Learn English through Movies
Blog

Uči engleski uz filmove

Kada pričamo o učenju stranog jezika poput engleskog, prva pomisao nam je obično na učionicu, knjigu i nastavnika. Međutim, učenje jezika ne mora i ne bi trebalo biti striktno vezano za knjige i učionicu. Dapače, učenje iz različitih izvora dovodi do bogatijeg znanja i načina izražavanja. Jedan od tih izvora je film, koji nudi priliku za učenjem autentičnog engleskog jezika, tj. engleskog koji se koristi u “stvarnom životu” među stvarnim govornicima jezika.

Danas će naš teacher Marko predložiti nekoliko filmova koji bi mogli pomoći u tom zadatku.

Teacher Marko Matas

Marko je mlada snaga Inicijative. Nakon diplome iz engleskog i pedagogije, proveo je nekoliko godina u Španjolskoj i Engleskoj. Uvijek nastoji podržati učenike u njihovom učenju, dok istovremeno radi na nadogradnji vlastitih znanja i vještina. U slobodno vrijeme voli putovati i uživati u prirodi.

Marko Matas

The Sound of Music (1965): One of the most famous movies ever made, “The Sound of Music” is a classic known for its many memorable songs. Based on a true story and played by the inimitable Julie Andrews, the movie is educational in many ways, too. It is rich with scenes in which characters clearly pronounce the words they use in their songs (The “Do-Re-Mi” scene, in particular, comes to mind), thus it can be very helpful to students at any stage of their learning journey.

Moje pjesme, moji snovi (1965.): Jedan od najpoznatijih filmova ikad, “Moje pjesme, moji snovi” je klasik koji je poznat po svojim mnogim nezaboravnim pjesmama. Temeljen na istinitoj priči, glavnu ulogu filma preuzima nezamjenjiva Julie Andrews. Film je edukativan na mnogo načina jer je bogat scenama u kojima likovi jasno izgovaraju riječi koje koriste u pjesmama (scena “Do-Re-Mi” mi posebice pada na pamet), zbog čega može biti od velike pomoći učenicima svih razina.

"Do-Re-Mi" - THE SOUND OF MUSIC (1965) (youtube.com)

The Wizard of Oz (1939): Speaking of which, why not watch the original movie about Dorothy and her friends? Despite its age, “The Wizard of Oz” has many colorful scenes, a memorable story and characters, as well as cheerful musical numbers. You can benefit from watching this movie due to clear dialogues, in which the characters often emphasize every word they say. Even if there are some parts in which you might not understand what the characters are saying, the story is still simple and very easy to follow just by watching the scenes, so you will never get lost!

Čarobnjak iz Oza (1939.): Kad smo već kod učenja, zašto ne biste pogledali originalni film o Dorothy i njezinim prijateljima? Unatoč svojoj starosti, “Čarobnjak iz Oza'' ima mnogo šarolikih scena, nezaboravnu priču i likove te vesele glazbene točke. Film vam može biti od velike koristi zbog jasnih dijaloga u kojima likovi često naglašavaju svaku riječ koju izgovore. Čak i ako u nekim dijelovima ne razumijete što likovi govore, priča je tako jednostavna i laka za pratiti da je svejedno možete razumijeti ako samo pratite scene, tako da se nikada nećete izgubiti!

Progovori engleski samopouzdano!

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, dođi na edukaciju i oslobodi se blokade!

03
Days
:
 
10
Hours
:
 
47
Minutes
:
 
29
Seconds

You missed out!

The Pink Panther (2006): This pure comedy centres its story on a mystery that the protagonist, Inspector Closeau, tries to solve in his own peculiar way. Perhaps more importantly, the movie also somewhat deals with the challenges of speaking English as a non-native English speaker. The main character is French, and because his English is far from perfect, it might be easier to relate to him. The movie itself is packed with scenes of him pronouncing words with a French accent that usually gets him into trouble or at the very least, makes communication between him and others more difficult than it should be. There are also scenes of him, quite literally, learning English, such as the scene in which he tries to learn how to order a hamburger (more on that in the video below).

Pink Panther (2006.): Priča ove čiste komedije temelji se na misteriju kojeg protagonist, Inspektor Closeau, pokušava riješiti na svoj neobičan način. Možda još bitnija je činjenica da se film isto donekle bavi izazovima neizvornih govornika u pričanju engleskog jezika. Glavni lik je Francuz i pošto njegov engleski nije nimalo savršen, može biti lakše razumijeti ga. Film kao takav je prepun scena u kojima on izgovara riječi s francuskim naglaskom, zbog čega često završi u nevolji ili, u najmanju ruku, komunikacija između njega i drugih postane teže nego što bi zapravo trebala biti. U nekim scenama doslovno i uči engleski jezik, poput scene u kojoj pokušava naučiti kako naručiti hamburger (više o tome u videu ispod)

The Pink Panther (9/12) Movie CLIP - I Would Like to Buy a Hamburger (2006) HD (youtube.com)

Johnny English (2003): Although a little similar to The Pink Panther in terms of the story and protagonist, Johnny English, in this movie you get to follow and listen to a native English speaker. The movie offers a blend of action and comedy, and it gives you a chance to see what both conversational English and formal British English sound like in different situations. Clear dialogues and comedic timing can help you a lot in understanding and learning new words. Also, you will get to see the brilliant performance of Rowan Atkinson, known for his portrayal of Mr. Bean.

Johnny English (2003.): Iako je jako sličan filmu “Pink Panther'' po pitanju priče i protagonista, u ovom slučaju Johnnyja Englisha, u ovom filmu možete pratiti i slušati izvornog govornika engleskog jezika. Film nudi mješavinu akcije i komedije i daje vam priliku da vidite kako konverzacijski engleski i formalni britanski engleski zvuče u različitim situacijama. Jasni dijalozi i komedijski tajming mogu vam puno pomoći u razumijevanju i učenju novih riječi. Uz to, moći ćete vidjeti briljantnu izvedbu Rowana Atkinsona, poznatog po svojoj ulozi u seriji “Mr. Bean”.

Forrest Gump (1994): I feel that this one doesn’t need any explanation, but even so, it is a fantastic movie that follows the life of its main character, Forrest Gump, who grows up facing different personal and social struggles at the time in his unique way. As a learner, you can get a glimpse of English spoken across all ages, as well as get to listen to different dialects of American English, as the story takes place in different U.S. states. So if you’re more drawn to American English, this movie is for you. Still, even if not, it is a classic that is definitely worth watching.

Forrest Gump (1994): Mislim da ovaj film ne treba nikakvo objašnjenje. Ipak, radi se o fantastičnom filmu koji prati život i odrastanje glavnog lika, Forresta Gumpa, koji se suočava s različitim osobnim i društvenim poteškoćama tog vremena na svoj poseban način. Kao učenici engleskog jezika, možete vidjeti kako zvuči govorni engleski od govornika različitih dobi, isto kao što možete slušati različite dijalekte američkog engleskog jezika, pošto se radnja odvija u različitim saveznim državama S.A.D.-a. Tako da ako vas više privlači američki engleski, ovaj film je za vas. A čak ako to nije slučaj, film je jedan klasik kojeg vrijedi pogledati.

Harry Potter: The “Harry Potter” series is one I grew up with, and it definitely helped me personally in learning new words and phrases for many different situations. The grammatical structures the characters use can also help you in understanding them better, such as in the scene below. You’re probably already familiar with the story itself, but in case you haven’t seen the movies, they are amazing and offer a rich world of magic that really makes you believe in it. It is also about growing up and dealing with increasingly more serious threats and challenges that the main characters face as the story goes on.

Harry Potter: Kako sam odrastao s “Harry Potter'' filmovima, mogu reći da su mi definitivno osobno pomogli u učenju novih riječi i fraza za mnogo različitih situacija. Gramatičke strukture koje likovi koriste mogu vam pomoći u njihovom boljem razumijevanju; primjerice, u sceni koju možete vidjeti u videu ispod. Vjerojatno ste već upoznati s pričom, ali u slučaju da niste vidjeli filmove, odlični su i pružaju pogled u jedan tako bogat svijet čarolije da je lako povjerovati da je stvaran. Također se radi o odrastanju i sve ozbiljnijim prijetnjama i izazovima s kojima se suočavaju glavni likovi kako priča ide dalje.

Harry and the Snake | Harry Potter and the Philosopher's Stone (youtube.com)

The Lord of the Rings: It’s impossible to mention fantasy without talking about “The Lord of the Rings” trilogy. While it is similar to “Harry Potter”, with its awesome world, story and characters, it follows a different path. The story is mainly set in the completely imaginary world of Middle-earth, and follows the adventures of many fantastical heroes. As a learner of English, you can hear many different words used in dialogues with clear pronunciation, and with a bit of a poetic language that is rich in grammatical structures which we cover in our lessons, but still simple enough to understand.

Gospodar prstenova: Nemoguće je spomenuti fantaziju bez da pričam o filmskoj trilogiji “Gospodar prstenova”. Iako je slična filmovima “Harry Potter”, s fenomenalnim svijetom, pričom i likovima, ona prati drugačiji put. Priča se uglavnom odvija u potpuno izmišljenom Međuzemlju i prati avanture mnogih fantastičnih heroja. Kao učenici engleskog, možete čuti različite riječi iz dijaloga u kojima je izgovor jasan i koje karakterizira donekle i poetičan jezik koji je bogat gramatičkim strukturama koje koristimo i vježbamo tijekom satova, ali opet dovoljno jednostavan da biste ga razumijeli.

Catch Me if You Can (2002): Based on a true story, this movie comes with an intricate plot which follows the main character played by Leonardo DiCaprio. With dialogues in American English, you will be able to learn more about words related to crime, justice and identity. If you like crime movies with comical scenes, this one might just be for you, as you will thoroughly enjoy it and learn some new words along the way.

Uhvati me ako možeš (2002.): Temeljen na istinitoj priči, ovaj film sadrži kompleksnu priču glavnog lika, kojeg utjelovljuje Leonardo DiCaprio. Dijalozi su na američkom engleskom i moći ćete naučiti mnogo riječi vezanih za kriminal, pravdu i identitet. Ako volite kriminalističke filmove s komičnim scenama, ovaj film mogao bi biti baš za vas, jer ćete u potpunosti uživati u njemu te usput naučiti neke nove riječi.

Pogledaj kako progovoriti engleski online sa
samopouzdanjem - upoznajte novu metodu učenja

Hunger Games (2012): Up to this point, I mostly talked about lighthearted movies that you can watch for fun and learn something along the way. The “Hunger Games”, however, is a much more serious kind of movie and definitely not for everyone. It deals with issues related to society, politics and survival, and – a lot of times – it will make you think. It comes with interesting dialogues spoken in mostly casual American English and it is filled with many different scenes in which characters fight for their lives.

Igre gladi (2012): Do sada sam većinom pričao o vedrim filmovima koje možete pogledati iz zabave i usput nešto naučiti. Međutim, film “Igre gladi” puno je ozbiljnije prirode i sigurno nije za svakoga jer se bavi pitanjima društva, politike i preživljavanja. Tjerat će vas na razmišljanje više puta. Film kao takav sadrži zanimljive dijaloge u kojima likovi uglavnom pričaju na svakodnevnom američkom engleskom jeziku i ima različite scene u kojima se likovi bore za svoje živote.

The Hunger Games: Katniss and Peeta Reaping Scene [HD] (youtube.com)

The Life of Pi (2012): Are you a fan of the classic Robinson Crusoe, but with a bit of a philosophical twist? Last but not least, we have a visually stunning adventure movie with elements of fantasy, which follows the journey of a solitary titular protagonist. It is unusual when compared to other movies on this list, as it does not have much dialogue. Instead, the story takes place in Pi’s past as he retells it in the present. The language is clear and it is an excellent way to learn new words. As the protagonist tells his tale in the present, the scenes in the past play at the same time, which makes for an easy way to associate new words with the fantastic scenes which you can see in the movie.

