Edukacijom do bolje integracije azilanata

Opis projekta
Azilanti su osobe koje su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te spadaju u najranjiviju skupinu migranata. Stoga je osnovni cilj ovog projekta povećanje zapošljivosti azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata, individualno mentorstvo te program stručne osposobljenosti za jednostavna zanimanja u sektoru turizma i ugostiteljstva u kojem postoji nedostatak radne snage. Sve navedeno doprinijet će njihovoj boljoj konkurentnosti na tržištu rada čime će se utjecati na njihovu uspješniju integraciju u hrvatsko društvo.

Naziv natječaja:
Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginalnih skupina

Provedbeno tijelo:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nositelj projekta:
Inicijativa za engleski jezik i kulturu

Partneri:
Isusovačka služba za izbjeglice i Obrtničko učilište

Opći cilj:
Povećanje zapošljivosti azilanata s ciljem njihove integracije na tržište rada te u konačnici integracije u hrvatsko društvo.

Specifični ciljevi:
1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih azilanata kroz provedbu programa obrazovanja odraslih
2. Osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih azilanata kroz razvoj i provedbu programa jezične i kulturološke integracije azilanata te pružanjem usluga individualnog mentorstva i osiguranjem podrške u vidu prevoditelja

Očekivani rezultati:
40 azilanata osposobljeno za deficitarna zanimanja u sektoru turizma i njihova integracija u hrvatsko društvo.

Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 1.466.404,80 kn

Razdoblje provedbe: 18.10.2019.-18.10.2021 (24 mjeseca)

Kontakt osoba: jelena@inicijativa.biz

Pročitajte novosti vezane za projekt

3 rujna, 2020

Studijsko putovanje u Graz

Kroz projekt smo zabilježili sve bitne trenutke našeg projektnog ciklusa kroz kratke video uratke koje možete pogledati ovdje: