Blog, Projekti

Kulturna spajalica: Integracija kroz posjete zagrebačkim muzejima

Proteklih nekoliko mjeseci, u okviru projekta "Kulturna spajalica", organizirali smo dvije iznimno uspješne aktivnosti koje su uključivale posjete gradskim muzejima Grada Zagreba. Ove aktivnosti osmišljene su u cilju kulturološke i socijalne integracije tražitelja međunarodne zaštite i migrantskih radnika i radnica koji borave i rade u Hrvatskoj, uz financijsku podršku Grada Zagreba.
Prvi posjet u sklopu projekta održan je u ožujku kada smo posjetili Tehnički muzej "Nikola Tesla". Smješten u srcu Zagreba, Tehnički muzej pruža fascinantan uvid u tehničke i znanstvene inovacije koje su oblikovale naš svijet. Sudionici su imali priliku vidjeti izložbe koje pokrivaju širok spektar tema – od rudarskih strojeva do svemirskih tehnologija. Uz stručno vodstvo, stekli su nova znanja o tehničkom razvoju u Hrvatskoj, a ujedno su imali priliku prakticirati hrvatski jezik kroz interaktivne diskusije i postavljanje pitanja.
Druga aktivnost održana je u svibnju, kada smo posjetili Muzej grada Zagreba. Razgledavali smo bogatu kolekciju artefakata i dokumenata koji prikazuju povijest Zagreba od njegovih početaka do modernih vremena. Kroz izložbene prostore, polaznici su pratili razvoj grada i njegovih stanovnika kroz stoljeća.
Kulturne aktivnosti poput posjeta muzejima igraju ključnu ulogu u procesu socijalne integracije i neformalnog učenja jezika za migrante. Jedna od najvećih prednosti ovakvih aktivnosti je mogućnost praktične primjene jezika u autentičnim situacijama. Umjesto formalnih učionica, muzeji nude okruženje gdje se jezik koristi u stvarnim kontekstima. Osim toga, razumijevanje kulturnih normi, vrijednosti i povijesti zemlje domaćina pomaže u smanjenju kulturnih razlika i olakšava državljanima i državljankama trećih država integraciju u zajednici.

Projekt je financiran sredstvima Grada Zagreba

Read More
Blog, Projekti

Kulturološke radionice u cilju integracije

U ožujku 2024. godine održali smo dvije kulturološke radionice namijenjene tražiteljima međunarodne zaštite, osobama pod međunarodnom zaštitom te stranim radnicima i radnicama u Hrvatskoj.

Glavni cilj ovih radionica bio je pružiti podršku integraciji stranih državljana/ki u hrvatsko društvo putem razumijevanja i uvažavanja njegove tradicije, kulture i kulturnih obrazaca.

Teme kao što su geografski položaj zemlje, zaštićena prirodna područja, gradovi i regije, hrvatska kuhinja, kulturne tradicije, povijesno naslijeđe te kulturni obrasci obrađivane su kroz prezentacije i interaktivne diskusije. Važno je istaknuti kako su radionice bile održane na hrvatskom i engleskom, pružajući polaznicima/ama mogućnost sudjelovanja i učenja na oba jezika. Na taj način, sudionici/e su imali/e priliku ne samo stjecati znanje o Hrvatskoj, već i neformalno jačati svoje jezične kompetencije, što dodatno doprinosi procesu integracije.

Posebna vrijednost ovih radionica leži u poticanju međukulturalnog dijaloga, koji promiče razumijevanje i prihvaćanje među pripadnicima/ama iz različitih društvenih sredina. Kulturološko-integracijske aktivnosti igraju ključnu ulogu u procesu integracije stranih državljana/ki na lokalnoj razini te neposredno doprinose izgradnji inkluzivne i tolerantne društvene zajednice.

Ove radionice dio su programa koji proizlazi iz Sporazuma Inicijative i Grada Zagreba o provedbi integracijskih aktivnosti na lokalnoj razini, a financirane su sredstvima gradskog proračuna za 2024. godinu.