Pijev život (2012.): Jeste li obožavatelj klasika “Robinson Crusoe”, ali s većim naglaskom na filozofiju? Na samom kraju ove liste nalazi se vizualno zapanjujući avanturistički film s elementima fantazije, koji prati putovanje samotnog protagonista. Film je neobičan u usporedbi s drugim filmovima na ovoj listi pošto nema puno dijaloga. Umjesto toga, radnja se odvija u prošlosti lika Pi, koju on prepričava u sadašnjosti. Jezik je jasan i gledanje ovog filma odličan je način za naučiti nove riječi. Kako protagonist priča svoju priču u sadašnjosti, istovremeno se prikazuju scene iz prošlosti, zbog čega možete lako asocirati nove riječi s fantastičnim prizorima koje možete vidjeti u filmu.

Ovime dolazimo do kraja današnje liste. Možda ćete primijetiti kako bi dosta filmova iz ove liste odgovaralo djeci. Međutim, to je ipak daleko od istine jer ovo je zapravo najbolji način za usvojiti novi jezik. Jedan od razloga zašto djeca jako dobro nauče engleski i brzo usvoje točan izgovor je zato što su od najranije izloženi različitim audiovizualnim sadržajima, a filmovi su velik dio toga. Dosta puta, takvi filmovi su prilagođeni da budu što jednostavniji za razumijeti, a to je upravo ono što trebamo kad učimo ili počnemo učiti strani jezik. Nećete samo naučiti nove riječi, već ćete vidjeti kako se jezik koristi u situacijama u kojima biste se stvarno mogli naći jednog dana. Stoga pokušajte! Probajte se više izložiti filmovima na engleskom, a ako postane teško, uvijek postoje titlovi.

Recite nam ako ste pogledali ili se odlučite pogledati jedan od ovih filmova, a za više korisnih savjeta i informacija vezanih za učenje engleskog, pratite naš blog!

Autor teksta: Marko Matas

Read More
Najbolji podcasti za učiti engleski
Blog

Najbolji podcasti za učenje engleskog jezika

Engleski možemo naučiti na jako puno načina. S obzirom da se radi o globalnom jeziku,
dostupni su nam gotovo neograničeni izvori i materijali koji nam mogu pomoći u
usvajanju engleskog. Vrlo često, možemo ga susresti na televiziji u serijama ili
filmovima, no kad pričamo o učenju, njihovo dugo trajanje zna predstavljati problem u
današnjem užurbanom svijetu.

Teacher Marko Matas

Marko je mlada snaga Inicijative. Nakon diplome iz engleskog i pedagogije, proveo je nekoliko godina u Španjolskoj i Engleskoj. Uvijek nastoji podržati učenike u njihovom učenju, dok istovremeno radi na nadogradnji vlastitih znanja i vještina. U slobodno vrijeme voli putovati i uživati u prirodi.

Marko Matas


Jedna dobra alternativa filmovima i serijama su podcasti, a oni predstavljaju obično
kraće rasprave ili konverzacije između 2 sugovornika koji na svakodnevnom govoru
pričaju o određenoj temi. Međutim, kao što ćete vidjeti u današnjem članku, podcasti
imaju više drugačijih formi kad se radi o učenju engleskog jezika.
Teacher Marko pripremio je nekoliko prijedloga za podcaste koji bi vam mogli pomoći
da obogatite vaše već postojeće znanje engleskog jezika.
Naziv svakog podcasta ima
link koji će vam automatski pokazati stranicu o kojoj se priča.

Progovori engleski samopouzdano!

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, dođi na edukaciju i oslobodi se blokade!

03
Days
:
 
10
Hours
:
 
47
Minutes
:
 
29
Seconds

You missed out!

Voice of America: This podcast offers a wide range of topics to choose from, and they
are separated based on your current level of English. Each episode is quite short (the
average duration is about 5 minutes) and it can contain either audio or video. A typical
episode comes with audio or video and numerous tools and resources to further help
you understand the topic. The speakers speak in clear American English, and the
content from the website is completely free and very easy to use.


Voice of America: Ovaj podcast nudi širok raspon tema, koje su odvojene na temelju
vaše trenutne razine znanja engleskog jezika. Svaka epizoda je jako kratka (prosječno
trajanje jedne epizode je 5 minuta) i može sadržavati audio snimku ili video. Tipična
epizoda ima audio snimku ili video i brojne alate i resurse koji vam mogu dodatno
pomoći u razumijevanju određene temi. Govornici pričaju s jasnim američkim
naglaskom te sadržaj na stranici je potpuno besplatan i jako ga je lako koristiti.


Everybody ESL: Also in American English, Everybody ESL offers a much simpler format
for listening to podcasts. Each episode is about 5 minutes long, and all the topics are
about common grammatical structures and words that are used in English, clearly
explained by an English teacher. These audio recordings are perfect for listening to
even while you are doing something else because they are so easy to follow.

Everybody ESL: Također na američkom engleskom, Everybody ESL nudi puno
jednostavni format za slušanje podcasta. Svaka epizoda traje otprilike 5 minuta i sve
teme su vezane za česte gramatičke strukture i riječi u engleskom, koje jasno
objašnjava nastavnik engleskog jezika. Ove audio snimke su savršene za slušanje čak i
ako radite nešto drugo jer ih je jako lako pratiti.

6-Minute English: Produced by the BBC, "6-Minute English" presents short episodes on
a wide range of topics, and each weekly episode is just 6 minutes long. The website’s
format is very simple and each episode comes with a list of words used in it, so that
even if you get stuck, you can quickly check unfamiliar words and continue listening. It
is ideal for intermediate learners, and as it is from the BBC, you can expect to hear
British English speakers in these.


