EmPowerUp

Naziv projekta
Osnaživanje edukatora/ice u području obrazovanja odraslih - razmjena najboljih praksi za dobrobit lokalnih zajednica - EmPowerUp


Opis projekta
Projekt ima za cilj osnažiti edukatore/ice i animatore/ice koji rade u lokalnim zajednicama primjenjujući različite metode kao što su Neighborhood Activity Spaces, storytelling metoda, SEL coaching i participativna umjetnost. Osnovni cilj projekta je potaknuti razvoj aktivnog građanstva među pripadnicima/ama različitih društvenih skupina, posebice u kontekstu sve većeg broja migracija i priljeva izbjeglica na europskom području.
Specifični ciljevi projekta uključuju

- Osnaživanje stručnjaka/inja za rad primjenom inovativnih metoda prilagođenih heterogenim skupinama različitih nacionalnosti.
- Jačanje kompetencija i uvođenje inovativnih metoda rada za stručnjake/inje koji/e se bave različitim društvenim skupinama
- Prijenos znanja i vještina između stručnjaka/inja koji/e djeluju unutar lokalne zajednice, čime se osnažuje kapacitet za građanski angažman i društvenu participaciju

Vrsta fonda:
Erasmus+ KA2

Nadležno javno tijelo:
Narodowa Agencja Erasmus+ (Poljska)

Nositelj projekta:
Fundacja Strefa (Poljska)

Projektni partneri:
Inicijativa - Centar za edukaciju (Hrvatska), Fondatsiya "Tsennosti, dobrodeteli, integritet" (Bugarska), Center Spirala - Center samomobilnosti (Slovenija)

Glavni cilj projekta:
Osnažiti edukatore/ice nizom metoda koje imaju za cilj učinkovito uključivanje različitih društvenih skupina u područje edukacije odraslih, potičući aktivno građanstvo u svojim lokalnim zajednicama.


Očekivani rezultati:
- Osnažene kompetencije i povećanje kreativnosti u radu stručnjaka/inja koji/e djeluju unutar svojih lokalnih zajednica, što dovodi do angažiranijih, kompetentnijih i aktivnijih društvenih sredina.
- Osnaživanje pripadnika/ca lokalne zajednice za aktivno društveno djelovanje, čime se posljedično utječe na razvoj svijesti o važnosti aktivnog građanstva.
- Jača socijalna uključenost pripadnika/ca različitih društvenih skupina, u skladu s načelom cjeloživotnog učenja i Europskim stupom socijalnih prava.

Iznos dodijeljene potpore: 30.000,00 €

Razdoblje provedbe: 01.01.2024. do 28.02.2025. 

Kontakt osoba: dzenana@inicijativa.biz

Pročitajte novosti vezane za projekt

1 svibnja, 2024

EmPowerUp