Read More
International Cook and Chat u Inicijativi
Blog, Projekti

“International Cook & Chat” radionica potiče kulturnu integraciju i inkluzivno učenje

U prosincu 2023. u prostorijama Inicijative održali smo prvu aktivnost u sklopu projekta "Kulturna spajalica" – "International Cook & Chat" radionicu, u atmosferi ispunjenoj zamamnim mirisima jela sa sentimentalnom vrijednošću za svakog sudionika. Događaj je okupio pripadnike/ce lokalnog stanovništva, izbjeglice i osobe raseljene iz Ukrajine na jedinstvenoj kulturnoj razmjeni hrane koja se tradicionalno priprema na području iz kojeg sudionici/e dolaze. Radionica je organizirana s ciljem promicanja kulturne integracije, te je predstavljena raznolika lepeza jela koja oslikavaju bogatu paletu kulturnog porijekla sudionika/ca, od tradicionalnih kubanskih delicija do lokalnih hrvatskih specijaliteta.

Ipak, istinski potencijal ove radionice krije se u stvaranju odnosa sudionika/ca različitog porijekla, kulture i tradicija - svaka je osoba postala kuhar/ica i pripovjedač/ica priča u pozadini svojih pripremljenog jela. 

Osim razmjene različitih tradicija i kulture, radionica je služila i za neformalno učenje jezika, zahvaljujući intenzivnoj komunikaciji sudionika/ca u opuštenoj atmosferi, olakšavajući tako usvajanje hrvatskog jezika. Ova dodana vrijednost ne samo da pomaže u praktičnoj integraciji, već također povećava sposobnost sudionika/ca da se povežu na dubljoj razini sa svojom novom okolinom.

Projekt "Kulturna spajalica" usmjeren je na društvenu i kulturnu integraciju izbjeglica na području Grada Zagreba. Cilj projekta je osnažiti društvene veze i potaknuti osjećaje pripadnosti izbjeglica novoj zajednici, stvaranjem prilika za okupljanje izbjeglica i lokalnog stanovništva. Aktivnosti “Kulturne spajalice”, uključujući i ovu radionicu, doprinose rušenju prepreka, izgradnji međusobnog povjerenja i promicanju prihvaćanja među različitim zajednicama. Poticanjem uključivog društvenog okruženja, projekt istovremeno njeguje individualnu pripadnost poštujući različite kulturne, društvene i vjerske identitete.

Projekt je financiran sredstvima Grada Zagreba u trajanju od 12 mjeseci. Više o projektu možete saznati ovdje.

Read More
Blog, Projekti

Prijenos znanja i  radionice u okviru projekata „Pokreni Inicijativu“ i „Step up“

Naši teacheri Adam, Maria i Tamara sudjelovali su na aktivnostima mobilnosti kroz trening održanim u Bologni u okviru projekata „Pokreni inicijativu“ i „Step up“. Projekti su financirani kroz Erasmus+ program od strane Agencije za mobilnost i programe EU.

Svaki od teachera pohađao je jednu od treninga, a kroz čitav niz zanimljivih i interaktivnih aktivnosti, svoja iskustva i stečena znanja prenijeli su našim teacherima iz Zagreba na in-house diseminacijskim radionicama održanim u prostorijama Inicijative 17. prosinca 2021.

Na radionici o alatima za poticanje kreativnosti i kritičkog mišljenja kolegice i kolege u Inicijativi aktivno su sudjelovali u rješavanju kreativnih zadataka koje je predstavila teacherica Maria. U aktivnostima koje su uključivale crtanje, tumačenja ilustracija u cilju reflektiranja emocija te postavljanje zadataka koji potiču na kritičko promišljanje, našim edukatorima prenesena su:

  • Znanja i alati za razvoj kreativnosti
  • Iskustva i tehnike za poticanje kritičkog mišljenja
  • Zadaci usmjereni na rješavanje problema
  • Važnost kreativnog izražavanja i osnaživanja kritičke svijesti unutar grupe

Teacheri Tamara i Adam predstavili su primjenu inovativnih metoda u obrazovanju odnosno korištenje novih tehnologija i online alata u edukaciji (ICT tools). Pandemija COVID-19 donijela je velike promjene u grupnim oblicima rada koje je i dalje prvenstveno usmjereno na online učenje. Izazovi u održavanju grupne interakcije i fokusa polaznika online edukacija uspješno se mogu savladati upotrebom posljednjih informacijskih trendova u provedbi online nastave kao i kontinuiranim usavršavanjem znanja i vještina u tom području. Edukatorima inicijative predstavljeni su:

  • ICT alati za izradu sadržaja koji se koristi u virtualnom načinu poučavanja
  • ICT alati za održavanje i osnaživanje grupne interakcije i fokusa sudionika online edukacija
  • Prednosti upotrebe različitih online alata u cilju lakšeg savladavanja gradiva
  • Važnost neprestanog usavršavanja znanja i vještina u korištenju virtualnih pomagala u radu

Radionice su održane u cilju prijenosa iskustva i znanja našim edukatorima, a kako bi ih implementirali u nastavu u svojim grupama i tako unaprijedili svoj način rada ali i cjelokupnu grupnu dinamiku. Implementacija ovih vrijednih metoda i alata ima za cilj poboljšati iskustvo face to face i online učenja za naše polaznike, kao i ojačati osobne i profesionalne vještine naših teachera.

Projekt je financiran sredstvima Europske Unije iz Erasmus+ programa.


Dženana Kalamujić

Read More
radionica za udruge
Blog, Radionice

Radionica za udruge 5 u 1!

Radionica za udruge 5 u 1!
Pravni okvir/ Pisanje projekata / Komunikacija i zagovaranje/ Uspješna medijska priča/ Djelovanje udruge u praksi

Pokrećeš udrugu ili si tek na početka svojeg rada?

Spremaš se prijaviti projekt, ali ne znaš od kuda krenuti?

Ne znaš još kako točno komunicirati s javnosti ili pak ojačati vidljivost i prepoznatljivost svoje udruge?

Dobro bi ti došli trikovi praktične sitnice o prijavljivanju projekata, pravnom okviru, financijama i brendingu? Tražiš cjeloviti pregled o funkcioniranju udruga?

Upiši radionicu 5 u 1 za udruge i nauči sve o pravnom okviru djelovanja udruge, pisanju projekata, djelovanju udruge u praksi, jačanju vidljivosti svoje udruge i ciljane skupine, vođenju društvenih mreža za udruge i diseminaciji projekata.

Kroz našu početnu radionicu imat ćete prilike upoznati se s osnovama pisanja i vođenja projekata, financijama, diseminacije, jačanju vidljivosti svoje udruge, kao i svladati osnove komunikacije i zagovaranja. Ova radionica je i odlična prilika za postavljanje svih pitanja.


Datum tečaja: 1.- 5.7.2024.

Vrijeme održavanja: od 10:00 - 12:00 svakog dana putem Zoom platforme
Prijave primamo do28.6., završno do 14 sati

REDOVNA CIJENA 145,00 € PROMOTIVNA CIJENA: 125,00 €

*Ako se prijavljuju dvije osobe iz iste organizacije cijena iznosi 100.00€ po osobi

Ova radionica se odvija kroz tjedan dana u 5 modula:

1. Pravni okvir poslovanja udruge
Ovaj modul zamišljen je kao opći pregled zakonodavnog okvira za rad udruga. Namijenjen je predstavnicima/ama i članovima/icama novoosnovanih udruga s obzirom da obuhvaća temeljne pojmove i propise koji se primjenjuju na rad i djelovanje udruga. Tečaj ima za cilj upoznati sudionike/ce sa svim zakonima i propisima kojima je uređeno unutarnje i vanjsko djelovanje udruga te nudi opći pregled osnovnih pojmova kao što su načela djelovanja, tijela udruga, imovina i financiranje, nadzor nad radom udruga, statusne promjene, usklađivanje važećih statuta i slično.

2. Pisanje projekata za početnike
Ovaj modul zamišljen je kao uvod u pisanje projektnog prijedloga za početnike. Namijenjen je organizacijama i pojedincima koji se prvi puta kreću u pisanja projekata, ili pak one malo naprednije koji žele osvježiti svoje znanje. Proći ćemo pregled vrsta natječaja, analizu potreba vaše ciljane skupine/zajednice, glavne značajke svakog prijavnog obrasca i postaviti ciljeve s mjerljivim ishodima i aktivnostima, s naglaskom na stvaranje vrijednosti za svoje korisnike, članove, ciljanu skupinu i društvenu zajednicu. Kroz radionicu, polaznici će dobiti alate koji će im pomoći da svoju ideju pretvore u projekt.

3. Kreiranje uspješne medijske priče o projektu 
Komunikacijska strategija – zvuči zahtjevno, no ona je temelj uspješnog vođenja projekta. Svaka komunikacija ima za cilj prenijeti poruku. I upravo zato je važno kako komuniciramo o svom projektu. U ovom modulu postavit ćemo temeljne ciljeve komunikacije našeg projekta i diseminacije istog te glavne odrednice komunikacije.
Naučite kako napisati dopis za medije i objavu za društvene mreže, kako izgraditi vizualni identitet projekta, te koje alate koristiti kako bi lakše upravljali promidžbom projekta.

4. Komunikacija i zagovaranje
“Kad ih jednom izgovorite, ni najbrži konj više ne može dostići vaše riječi.” U prijevodu, kada određenu poruku (svjesno ili nesvjesno) pošaljemo u javni prostor, ona nastavlja živjeti samostalno, nerijetko izvan naše kontrole i mogućnosti naknadnog utjecaja. Znači li to da ćemo komunicirati isključivo „ziheraški“ i uvijek igrati mlako, ali sigurno? Naučimo radije kako komunicirati kvalitetno te kako u strahu od neuspjeha ne bježati od hrabrih koraka koji će nas izdvojiti od okoline i pomoći nam u ostvarenju naših zagovaračkih ciljeva!

5. Djelovanje udruga u praksi
Saznajte sve o djelovanju udruge iz prve ruke! Naša Anja će vam pružiti ključne informacije za početak funkcioniranja udruge, uključujući osnivanje, pravne okvire, financijsko upravljanje, razliku između neprofitnog i profitnog djelovanja, te kako zapošljavati i upravljati timom. Također će vam objasniti formiranje poslovnih politika, izradu pravilnika i održavanje dobrih odnosa s članovima i zaposlenicima. Pridružite nam se i dobijte savjete kako uspješno voditi svoju udrugu i ostvariti svoje ciljeve!

EDUKATORI/CE:

Dženana Kalamujić

Dženana Kalamujić je magistra prava, usmjerena na pitanje zaštite i unapređenja prava marginaliziranih društvenih skupina. U civilnom sektoru aktivno djeluje niz godina, a u svom profesionalnom radu bavila se pitanjem diskriminacije, radničkih prava, pravima podstanara, pravima pripadnika/ca romske nacionalne manjine i drugim socijalno isključenim društvenim grupama. Posjeduje vrijedna znanja i iskustva u pisanju i provedbi projekata, a Inicijativi se pridružila u projektnom timu u kojem zajedno sa Jelenom radi na osmišljavanju programa usmjerenih na podršku ranjivim skupinama.

Jelena Posavec Smilović

Magistra socijalne politike koja u udruzi INICIJATIVA vodi ured za projekte. Pisanjem projekata bavi se od studija, a svoj zanat je isklesala u udruzi INICIJATIVA – Centar za edukaciju. Pod sobom ima nekoliko projekata iz Erasmus+ i ESF fondova, a nisu još strani ni lokalni projekti u području kulture. Jelena se usmjerila na razvoj i pružanje usluga edukacija ranjivim skupinama.

Željka Novaković

Diplomirana novinarka koja cijeli život radi sa strancima od televizijskih produkcija preko centra za edukaciju Inicijativa do marketinga. Ljubav prema engleskom je prevagnula i Željka je član tima već dugi niz godina. Kada se ne bavi marketingom organizacije i razvojem i implementacijom novih ideja, radi na marketingu drugih organizacija i razvoju marketinških strategija i edukacija. 