6-Minute English: Ovaj podcast je osmislio BBC i radi se o kratkim epizodama koje se
bave mnogim različitim temama, dok svaka tjedna epizoda ima samo 6 minuta trajanja.
Format njihove stranice je jako jednostavan i svaka epizoda sadrži popis riječi koje se
koriste u njoj, tako da čak ako se zaglavite u bilo kojem dijelu, možete brzo provjeriti
nepoznate riječi i nastaviti slušati. Idelan je za učenike koji nisu ni početnici ni napredni
u znanju engleskog. Pošto se radio BBC-u, možete očekivati govornike koji pričaju
britanskim naglaskom engleskog jezika.

Edukacija poslovnog engleskog

Usavrši poslovnu komunikaciju na
engleskom u 5 tjedana online!

Zamislite koliko poslovnih prilika, kvalitetnih razgovora i potencijalnih novih prijateljstava možete steći kada ćete moći razgovarati na engleskom bez straha!

British Council podcast series: The British Council's podcast series covers topics suchas language learning, education, and culture. Every episode is around 10-minutes long,and the speakers in the episodes usually talk about different topics more deeply. Eachepisode comes in the form of a dialogue between 2 British English speakers, which isperfect if you want to hear the authentic language that people use in real everydaysituations. After listening, you have a set of tasks you can do in order to check yourunderstanding.

British Council podcast series: Ovaj podcast pokriva teme poput učenja stranogjezika, edukacije i kulture. Svaka epizoda traje otprilike 10 minuta, tako da sugovornici uepizodama obično pričaju puno dublje o različitim temama. Svaka epizoda je u oblikudijaloga između 2 govornika britanskog engleskog, što je odlično ako želite čutiautentičan jezik koji ljudi koriste u stvarnim svakodnevnim situacijama. Nakon slušanja,imate set zadataka koje možete riješiti ako želite provjeriti svoje razumijevanje.

The English We Speak: Another BBC podcast, "The English We Speak" focuses oncommon idioms, phrases, and expressions used in everyday communication. Theepisodes are also extremely short, 2 minutes long on average, so you can hear all theimportant information in a very short amount of time.

The English We Speak: Još jedan podcast BBC-a, “The English We Speak”, fokusirase na česte idiome, fraze i izraze koji se koriste u svakodnevnom govoru. Epizode suizrazito kratke, od otprilike 2 minute trajanja, tako da možete čuti sve bitne informacije ujako kratkom vremenu.

Learn English Through Listening: If you use Spotify, this podcast is the perfect choice.The podcast, whose episodes are usually 10 minutes long, is about learning aboutdifferent conversational topics, with some room for grammar, too. This way, you canpractice your listening comprehension, pick up new vocabulary through context andrevise various grammatical forms and structures.

Learn English Through Listening: Ako koristite Spotify, ovaj podcast je savršen izbor.Epizode obično traju 10 minuta i bave se prvenstveno različitim konverzacijskimtemama, ali u nekim epizodama se također bave gramatikom. Na taj način možetevježbati vaše slušanje s razumijevanjem, naučiti nove riječi u kontekstu i vježbatirazličite gramatičke oblike i strukture.

Zaprati naš TIKTOK za više savjeta!

English Learning for Curious Minds: While not completely free, this podcast exploresfascinating topics from history, science, and culture. An episode duration can reach upto 20 minutes, it is a useful way to learn about a particular topic more deeply and, at thesame time, learn much more vocabulary related to it.

English Learning for Curious Minds: Iako nije potpuno besplatan, ovaj podcastistražuje fascinantne teme poput povijesti, znanosti i kulture. Pošto trajanje epizodemože biti sve do 20 minuta, ovo je koristan način za dubljim učenjem o određenoj temi i,u isto vrijeme, učenjem više riječi vezanih za nju.

The Level Up English Podcast: Although mostly not free, this podcast is all aboutEnglish as a language. It contains many episodes that can help you understand thegrammar and vocabulary of the English language more profoundly. Even so, you canstill find some episodes that talk about British culture in general, as the teacher whohosts the podcast is British himself.

The Level Up English Podcast: Iako uglavnom nije besplatan, ovaj podcast bavi sesvime što ima veze s engleskim jezikom. Sadrži mnogo epizoda koje vam mogu pomoćiu puno dubljem razumijevanju engleskog vokabulara i gramatike. Međutim, opet možetepronači neke epizode koje se bave britanskom kulturom općenito s obzirom danastavnik koji vodi podcast je Britanac.


Došli smo do kraja ove liste! Kao što ste mogli vidjeti, svaki od ovih podcasta nudi nešto drugačije, tako da ima nešto za svakoga. Definitivno ih preporučujem ako želite vježbati i nadograditi ono što već znate ili ako želite bolje razumjeti kako zvuči i kako se odvija svakodnevna komunikacija na engleskom. Za više sličnih članaka i savjeta, zapratite naš blog!

Autor teksta: Marko Matas

Read More
Happy April Fools’!
Blog, Uncategorized

Happy April Fools’!

Happy April Fools’! Prvi April se slavi diljem svijeta, to je dan poznat po svojim zabavnim šalama, bezopasnim smicalicama i obmanama. Na “Dan šale” jedni smišljaju duhovite šale i smicalice, a drugi postaju žrtve tih šala - jer su zaboravili da je Prvi April!

 Stoljećima je Prvi April inspirirao kreativnost i inovativnost u smišljanju praktičnih šala. Od zamjene šećera solju u uredskom loncu za kavu do postavljanja lažnih razgovora za posao i klasičnih telefonskih šala… Mogućnosti su beskrajne!

 U engleskom jeziku postoji mnogo idioma i fraza povezanih s Prvim Aprilom. Na primjer, izraz "to be fooled" ili "to be taken for an April fool" odnosi se na to da vas je netko zavarao ili prevario. Dodatno, izrazi poput "prank", "hoax," i "gag" često se koriste na engleskom jeziku kako bi opisali šaljive trikove i šale koje se izvode na Prvi April.Osim toga, engleski jezik se obilato koristi u kreiranju šala za Prvi April, uključujući lažne vijesti, humoristične reklame i praktične šale koje se dijele putem različitih medija poput novina, televizije i interneta.

