosti.

Uključivanje osoba koje se suočavaju s preprekama i imaju otežan pristup obrazovanju i osposobljavanju jedan je od ključnih prioriteta Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti.

Cilj je pružiti priliku za putovanje i obrazovanje i svima onima kojima, zbog različitih zdravstvenih, dobnih, ekonomskih, socijalnih, društvenih i/ili geografskih prepreka ovakvi programi dosad nisu bili dostupni.

Sudjelujte u Erasmus+ programu uz Inicijativu

Vođeni načelima društvene jednakosti i inkluzivnosti, Inicijativa će u novom krugu prijava projekata osmisliti projekte namijenjene upravo onima koji žele učiti i upoznavati druge kulture ali samostalno to dosad nisu mogli ostvariti!

Ovdje pogledajte iskustvo Erasmus+ mobilnosti našeg teachera Domagoja.

U 2022. godini, želimo pružiti mogućnost da i vi sudjelujete u Erasmus+ programu mobilnosti!

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, ispunite obrazac na poveznici.

Za sve koji se prijave bit će organizirana online Erasmus+ radionica u siječnju 2022. na kojoj ćete moći saznati sve o mobilnosti u svrhu obrazovanja i uvjetima sudjelovanja.

Možete se prijaviti na online informativnu radionicu za ERASMUS+ možete do 10. siječnja 2022. godine.

Zajedno smo jači!

Read More