Dženana Kalamujić

Dženana Kalamujić je magistra prava, usmjerena na pitanje zaštite i unapređenja prava marginaliziranih društvenih skupina. U civilnom sektoru aktivno djeluje niz godina i iskustvo politika zagovaranja primjenjuje u svakodnevnom radu. Prenijet će vam najbitnije informacije iz iskustva dugogodišnjeg djelovanja u sektoru.

Anja Rubčić

Diplomirana kroatistica s preko 20 godina sudjelovanja u radu više udruga i uspješnim dugogodišnjim projektima.

Ima višegodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima  udruga i posebno ju veseli rad s ljudima - ona je velemastor za ljudske odnose i komunikaciju zaposlenika. 

Ocjene za radionice +5, odlična koncepcija, razumljiva izlaganja, vremenski prihvatljivo, odlični predavači, cjenovno prihvatljivo i opravdano.

Lana Polaznica radionice

Radionica je odlično osmišljena kako bi novim udrugama pružila sve potrebne informacije. 

Ivana  ● polaznica radionice 

Prijavi se sada i uhvati priliku

radionica za udruge

Nauči kako aktivirati svoju udrugu

Read More
Blog-de

Warum haben einige Menschen eine Blockade, Englisch zu sprechen?

Warum sind manche Menschen frustriert,
wenn sie Englisch sprechen müssen?

Es gibt Leute, die anscheinend kein Problem haben, wenn sie Englisch sprechen müssen. Wenn wir ihnen zuhören, scheinen sie fließend und ohne Probleme zu sprechen. Andererseits, wenn wir uns in einer Situation befinden, wo wir selbst sprechen müssen, haben wir große Angst. Wir fühlen uns möglicherweise frustriert, blockiert und unsicher.
Wenn Sie von der Situation, in der Sie Englisch sprechen müssen, frustriert sind, kann es dafür mehrere Gründe geben. Vielleicht hatten Sie bisher noch keine Gelegenheit, aktiv Englisch zu lernen? Vielleicht hatten Sie jahrelang Theorie gelernt und in der Praxis sehr wenig geredet? Sprache braucht Übung, daher ist Sprechen eine der besten Übungen zum Lernen. Vielleicht haben Sie nicht mit Muttersprachlern gelernt? Die klassische Weise des Englischlernens wird oft als akademisches Fach betrachtet, das auf Kroatisch erklärt werden muss. An unserer Schule üben Sie Englisch als Sport – sofort und ohne Verzögerung. Mit Muttersprachlern sprechen Sie Ihre ersten Wörter sofort in den ersten 5 Minuten des Unterrichts.
Betrachten Sie das Sprachenlernen als eine Übung. Sie können die ganze Theorie über Fitness, Training und Ernährung kennen, aber Sie werden ohne ein wichtiges Segment nicht abnehmen und in Form kommen - und das ist echte Übung. Mit der Sprache ist es genauso - je mehr Sie sprechen, desto einfacher wird das Sprechen für Sie. Sie haben Theorie, Grammatik und Wortschatz gelernt. Aber die Theorie selbst ist nichts ohne die wirkliche Übung – versuchen Sie, all das zu sagen und in wirklichen Gesprächen auf Englisch anzuwenden. 

Um Englisch ohne Blockade zu sprechen, müssen Sie viel sprechen. Und Fehler machen. Aber keine Sorge, unsere Lehrer sind hier, um sie zu korrigieren.

Sprechen Sie die ersten Wörter auf Englisch in den ersten 5 Unterrichtsminuten!
Wir lehren Sie Englisch ohne Frustration!