Evo nekoliko primjera vrlo poznatih prvoaprilskih šala kroz povijest: Spaghetti Trees Hoax - 1957. godine, BBC je emitirao dokumentarni film tvrdeći da švicarski uzgajivači špageta beru špagete s drveća. Gledatelji su ostali zbunjeni, “scratching their heads”, nesigurni trebaju li uzeti segment “with a pinch of salt” (s dozom soli) ili ako su doista zavarani.

Burger King's Left-Handed Whopper Hoax– Burger King je krajem prošlog stoljeća u novinama USA Today na cijeloj stranici objavio njihov novi burger za ljevake Left-Handed Whopper. Objašnjeno je kako je sve na burgeru zarotirano za 180 stupnjeva kako bi ljevaci lakše jeli i uživali u burgeru. Kupci koji su pali na šalu (fell for the joke), dolazili su u restoran naručivali burger za ljevake, a Burger King je dalje zavaravao nove kupce “played along with the prank”.

 Jovian–Plutonian Gravitational Effect Hoax – jedan je britanski astronom 70-ih rekao kako će se zbog poravnanja planeta Plutona i Jupitera kratkoročno poništiti gravitacijska sila na Zemlji. Ako gledatelji skoče u pravom trenutku, imat će osjećaj lebdenja. Ovo je pravi primjer “spinning a yarn”, dobro razrađene priče koja nas zavara. Mnogi su sa strane gledali i smijali se jer su znali da je ovo besmislica, oni su bili “in on the joke”.

 Bez obzira jeste li majstor zafrkavanja ili netko tko radije sjedi i uživa u predstavi, bezazleni humor na Prvi April je nešto što bi nam trebalo uljepšati dan i tjedan.

Zapamtite – “A day without laughter is a day wasted” – Charlie Chaplin

Autorica teksta: Petra Kuharić

Read More
Osnaživanje žena u strart up zajednici u agrokulturi
Blog

Osnaživanje žena u startup zajednici u agrokulturi

Osnaživanje žena u startup zajednici u agrokulturi

Kroz godine rada svjedočili smo brojnim transformacijama u životu koje naši polaznici prolaze osnaženi novim vještinama na engleskom. 

Donosimo priču o jednom posebno dragom projektu u kojem pružamo podršku ženama poduzetnicama.

EWA|Empowering Women in Agrifood je program koji pruža podršku ženama poduzetnicama u agrokulturi kroz individualna mentorstva, networking i učenje kako posložiti svoj startup i realizirati svoju poduzetničku priču. 110 nevjerojatnih žena iz 11 zemalja (Estonija, Grčka, Italija, Poljska, Portugal, Srbija, Slovenija, Španjolska, Turska, Rumunjska i Ukrajina) bile su dio programa 2023 koji EIT Food vodi već 4.godinu za redom.

Mi smo ponosni što možemo biti dio ove fantastične ženske priče.

“LIVE UP TO YOUR FULL POTENTIAL – unleash your powers and free your mind” je naziv tromjesečnog treninga usmjerenog na poboljšanje vještina komunikacije na engleskom jeziku u međunarodnom području agrokulture, posebno s ciljem stvaranja samopouzdampog nastupa  i izvanrednog poslovnog prezentiranja.

Sudionice imaju priliku sudjelovati u programima BLOSSOM i REJUVENATE, koji imaju za cilj osnažiti ih kroz 12 modula u različitim temama poput usavršavanja vještina prezentiranja i javnog govora, digitalnog marketinga za startupe, AI alata za poslovanje te poslovnog storytellinga na engleskom jeziku. Edukatori su posebno veseli što mogu doprinijeti ovim fantastičnim ženama i njihovim startupovima kroz specijalizirane poslovne edukacije engleskog jezika.

Ovaj program posebno veseli naše edukatore koji kroz specijalizirane poslovne edukacije engleskog doprinose ovim fantastičnim ženama i njihovim startu povima. Učimo, smijemo se, vježbamo i napredujemo! Posebno nas veseli duh koji se stvori unutar ovih intenacionalnih grupa. Polaznice se povežu, dijele savjete jedne drugima i naši teacheri su posebno počašćeni biti moderatorima ovih divnih priča. Naši edukatori su posebno veseli što mogu doprinijeti ovim fantastičnim ženama i njihovim startupovima kroz specijalizirane poslovne edukacije i dati im podršku novim skillsetom na engleksom. Učimo, smijemo se, vježbamo i napredujemo! Posebno je zanimljiv timski duh i povezivanje koji se stvori unutar ovih internacionalnih grupa. Polaznice se povežu, dijele savjete jedna drugoj, a naši predavači su posebno počašćeni biti moderatorima ovih divnih priča.

Željka Novaković

VIše o projektu Amazing feedback and updated curriculum: EWA participants are again strengthening their English communication skills in the international agrifood area - EIT Food

#ewa #eitfood #eu

Read More
Formalni poslovni izrazi i njihovi neformalni sinonimi
Blog

Formalni poslovni izrazi i njihovi neformalni sinonimi

U poslovnom svijetu, dobra komunikacija je temelj za razumijevanje i timski rad, te važan alat u odnosu s klijentima i u pregovorima. Jezik i primjereno izražavanje sugovorniku signaliziraju vaš profesionalizam i autoritet. Poznavanje i baratanje formalnim poslovnim pojmovima na stranom jeziku danas je sve poželjnija vještina.

Formalni pojmovi odražavaju profesionalizam i vjerodostojnost. Oni prenose osjećaj autoriteta i stručnosti, stvaraju profesionalnu sliku koja je ključna u poslovnim interakcijama, pregovorima i korespondenciji. Formalni pojmovi često nose specifična značenja ili nijanse koje možda neće biti adekvatno prenesene njihovim neformalnim sinonimima.

Na primjer, dok “to initiate“ označava namjerni početak ili započinjanje radnje ili procesa, njegovom neformalnom sinonimu “to start“ nedostaje preciznosti i dubine u poslovnom kontekstu.

Neformalnim sinonimima, iako su razumljiviji i bolje poznati, ponekad može nedostajati ozbiljnosti i specifičnosti potrebne za profesionalnu komunikaciju. Kada se raspravlja o službenim procedurama ili osjetljivim pitanjima, neformalni jezik može umanjiti ozbiljnost ili važnost teme o kojoj se raspravlja. Također, u službenoj dokumentaciji poput ugovora, izvještaja ili prezentacija, neformalni jezik može djelovati neprofesionalno i može ugroziti vjerodostojnost dokumenta.

Edukacija poslovnog engleskog

Usavrši poslovnu komunikaciju na
engleskom u 5 tjedana online!

Zamislite koliko poslovnih prilika, kvalitetnih razgovora i potencijalnih novih prijateljstava možete steći kada ćete moći razgovarati na engleskom bez straha!

Donosimo listu nekoliko formalnih poslovnih izraza na engleskom i njihovih neformalnih sinonima.

Formal: Utilize
Informal: Use
“The company will utilize the new software for improved project management.“

Formal: Facilitate
Informal: Help or Make easier
“The training session will facilitate better understanding of the new company policies.“

Formal: Allocate
Informal: Assign or Distribute
“The manager will allocate the budget for the upcoming marketing campaign.“

Formal: Implement
Informal: Put into action or Use
“The team plans to implement a new customer relationship management system next month.“

Formal: Optimize
Informal: Improve or Make better
“The company aims to optimize its supply chain to reduce costs and improve efficiency.“

Formal: Acquire
Informal: Get or Obtain
“The company intends to acquire a smaller competitor to expand its market presence.“

Formal: Leverage
Informal: Use or Take advantage of
“The company plans to leverage its strong brand reputation to secure new partnerships.“

Formal: Collaborate
Informal: Work together
“The two departments will collaborate on the new product launch strategy.“

Formal: Strategize
Informal: Plan or Scheme
“The team will strategize a new market entry plan for the upcoming fiscal year.“

Formal: Assess
Informal: Evaluate or Judge
“The management will assess the market trends before launching the new product.“

Iako neformalni sinonimi imaju svoje mjesto u opuštenijim ili osobnijim interakcijama, u poslovnim okruženjima korištenje formalnih pojmova ključno je za očuvanje profesionalizma i osiguranje jasne, nedvosmislene komunikacije.

Petra Kuharić

Progovori engleski samopouzdano!

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, dođi na edukaciju i oslobodi se blokade!

03
Days
:
 
10
Hours
:
 
47
Minutes
:
 
29
Seconds

You missed out!

Read More
književni klub na engleskom
Blog, Uncategorized

Književni klub na engleskom – koje su prednosti sudjelovanja u Book Clubu

Kada smo prije nekoliko godina pokrenuli književni klub na engleskom nismo ni slutili koliko benefita jedna takva aktivnost može imati.

Čitanje i edukacija idu ruku pod ruku pa je tako ideja došla spontano. I na prvu se činila ispravna, svi smo ju radosno prihvatili. U doba covid krize bila je slamka spasa i sastanci online održavali su privid „normalnog“ života i društvene interakcije.

Whatsapp grupa, izmjena priča i dosjetki kao i zanimljive preporuke za čitanje – sve su dio naših prepiski i druženja.

Iako se Book club na engleskom čini kao „level up“ - zahtjevnija aktivnost, to svakako nije mjesto gdje se prosuđujemo, već mjesto gdje prvenstveno dijelimo pozitivu, družimo se, komentiramo i svaki puta testiramo granice svog izražavanja na engleskom. Članovi i članice naše inicijativa zajednice nalaze brojne benefite od učenja engleskog do društvene dimenzije, a mi ćemo ovdje pobrojati neke od njih.

8 Razloga zašto biste se trebali pridružiti našem Book Clubu na engleskom

1 Poboljšane jezične vještine

Jedna od najuvjerljivijih prednosti je značajno poboljšanje jezičnih vještina. Članovi su izloženi različitim književnim stilovima, žanrovima i rječniku, obogaćujući svoje razumijevanje i upotrebu jezika. Angažirane diskusije omogućuju sudionicima praksu i poboljšanje govornih, slušnih i analitičkih vještina u poticajnom okruženju.

2. Kulturna izloženost

Književni klubovi nude prozor u različite kulture, tradicije i svjetonazore. Čitanje i rasprava o knjigama različitih globalnih autora pruža članovima šire razumijevanje i cijenjenje svijeta, potičući globalnu svijest i empatiju. Uvijek se oslanjamo na autore engleskog govornog područja, a ponekad smo i dio Irskog projekta „One city one book“ kada cijeli Dublin čita knjigu jednog autora i mi imamo priliku biti dio projekta i sudjelovati u raznim panelima.

3. Engleski jezik u praksi

Ono najvažnije – imate priliku govoriti na engleskom. Često se naši članovi žale da nemaju prilike govoriti na engleskom. Zato je ova aktivnost i osmišljena. Prilika da se slobodno izražavate, u opuštenoj atmosferi i slobodnom stilu vrijedi više nego što možete zamisliti.

Progovori engleski samopouzdano!

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, dođi na edukaciju i oslobodi se blokade!

03
Days
:
 
10
Hours
:
 
47
Minutes
:
 
29
Seconds

You missed out!

4. Kritičko razmišljanje i analiza

Rasprava o različitim književnim djelima, temama, likovima i narativima poboljšava kritičko razmišljanje i analitičke vještine. Članovi uče gledati tekstove iz više perspektiva, analizirati složene narative i razvijati zaokružene uvide, doprinoseći svojem intelektualnom rastu.