An unserer Schule sprechen Sie in den ersten fünf (5) Minuten Ihre ersten Wörter auf Englisch! Wir unterrichten Sie mit Muttersprachlern nach der direkten Callan-Methode. Die Methode ist schnell, effizient, dynamisch und macht Spaß. Lassen Sie sich nicht vom Lernen, einschließlich Englisch, frustrieren. Das Erlernen einer neuen Sprache eröffnet uns sowohl geschäftliche als auch private Möglichkeiten. Aber nehmen Sie uns nicht beim Wort, kommen Sie zu einem Gespräch in unsere Schule und gemeinsam werden wir sehen, wie wir Ihnen helfen können, Englisch ohne Blockade und Frustration zu sprechen!

Möchten Sie Englisch ohne Angst sprechen?

Melden Sie sich diesen Herbst für einen Englischkurs an und sprechen Sie Englisch ohne Blockade!

Lernen Sie die Callan-Methode kennen! Sprechen Sie zuversichtlich Englisch!

Sprechen Sie ab der ersten Unterrichtsstunde Englisch mit den muttersprachlichen Lehrern! | Lernen Sie im Geiste der Sprache zu denken und das Gelernte aktiv zu nutzen!

An unserer Schule “Inicijativa” liegt der Schwerpunkt des Lernens darauf, die Sprache wirklich zu sprechen.

Wir lehren durch die Callan-Methode – einer schnellen Methode zum Englischlernen. Die Methode selbst basiert auf der vom Lehrer gestellten Fragen und den Antworten der Teilnehmer. Das Lernen der Grammatik und dem neuen Vokabular ist etwas anders. Zuerst erklärt Ihnen der Lehrer das neue Material, gibt Ihnen Beispiele und stellt Ihnen dann Fragen, indem er diese Grammatik, d.h. das neue Material sofort verwendet. Die Teilnehmer geben Antworten auf Fragen des Lehrers in der richtigen grammatischen Form. Dies bedeutet, dass Sie Grammatik an realen Beispielen und Sätzen, die Sie eines Tages selbst verwenden werden, üben.

Es gibt 3 Schlüsselprinzipien der Callan-Methode:

1. Sprechen ohne Übersetzen
Im Unterricht sprechen wir sehr schnell, damit Sie sich an das alltägliche Englisch gewöhnen und es kennenlernen. Es ist natürlich, schnell zu sprechen - Sie müssen also echtes Englisch lernen, so dass sie Situationen überwinden können, in denen Sie keine Zeit haben, in Ihrer eigenen Sprache zu denken. Sie haben keine Zeit anzuhalten und über Grammatik nachzudenken. Wir bringen Ihnen bei, reflexiv zu sprechen. Auf diese Weise bringen wir Ihnen bei, Sprache im Fernsehen, Radio, im Geschäft, am Flughafen oder bei einem Vorstellungsgespräch zu verstehen. Sie können fließend und sicher kommunizieren. Wir haben keine langweiligen Übungen. Einfach reden, reden und wieder reden.

2. Wiederholen 
Wir wiederholen häufig Wörter und Sätze, so dass Sie sich besser an das Material erinnern können. Wenn Sie viel wiederholen, lernen Sie, ohne übersetzen zu sprechen. Sie werden automatisch, ohne nachzudenken, sprechen.

3. Korrigieren
Jedes Mal, wenn Sie einen Fehler machen, werden wir sie korrigieren. Das hilft Ihnen, Ihr Englisch zu verbessern. Sie gewinnen mehr Selbstvertrauen, verbessern Ihre Aussprache und lernen, richtig zu sprechen.


Wenn eines Ihrer Ziele ist, dieses Jahr ohne Frustration Englisch zu sprechen, kommen Sie und sprechen Sie mit uns. Finden Sie heraus, was wir für Ihr Englisch tun können und wie wir Ihnen helfen können. Wir organisieren für Sie Probestunden, in denen Sie in den ersten 5 Minuten des Unterrichts Englisch sprechen.

Aprender inglés de otra manera

online


El Método Callan es la forma rápida, divertida y eficaz de dominar el inglés.
Beneficios
- Hablantes nativos
- Aumento de la confianza al hablar
- Hablar constantemente
- Aumento de la concentración
- Clases durante todo el día
y mucho más

No se fíe de nuestra palabra, obtenga

Read More