5. Mogućnosti umrežavanja

Book club je mjesto na kojem se susreće više pojedinaca iz različitih područja. Članovi imaju priliku za umrežavanje, dijeljenje ideja i stvaranje značajnih odnosa. Ovo umrežavanje također može otvoriti vrata za profesionalne prilike i suradnje.

6. Povećanje samopouzdanja i komunikacijskih vještina

Redovite diskusije i interakcije u klubu jačaju samopouzdanje članova u izražavanju svojih misli. Pruža platformu za pojedince da jasno artikuliraju svoje ideje, poboljšavajući njihove komunikacijske vještine i samopouzdanje u upotrebi jezika.

7. Osobni rast i razvoj

Iznad poboljšanja jezika, književni klubovi doprinose osobnom rastu i razvoju. Članovi njeguju naviku čitanja, proširuju svoje horizonte i razvijaju doživotnu ljubav prema književnosti i učenju. To njeguje emocionalnu inteligenciju, kreativnost i dublje razumijevanje ljudskih iskustava i emocija.

8. Internacionalni krug

Naš book club je mjesto susreta različitih kultura i time ta prilika da budete dio jedne takve šarolike, inspirativne i lijepe priče postaje još atraktivnija. Njegujemo jezik i kulturu tolerancije i različitosti pri svakom susretu.

Pridružite se i vi našem književnom klubu! Putujmo zajedno u svijetu književnosti i poboljšajte svoj jezik i izražavanje na engleskom! To nije samo klub; to je zajednica gdje se učenje, rast i radost književnosti spajaju, obogaćujući živote članova i njihovo ovladavanje jezikom. Krenimo zajedno u ovu književnu avanturu!

Željka Novaković

Želiš govoriti engleski bez straha?

Upiši tečaj engleskog online i  progovori engleski bez blokade!

Upoznaj Callan metodu!

Govori engleski od prvog sata uz edukatore izvorne govornike! Nauči razmišljati u duhu jezika i aktivno koristiti naučeno!

Read More
Učenje engleskog za stvarne životne situacije
Blog

Učenje engleskog jezika za stvarne situacije

Korištenje engleskog jezika u stvarnim situacijama kroz svakodnevne aktivnosti ima ključnu ulogu u poboljšanju vještine dobre komunikacije. No, vrijedi i obrnuto! Da biste se usudili progovoriti engleski van učionice potrebna je dobra podloga I samopouzdanje. 

Većina ljudi ne uči jezik samo radi njegove strukture i gramatike, već kako bi ga mogli koristiti u svakodnevnim interakcijama. Engleski je svuda oko nas – na Internetu, televiziji, u poslovnoj komunikaciji… Naravno da ga onda želimo razumijeti i savladati.

Kada učimo jezik, cilj nam je biti sposobni komunicirati s drugima. To uključuje razumijevanje sugovornika, izražavanje vlastitih misli, postavljanje pitanja, dijeljenje informacija i izražavanje emocija. Bez praktične primjene, jezik ostaje mrtvo slovo na papiru. Često se dogodi da prilikom klasičnog učenja engleskog jezika, pa i bilo kojeg drugog stranog jezika, prevelik fokus stavljamo na gramatiku i pravila te zaboravimo kako je cilj progovoriti jezik bez straha.

Želiš govoriti engleski bez straha?

Upiši tečaj engleskog online i  progovori engleski bez blokade!

Upoznaj Callan metodu!

Govori engleski od prvog sata uz edukatore izvorne govornike! Nauči razmišljati u duhu jezika i aktivno koristiti naučeno!

Ljudi aktivno traže učenje jezika koje ih priprema za stvarne situacije. Bilo da planiraju putovanje, razgovaraju s poslovnim partnerima, žele se integrirati u novu zajednicu ili jednostavno žele uživati u filmovima i knjigama na stranom jeziku, praktične vještine su ključne.

Svi mi želimo osjećati da možemo uspješno komunicirati i izraziti svoja razmišljanja I tako se predstaviti u realnom svijetlu svojim sugovornicima. Ne želimo da nam strani jezik predstavlja prepreku i da nas se doživi sramežljivijima i nesigurnijima u razgovoru nego što zapravo jesmo.

U kontekstu potrebe za praktičnom primjenom jezika, Callan metoda se izdvaja kao izvanredan alat. Učenje se odvija kroz vođenu konverzaciju putem niza strukturiranih pitanja i odgovora koja vam omogućava da naučite engleski na brz i dinamičan način.

Potiče se razmišljanje na engleskom jeziku i spontani govor bez prevođenja s hrvatskog na engleski. Kroz brze interakcije, ponavljanja i simulacije stvarnih situacija, Callan metoda priprema studente da se osjećaju sigurno i samopouzdano.

Na nastavi ste prisiljeni razmišljati na nogama, odmah na engleskom jeziku, što je vrlo slično stvarnim situacijama u kojima se možete naći.

Callan metoda je usmjerena na interaktivnost, brzu komunikaciju i neprestano ponavljanje što je čini iznimno učinkovitom za one koji žele brzo napredovati i postati samopouzdani u svojoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Autorica teksta: Petra Kuharić

Progovori engleski samopouzdano!

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, dođi na edukaciju i oslobodi se blokade!

03
Days
:
 
10
Hours
:
 
47
Minutes
:
 
29
Seconds

You missed out!

Read More
5 malih trikova za učenje stranog jezika
Blog

5 malih trikova za učenje stranog jezika

5 MALIH TRIKOVA ZA UČENJE STRANOG JEZIKA

Naučiti novi jezik može biti izazovno, ali uz nekoliko jednostavnih trikova, taj proces može postati znatno lakši i zabavniji. Bez obzira jeste li u fazi učenja engleskog ili bilo kojeg drugog jezika, ovi savjeti vam mogu pomoći da se osjećate samopouzdano i postignete bolje rezultate.

                 Svakodnevno učenje: Kontinuitet je ključan. Dajte si cilj da svakodnevno provedete neko vrijeme učeći jezik. To ne mora biti puno vremena - čak i 15 do 30 minuta dnevno mogu znatno doprinijeti vašem napretku. Dosljedno učenje pomaže mozgu da konsolidira informacije i olakšava usvajanje novog jezičnog materijala.

                 Povežite se s jezikom: Imerzija je važna. Okružite se jezikom koliko god možete. Gledajte filmove, serije i slušajte glazbu na ciljanom jeziku. Čitanje knjiga, članaka i blogova na stranom jeziku također pomaže u proširivanju vokabulara i razumijevanju jezičnih struktura.

                 Izradite vlastite flash kartice: Koristite tehniku flash kartica kako biste vježbali vokabular i fraze. Na jednoj strani kartice napišite riječ ili frazu na ciljanom jeziku, a na drugoj strani njezino značenje. Ova metoda je interaktivna i odlična za ponavljanje u slobodno vrijeme.

                 Razgovarajte sa sobom: Iako zvuči neobično, razgovor sa sobom na ciljanom jeziku može biti vrlo koristan. Pokušajte opisivati svoj dan, razmišljati naglas o svojim interesima ili čak simulirati razgovore. To pomaže u razvijanju spontanosti i samopouzdanja pri govorenju.

                 Koristite online resurse: Internet je prepun besplatnih resursa za učenje jezika. Postoje besplatne aplikacije za učenje jezika te mnoštvo web stranica s interaktivnim vježbama za učenje vokabulara i gramatike. Također, možete pronaći zabavne videe na YouTubeu i društvene mreže posvećene učenju jezika.

Želiš govoriti engleski bez straha?

Upiši tečaj engleskog online i  progovori engleski bez blokade!

Upoznaj Callan metodu!

Govori engleski od prvog sata uz edukatore izvorne govornike! Nauči razmišljati u duhu jezika i aktivno koristiti naučeno!

Zapratite nas na društvenim mrežama za zabavan i koristan sadržaj te Tips&Tricks za učenje engleskog jezika:

Instagram

YouTube

TikTok

Svaka osoba ima svoj ritam učenja, pa eksperimentirajte s ovim trikovima i prilagodite ih svojim potrebama. Važno je imati strpljenja i ne očekivati brze rezultate. Učenje jezika je proces koji zahtijeva vrijeme i trud, ali uz dosljednost i primjenu ovih malih trikova, možete znatno olakšati svoj put prema ovladavanju stranim jezikom.

Autorica teksta: Petra Kuharić

Progovori engleski samopouzdano!

Ne vjeruj nam na riječ! 

Ako želiš progovoriti engleski, dođi na edukaciju i oslobodi se blokade!

03
Days
:
 
10
Hours
:
 
47
Minutes
:
 
29
Seconds

You missed out!

Read More
7 zbunjujućih riječi na engleskom
Blog

7 zbunjujućih riječi na engleskom


Sporazumijevanje na engleskom jeziku ponekad može biti zbunjujuće.

Htjeli ste prijateljici reći da vam je dosadno (bored), ali ispali ste dosadni (boring)? Ako strahujete od ovakvih scenarija, pročitajte naš blog i riješite nedoumice. 


EXCITED AND EXCITING

Obje ove riječi su pridjevi, no u čemu je razlika?

Ako riječ završava s nastavkom –ed, kao excited, tada pridjev opisuje osjećaje.

“I’m so excited. I’m going on vacation to Zadar tomorrow!” – “Toliko sam uzbuđen jer sutra idem na odmor u Zadar..”

Isto vrijedi i za sljedeće pridjeve: relaxed, intrigued and bored…

“He’s bored because he has been in this meeting for three hours.” “Dosadno mu je jer je na ovom sastanku već tri sata.”

Ako pridjev završava s nastavkom -ing, on se obično referira na situaciju ili stvar koja utječe na tuđe osjećaje. A boring place will make you feel bored. You won’t want to talk to a boring person either. Isto je i u hrvatskom - na dosadnom mjestu ćete se dosađivati, a s dosadnom osobom ne biste voljeli ni pričati.

“That book looks interesting!” Ova knjiga izgleda zanimljivo.

“Yeah, the characters and plot are pretty exciting.” Da, likovi i radnja su prilično uzbudljivi.

WATCHING znači da gledanje nečega zahtjeva aktivnu koncentraciju. Gledati možete stvari koje se miču kao što su djeca na igralištu ili pak potjera automobile na TV-u. Ali, watching se također koristi kada želite pripaziti na nekoga. “Can you watch Billy for me while I go shopping?” – “Možeš li pripaziti Billy-a za mene dok sam ja u kupovini?” “Okay. We’ll watch a movie together.” – “Može, gledat ćemo zajedno film.”


SEEING, LOOKING, WATCHING

Svi ovi glagoli znače da koristite svoje oči kako biste nešto doživjeli. No, po čemu se razlikuju?

Sve ovisi o tome kako gledate na stvari.

SEEING se događa automatski. Vidite stvari kada su vam oči otvorene bez obzira htjeli vi to ili ne.

“Ooh, do you see that interesting spider on the ceiling?” – “Hej, vidiš li onog zanimljivog pauka na stropu?!”

“No, and I don’t want to see it. I’m afraid of spiders!” “Ne, ne želim ga niti vidjeti. Bojim se paukova.”

LOOKING je aktivnija radnja od seeing. Looking znači da nešto tražite. Morate se potruditi da biste nešto vidjeli. Ponekad to znači da morate pomaknuti glavu ili tijelo kako biste nešto vidjeli. Looking znači da morate svoju pažnju usmjeriti prema nečemu, ali može i značiti da tražite nešto.

Pr.1.: “Wow, look at that girl’s hat!” – “Vauu, vidi kakav šešir nosi ova djevojka.”

Pr. 2.: “We’re lost again. Let’s look at the map.” – “Opet smo se izgubili. Hajmo pogledati na kartu.”

Kada nešto tražimo, tada kažemo look for it.

“I don’t see my keys anywhere! Please help me look for them.” – “Nigdje ne mogu naći svoje ključeve. Molim te pomozi mi naći ih.”